settings icon
share icon
Swali

Ni vitabu gani vya Biblia? Ina maana gani kwamba Biblia inajumuisha vitabu tofauti?

Jibu


Biblia Takatifu ni mkusanyiko wa masomo mazuri ya maandiko ambayo yamejumuisha vitabu 66. Biblia ina sehemu mbili, Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale linajumuisha vitabu 39, na Agano Jipya linajumuisha vitabu 27.

Katika Agano la Kale, kuna vitengo vinne vya vitabu. Kitengo cha kwanza ni vitabu vitano vya Musa, ambavyo vinajumuisha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, na Kumbukumbu la Torati.

Kitengo cha pili kinaitwa Maandiko ya Historia kiinajumuisha maandishi kumi na mawili: Yoshua, Waamuzi, Ruthu, 1 na 2 Samweli, 1 na 2 Wafalme, 1 na 2 Mambo ya Nyakati, Ezra, Nehemia na Esta.

Kitengo cha tatu huitwa Maandiko ya mashairi (au Vitabu vya Hekima) na ina Yobu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo ulio Bora (au Maneno ya Nyimbo).

Kitengoo cha nne huitwa Vitabu vya Unabii na unajumuisha Mitume Wakuu watano (Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, na Danieli) na Manabii Wachache kumi na wawili (Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefania, Hagai, Zekaria, na Malaki).

Agano Jipya pia linajumuisha makundi mawili makubwa. Kitengo. cha kwanza ni Injili, ambayo inajumuisha Mathayo, Marko, Luka, na Yohana.

Kitengo cha pili kinajumuisha Kitabu cha Historia, kitabu cha Matendo.

Kitengo cha tatu ni Waraka. Hizi ni pamoja na Waraka kumi na tatu za Paulo (Warumi, 1 na 2 Wakorintho, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, 1 na 2 Wathesalonike, 1 na 2 Timotheo, Tito, na Filemoni) na Waraka nane Kuu (Waebrania, Yakobo, 1 na 2 Petro, 1, 2, na 3 Yohana, na Yuda).

Kitengo cha nne ni pamoja na Kitabu cha Unabii, kitabu cha Ufunuo.

Vitabu hivi 66 viliandikwa zaidi ya miaka 1,400 na waandishi 40 tofauti katika Kiebrania, Aramaic, na Kigiriki. Maandiko yalithibitishwa na viongozi wa kanisa la kwanza (viongozi wa Kiyahudi walidhibitisha maandishi ya Agano la Kale). Vitabu 66 vya Biblia ni maneno yaliyopewa ushauri na Mungu ambayo hutumiwa kufanya wanafunzi (Mathayo 28: 18-20) na kuendeleza waumini leo (2 Timotheo 3: 16-17). Biblia haikuundwa na hekima ya kibinadamu tu bali ina ushauri wa Mungu (2 Petro 1: 20-21) na itadumu milele (Mathayo 24:35).

Wakati Biblia inazungumzia mada mingi, ujumbe wake kuu ni kwamba Masihi wa Kiyahudi, Yesu Kristo, alikuja ulimwenguni kutoa njia ya wokovu kwa watu wote (Yohana 3:16). Ni kwa njia ya Yesu Kristo wa Biblia kwamba mtu anaweza kuokolewa (Yohana 14:16; Matendo 4:12). "Imani inatokana na kuusikia ujumbe, na huo ujumbe unatokana na neno la Kristo" (Warumi 10:17).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ni vitabu gani vya Biblia? Ina maana gani kwamba Biblia inajumuisha vitabu tofauti?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries