Въпроси относно Библията


Какво представлява Библията?

Наистина ли Библията е Божието Слово?

Библията приложима ли е днес?

Библията съдържа ли грешки, противоречия или несъответствия?

Как и кога е бил сглобен канона на Библията?

Кой е правилният начин да изучаваме Библията?

Какво означава, че Библията е вдъхновена?

Защо трябва да четем Библията / да изучаваме Библията?

Кои били авторите на книгите на Библията?

Защо е важно да вярваме в непогрешимостта на Библията?

Възможно ли е към Библията да бъдат добавени повече книги?

Какво представлява канонът на Писанието?

Библията била ли е подправяна, променяна, редактирана, ревизирана или фалшифицирана?

Старият Завет срещу Новият Завет – Какви са разликите?

Защо Бог ни даде четири Евангелия?

Трябва ли да вярвам, че Библията е непогрешима, за да съм спасен?

Кои са изгубените книги на Библията?

Защо трябва да изучаваме Стария Завет?

Откъде е добре да започна да чета Библията?

Вдъхновени ли са писанията на апостол Павел (виж 1 Коринтяни 7:12)?

Какво са блаженствата?

Как можем да узнаем кои части на Библията са приложими за нас днес?

Защо има толкова много неясноти относно ученията на Библията?

Дали непогрешимостта на Библията се отнася само до оригиналните ръкописи?

Можем ли/Трябва ли да тълкуваме Библията буквално?

Каква е библейската доктрина за просвещаването?

Каква е библейската нумерология?

Как решаваме кои книги принадлежат на Библията след като Библията не казва кои книги принадлежат на Библията?

Защо е важно да се изучава Библията в контекст? Какво погрешно има да се вадят стихове извън контекста?

Какво представлява хармонията на Евангелията?

Защо Библията се нарича Свещената Библия?

Как хората са знаели за Бог преди Библията?

Трябва ли чудесата в Библията да се възприемат буквално?

Какви са различните имена и наименования на Библиията?

Какво е Петокнижието?

Библейска ли е доктрината за запазването?

Има ли доказателство за вдъхновението на Библията?

Дали предупреждението в Откровение 22:18-19 се отнася до цялата Библия или само до книгата Откровение?

Каква е доктрината за достатъчността на Писанието? Какво означава, че Библията е достатъчна?

Какво представлява мечът на Духа?

Защо е важно разбирането на Библията?

Защо е толкова трудно да разберем Библията?

Как знаем, че Библията е Божието Слово, а не Апокрифът, Коранът, Книгата на Мормоните, т.н.?


Въпроси относно Библията