settings icon
share icon
Въпрос

Защо Библията се нарича Свещената Библия?

Отговор


Фразата biblia sacra („свещени книги“) първо се появила някъде през Средновековието. На английски една от най-ранните, ако не и първата, употреба на „Свещената Библия“ се появила през 1611 на корицата на Авторизираната Библия, известна в САЩ като Библията на Крал Джеймс. Думата свещен има няколко значения и както ще видим всички те описват Божието Слово.

Едно значение на свещен е „свят, осветен, тачен като свещен“. Когато Бог говорел на Мойсей от горящата къпина, Той му заповядал да си събуе сандалите, защото стоял на „свята земя“, земя, осветена от Божието присъствие. Понеже Бог е свят, думите, които Той говори, са също святи. По същия начин думите, които Бог дал на Мойсей на Синайската планина, са също святи, каквито са всички думи, дадени от Бог на човечеството с Библията. Тъй като Бог е съвършен, и Неговите думи са съвършени (Псалом 19:7). Тъй като Бог е праведен и чист, такова е и Неговото Слово (Псалом 19:8).

Библията е също свещена, защото е написана от мъже под напътствието и влиянието на Светия Дух. „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. (2 Тимотей 3:16-17). Гръцката дума, преведена „боговдъхновен“ е Theopneustos, от theos, означаващ „Бог“ и pneo, означаващ „вдъхвам или вдъхвам върху“. От този гръцки корен произлиза и английската дума pneumonia пневмония. Така, нашият Свят Бог, в лицето на Светия Дух, буквално е вдъхнал свещените думи на Писанието в авторите на всяка от книгите на Библията. Божественият Автор е свещен; следователно каквото пише Той е свещено.

Друго значение на свещен е „отделям“. Бог отделил народа на Израил от техните съвременници, за да бъдат „царство от свещеници и свят народ“ (Изход 19:6). Подобно християните са отделени от невярващите, които вървят в тъмнина, както е описано от Петър: „Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина“ (1 Петрово 2:9). Този аспект на светостта за „отделяне“ е верен за Библията, защото тя е книга, отделена от другите. Тя е единствената книга, написана от Самия Бог, единствената книга, която има силата да освобождава хората (Йоан 8:32), да променя техния живот и да им дава мъдрост (Псалом 19:7), да ги освещава и да ги прави святи (Йоан 17:17). Тя е единствената книга, която дава живот, успокоение и надежда (Псалом 119:50), и тя е единствената книга, която ще пребъде навеки (Матей 5:18).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Библията се нарича Свещената Библия?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries