settings icon
share icon
Въпрос

Защо е толкова трудно да разберем Библията?

Отговор


Всеки в различна степен се бори в опитите си да разбере Библията. Дори след почти 2000 години на църковна история има някои библейски стихове и пасажи, които карат дори най-блестящите библейски учени да размишляват за правилното значение. Защо е толкова трудно да се разбере Библията? Защо отнема толкова много усилия да разберем напълно и правилно Библията? Преди да се опитаме да отговорим трябва да се каже, че Бог не е общувал неясно. Посланието на Божието Слово е съвършено ясно. Причината, поради която Библията може понякога да е трудна за разбиране, е, че ние сме паднали същества – грехът затъмнява нашето разбиране и ни кара да изопачаваме Библията по нашия собствен вкус.

Има няколко фактора, които могат да направят Библията трудна за разбиране. Първо, има времеви и културни различия. Библията била написана между 3400 и 1900 години преди днешното наше време. Културата, в която Библията била написана, била много различна от повечето от културите, които съществуват днес. Действията на номадските овчари през 1800 г.пр.Хр. в Средния изток често нямат много смисъл за компютърните програмисти от Америка на 21 век. От съществено значение е, когато се опитваме да разберем Библията, да познаваме културата, в която Библията била написана.

Второ, Библията съдържа различни видове литература, вкючваща история, закони, поезия, песни, мъдрости, пророчества, лични писма и апокалиптична литература. Историческата литература трябва да бъде тълкувано различно от мъдростите. Поезията не може да бъде разбрана по същия начин като апокалиптичните писания. Личното писмо, макар и да може да има значение за нас днес, може да има приложение различно от това за първоначалните получатели. Познаването на различните жанрове, съдържащи се в Библията, е жизненоважно за избягването на объркване и погрешна интерпретация.

Трето, всички ние сме грешници; всички ние правим грешки (Еклесиаст 7:20; Римляни 3:23; 1 Йоаново 1:8). Колкото и да се стремим да не внасяме нашите предубеждения и предразсъдъци в Библията, когато я четем, неизбежно е понякога да правим точно това. За съжаление, в някой момент всеки тълкува различно някой пасаж поради предположението какво той може или не може да означава. Когато изучаваме Библията, трябва да помолим Бог да отстрани нашите предразсъдъци и да ни помогне да тълкуваме Неговото Слово отделно от нашите предположения. Това често е трудно да се направи, тъй като признаването на съществуването на предположенията изисква смирение и желание за признаване на грешките.

В никакъв случай тези три стъпки не са всичко, което е необходимо за правилно разбиране на Библията. Цели книги са били написани за библейската херменевтика, науката за библейското тълкуване. Обаче, тези стъпки са отлично начало за разбиране на Библията. Трябва да познаваме културните различия между нас и хората в библейските времена. Трябва да взимаме предвид различните жанрове литература. Трябва да се стремим да позволим на Библията да говори за себе си и да не позволяваме на нашите предположения да опетнят нашето тълкуване.

Разбирането на Библията може понякога да бъде трудна задача, но с Божия помощ то е възможно. Запомнете, ако сте вярващ в Исус Христос, Божият Дух обитава във вас (Римляни 8:9). Същият Бог, който „вдъхнал“ Писанието (2 Тимотей 3:16-17), е същият Бог, който ще отвори вашия ум за истината и разбирането на Неговото Слово, ако разчитате на Него. Това не означава, че Бог винаги ще го направи лесно. Бог желае да изследваме Неговото Слово и напълно да изследваме неговите съкровища. Разбирането на Библията може да не бъде лесно, но е извънредно удовлетворително.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо е толкова трудно да разберем Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries