settings icon
share icon
Въпрос

Защо трябва да изучаваме Стария Завет?

Отговор


Библията е прогресивно откровение. Ако пропуснете първата половина на някоя добра книга и се опитате да я дочетете до края, ще ви е много трудно да разберете героите, сюжета и края. По същия начин Новият Завет може да бъде разбран напълно само, когато се вижда като изграден върху основата на събитията, героите, законите, жертвената система, заветите и обещанията на Стария Завет (СЗ). Ако имахме само Новия Завет (НЗ), щяхме да дойдем до евангелията и нямаше да знаем защо юдеите очакваха Месията (Спасителя Цар). без СЗ нямаше да разберем защо идва този Месия (виж Исая 53); нямаше да можем да идентифицираме Исус от Назарет като Месията чрез множеството подробни пророчества, които бяха дадени във връзка с Него (напр. Неговото родно място (Михей 5:2); начина на Неговата смърт (Псалм 22, особено ст. 1, 7-8, 14-18; Псалм 69:21 и пр.), Неговото възкресение (Псалм 16:10) и още много детайли от Неговото служение (Исая 52:13; 9:2 и пр.).

Без СЗ ние няма да разберем юдейските обичаи, които се споменават мимоходом в НЗ. Ние няма да разберем изопачаванията, които фарисеите са направили с Божия закон като са добавили своите традиции към него. Ние нямаше да разберем защо Исус беше толкова разгневен, когато очисти двора на храма. Ние нямаше да разберем, че можем да черпим от същата мъдрост, която Христос използва в многото си отговори на Своите противници (човешки и демонични).

Без Стария Завет ние щяхме да пропуснем многобройните подробни пророчества, които можеха да се изпълнят единствено ако Библията е Божие, а не човешко слово (вижте големите и малките пророци) (напр. Даниил 7 и следващите глави). Тези пророчества дават конкретни подробности за възхода и падането на народите, как те ще паднат, дали ще се възродят отново, кои сили ще се появят след тях, кои ще бъдат основните играчи на историческата сцена (Кир, Александър Велики и пр.), и какво ще се случи с техните царства, когато тези играчи умрат. Тези подробни пророчества са толкова точни, че скептиците ги обвиняват, че са били написани след фактите.

СЗ съдържа също много уроци за нас чрез живота на неговите многобройни несъвършени герои. Като наблюдаваме техния живот, ние можем да бъдем насърчени да уповаваме на Бог независимо от всичко останало (Даниил 3), и да не правим компромиси с малките неща (Даниил 1), за да бъдем верни по-късно в големите неща (Даниил 6). Ние можем да научим, че е най-добре да изповядваме греха навреме и искрено, вместо да прехвърляме вината (1 Царе 15). Можем да научим, че трябва да уповаваме (и да се покоряваме) на Бог, ако очакваме да преживеем живота в обещаната от Него земя приживе и Неговия рай в следващия живот (Числа 13). Научаваме, че ако мислим за грях, ние единствено се подготвяме да го извършим (Битие 3; Исус Навиев 6-7). Научаваме, че нашият грях има последствия не само за нас, но и за хората, които обичаме около нас, и обратно, доброто поведение се възнаграждава не само за нас, но и за онези, които са около нас (Битие 3; Изход 20:5-6).

СЗ съдържа също огромно количество мъдрост, която не се среща в Новия Завет. Голяма част от нея се съдържа в Псалмите и Притчите. Тези късчета мъдрост откриват как можем да бъдем по-мъдри от нашите учители, към какво ще доведат различни грехове (помага ни да видим кукичката, която се крие в примамката), и какво има за нас този свят (нищо!). Как можем да разпознаем дали сме глупави (т.е. морално глупави)? Как по невнимание и без усилие можем да отклоним? Как можем да отворим врати с траен успех? Как можем да намерим смисъл в живота? Отново казваме – има толкова много неща, които чакат да бъдат намерени от този, който наистина иска да се научи.

Без СЗ нямаше да имаме основа, върху която да стоим срещу заблудите на политически коректните извращения в нашето общество, в които еволюцията се вижда като творец на всички видове за милиони години (вместо те да бъдат резултат на специално сътворение от Бог за шест буквални дни). Ние щяхме да приемем лъжата, че бракът и семейната единица са развиващи се структури, които трябва да продължават да се променят паралелно с промените в обществото, вместо да ги виждаме като създадени от Бог с цел да се възпитават богоугодни деца и за защита на тези, които иначе ще бъдат използвани и малтретирани (най-често жените и децата).

Без СЗ нямаше да разберем обещанията, които Бог тепърва ще изпълни към юдейския народ. В резултат на това нямаше правилно да видим, че периодът на скръбта е седем години, през които Той ще работи конкретно с юдейския народ, който отхвърли Неговото първо идване, но ще Го приеме при Неговото второ идване. Нямаше да разберем как бъдещото хилядагодишно царство на Христос се съгласува с Неговите обещания към юдеите, нито какво е мястото на езичниците в него. Нито щяхме да видим как краят на Библията завързва свободните краища, които се разплитат в началото на Библията, как Бог ще възстанови рая, който е състоянието, в което този свят е създаден да бъде, и как ние ще се радваме на близко лично общуване с Него, както беше в Едемската градина.

В обобщение, Старият Завет е огледало, което ни позволява да съзрем себе си в живота на СЗ герои и ни помага да се учим от тях. Той хвърля толкова много светлина върху това кой е Бог, върху чудесата, които Той е направил и спасението, което Той е изработил. Той разказва толкова много утеха на хората в гонение или скръб (виж специално Псалмите). Той разкрива чрез постоянно изпълнявани пророчества защо Библията е уникална сред светите книги – само тя може да демонстрира, че е това, което претендира: вдъхновено от Бога Слово. На страница след страница СЗ открива много неща за Христос. Той съдържа толкова много мъдрост, че тя надхвърля загатнатото или цитираното в Новия Завет. Накратко, ако все още не сте се потопили в неговите страници, вие пропускате голяма част от това, което Бог има за вас. Когато го четете, ще има много неща, които няма да разберете веднага, но ще има и много неща, които ще разберете и от които ще се научите. И когато продължите да го изучавате, с молитва към Бог да ви учи още повече, задълбочаването ще ви се отплати с все по-ярки съкровища.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо трябва да изучаваме Стария Завет?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries