settings icon
share icon
Въпрос

Как хората са знаели за Бог преди Библията?

Отговор


Въпреки че хората не са имали писаното Божие Слово, те не са били без способността да приемат, разбират и се подчиняват на Бог. Всъщност днес има много области в света, където не е достъпна Библията, като все пак хората могат и наистина познават Бог. Въпросът касае откровението – Божието разкриване на човека какво Той иска ние да знаем за Него. Докато не винаги е имало Библия, винаги е имало средства човек да приема и разбира Божието откровение. Има две категории откровение – общо и специално.

Общото откровение се отнася до това, което Бог съобщава универсално на цялото човечество. Външният аспект на общото откровение е това, на което Бог трябва да бъде причината или източникът. Тъй като тези неща съществуват, и трябва да има причина за съществуването, Бог също трябва да съществува. Римляни 1:20 казва: „Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него - вечната Му сила и божественост - се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така че те са без извинение“. Всички мъже и жени навсякъде могат да гледат творението и да знаят, че Бог съществува. Псалом 19:1-4 допълнително обяснява, че творението говори ясно за Бога на език, разбираем от всички. „Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им“ (стих 3). Откровението на природата е ясно. Никой няма извинение поради незнание. Няма алиби за атеиста и няма извинение за агностика.

Друг аспект на общото откровение – това, което Бог е разкрил на всеки, е присъствието на нашата съвест. Това е вътрешно. „Това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно“ (Римляни 1:19). Хората, тъй като притежават нематериална част, съзнават, че Бог съществува. Тези два аспекта на общото откровение са илюстрирани от много истории на мисионери при срещата им с местни племена, които никога не са виждали Библия, нито са чували за Исус. Въпреки това, когато им бъде представен планът за спасението, те знаят, че Бог съществува, защото виждат доказателство за Него в природата, и те знаят, че те се нуждаят от Спасител, защото тяхната съвест ги осъжда за техния грях и ги изобличава за тяхната нужда от Него.

В допълнение към общото откровение има и специално откровение, което Бог използва да разкрие за Себе Си и Своята воля на човечеството. Специалното откровение не идва до всички хора, а само до някои хора в определено време. Примери от Писанието за специално откровение са жребият (Деяния 1:21-26, също Притчи 16:33), Урим и Тумим (специален вид жребий, използван от Първосвещеника – виж Изход 28:30; Числа 27:21; Второзаконие 33:8; 1 Царе 28:6; и Ездра 2:63), сънища и видения (Битие 20:3,6; Битие 31:11-13,24; Йоил 2:28), появи на Господния Ангел (Битие 16:7-14; Изход 3:2; 2 Царе 24:16; Захария 1:12) и служението на пророците (2 Царе 23:2; Захария 1:1). Тези препратки не са изчерпателен списък на всяко проявление, но следва да служат като добър пример за този вид откровение.

Библията както я познаваме също е форма на специално откровение. Тя, обаче, е в отделна самостоятелна категория, защото тя предава други форми на специално откровение, които не са необходими днес. Дори Петър, който заедно с Йоан свидетелствал как Исус говорел на Мойсей и Илия на Планината при Преображение (Матей 17; Лука 9), обявил това специално преживяване за по-нисшестоящо от „още по-твърдото пророческо слово, за което трябва да се внимава“ (2 Петрово 1:19). Това е така поради факта, че Библията е писмената форма на цялата информация, която Бог иска да знаем за Него и Неговия план. Всъщност Библията съдържа всичко, което се нуждаем да знаем, за да имаме взаимоотношение с Бог.

Така преди Библията, такава каквато я познаваме, да бъде достъпна, Бог използвал множество средства да разкрие Себе Си и Своята воля на човечеството. Удивително е да мислим, че Бог не е използвал само една форма, а множество. Това ни кара да сме благодарни, че Бог ни е дал Своето писано Слово и го е запазил за нас днес. Ние не сме оставени на милостта на някого да ни разказва какво Бог е казал; ние можем сами да учим какво е казал Той!

Разбира се, най-ясното откровение за Бог бил Неговият Син, Исус Христос (Йоан 1:14; Евреи 1:3). Когато Исус приел човешки вид, за да ходи по тази земя сред нас, това само говори много. Когато той умрял за нашите грехове на кръста, ние оставаме без съмнение, че Бог е любов (1 Йоаново 4:10).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как хората са знаели за Бог преди Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries