settings icon
share icon
Въпрос

Защо има толкова много неясноти относно ученията на Библията?

Отговор


Бог ни е дал Библията, за да ни учи за Него и Неговите пътища, и тъй като Бог не е Бог на безредие (1Коринтяни 14:33), всяко и цялото объркване трябва да идва от разрушителните сили на света, плътта и дявола. „Светът“ е небогоугодната световна система и нейните хора, които не разбират или нехаят за Божието Слово; „плътта“ е постоянна греховна природа, притежавана от християните, която покварява техния благочестив живот; и „дяволът“ се отнася до Сатаната и неговите демони, които изопачават Божието Слово, често маскиращи се като ангели на светлината (2 Коринтяни 11:14-15).

Всяка от тези сили може да действа самостоятелно или в унисон, за да заблуждава хората за Словото Божие. Трагично, заблудата за Библията може да доведе до лъжлива надежда за спасение. Изкушенията на Исус от Сатаната използвали погрешно тълкуване на Божието Слово (Матей 4:1-11). Сатаната използва същата тактика и днес като взима истина от Писанието и я използва погрешно. Сатаната е опитен в изопачаването на Божието Слово точно толкова колкото да предизвика гибелни последствия.

Понякога неяснотите относно какво проповядва Библията произтичат от лош превод на Библията. По-често, обаче, объркването е резултат от небрежните методи за изучаване на Библията сред вярващите и ученията на лъжепроповедници, лъжеучители и лъжеписатели (2 Коринтяни 11:12-13). Тези лъжепророци взимат дори правилни преводи и или от незнание, или нарочно изопачават и извъртат Словото Божие, за да поддържат своя собствен набор от цели, или за да се харесат на мисленето на света. Вместо да разчитаме единствено на другите да ни проповядват Божието Слово, трябва да изучаваме Божието Слово сами и да разчитаме на Светия Дух.

По-ужасно е объркването относно истината за благовестието. Докато Писанието учи, че Исус Христос е единственият път, единствената истина и единственият живот (Йоан 14:6; Деяния 4:12), мнозина, които се наричат християни, вярват, че небето може да се получи по други начини и чрез други религии. Въпреки заблудата, истинската овца ще чуе гласа на Пастира и ще последва само Него (Йоан 10:27). Онези, които не принадлежат на Пастира, „няма да търпят здравото учение, а ще си натрупат учители по своите страсти, за да им гъделичкат ушите“ (2 Тимотей 4:3). Бог ни е дал Своя Дух и заповедта да проповядваме библейската истина със смирение и търпение в подходящо и неподходящо време (2 Тимотей 4:2) и да учим да се представим като одобрени работници, които излагат правилно словото на истината (2 Тимотей 2:15). Това ще правим докато Господа Исус се завърне и сложи край на цялата заблуда.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо има толкова много неясноти относно ученията на Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries