settings icon
share icon
Въпрос

Кой е правилният начин да изучаваме Библията?

Отговор


Определяне значението на Писанието е една от най-важните задачи, която вярващия има в този живот. Бог не ни казва, че ние трябва само да четем Библията. Ние трябва да я изучаваме, да я разглеждаме правилно. Изучаването на Писанието е трудна работа. Бърз или кратък преглед на Писанието може да даде понякога много погрешни заключения за това, което Бог е имал предвид. Поради тази причина, решаващо е да разберем няколко принципа за това как определяме правилното значение на Писанието.

1. Молете се и питайте Святия Дух, за да ви даде разбиране. Йоан 16:13 казва, „А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.” Исус в Йоан 16 говори за Святия Дух и казва, че когато дойде Той (Святия Дух дойде на Петдесятница, Деяния 2), Той ще ги води на всяка истина. Точно както Святия Дух водеше апостолите в написването на Новия завет, Той ни води също така при разбирането на Писанието. Помнете, Библията е книгата на Бога и ние да трябва да питаме Него какво означава. Ако вие сте християнин, то авторът на Писанието, Святия Дух, обитава вътре във вас ...и Той иска вие да разберете това, което Той е написал.

2. Не изваждайте стих от контекста и да приемате, че значението на стиха не е зависимо от обграждащите стихове. Вие трябва винаги да четете обграждащите стихове и глави и да бъдете запознати с целта на книгата. Докато цялото Писание идва от Бог (2 Тимотей 3:16; 2 Петрово 1:21), Бог е използвал мъже, за да го напишат. Тези мъже бяха намислили темата, целта за написване, специфичен въпрос или проблеми, с които те се занимаваха. Четете произхода на книгата от Библията, която изучавате, за да откриете кой е написал книгата, към кого е била написана, кога е била написана и защо е била написана. Тогава четете главите преди стиха или стиховете, който изучавате, за да получите представа за това каква е точно темата, за която човешкият автор пише. Също така, бъдете внимателни да позволите текста да говори сам за себе си. Понякога хора ще предават техни собствени значения на думи, за да получат интерпретацията, която те желаят.

3. Не се опитвайте да бъдете напълно независими във вашето изучаване на Библията. Високомерно е да сметнете, че не можете да получите разбирането чрез работата на другите, които са изучавали Писанието, продължила цял живот. Някои хора, погрешно, подхващат Библията с идеята, че ще зависят само от Святия Дух и ще открият всичките скрити истини в Писанието. Христос, давайки Святия Дух, е дал надарени хора и духовни дарби на тялото Христово. Една от тези духовни дарби е тази на учителството (Ефесяни 4:11-12; 1 Коринтяни 12:28). Тези учители са дадени от Господ, за да ни помагат правилно да разберем и се подчиним на Писанието. Винаги е мъдро да изучаваме Библията с други вярващи, помагайки си един на друг в разбирането и прилагането на истината от Божието Слово.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кой е правилният начин да изучаваме Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries