settings icon
share icon
Въпрос

Можете ли да ми дадете основен времеви период на Библията?

Отговор


В най-общ смисъл, времето на Библията е вечно и безкрайно, защото то започва със сътворението ( начална дата неизвестна; Битие 1:1-31) и достига до края на вековете (Мат. 28:20). От практична гледна точка, повечето учени се съгласяват, че започва с призоваването на Аврам, по-късно преименуван от Бог на „Авраам“ (Битие 17:4-6) през 2166г. пр. Хр. и завършва с написването на книгата Откровението на Йоан около 95г. сл. Хр. Преди рождението на Авраам, времето, което Библията описва започва с Битие и съдържа богата история на сътворението, Адам и Ева, грехопадението, родословия, човешки истории и съдби до времето на Ной и Големия Потоп (също неизвестна дата) и много други.

Историята ни помага да датираме много от събитията и хората, споменати в Стария и Новия Завет за времето от раждането на Авраам до написването на книгата Откровение от апостол Йоан. Например, смята се, че Мойсей е роден около 1526г. пр. Хр. и Исус Навин е влязъл в Обещаната земя около 1406 г. пр. Хр. Периодът на десетте съдии на Израил е завършил около 1052г. пр. Хр., когато е началото на царуването на Цар Саул, което може да бъде конкретно датирано според много учени.

Цар Саул и Цар Давид царуват над обединеното царство на Израил. От родословното дърво на Давид се ражда Исус Христос. През 931 г. пр. Хр., по време на царуването на сина на Цар Давид, Цар Соломон, Израил се разделя на две царства – северно и южно. Различни царе управляват в Северното и Южното царство, до падането на Северното царство под Асирийско владичество през 722г. пр. Хр. и падането на Йерусалим под Вавилонско владичество през 586г. пр. Хр.

Заточението на Юда продължава до около 538 г. пр. Хр., когато персийският цар Кир нарежда на Ездра да се върне в Израил и да построи храм на Бога в Йерусалим (Ездра 1гл.). Така евреите възстановяват Йерусалим през периода от началото на завръщането до около 432 г. пр. Хр., когато е написана и последната книга на Стария Завет, книгата на пророк Малахия. Това, което следва е междузаветния период, който продължава около 430 г.

Около 5г. . пр. Хр. във Витлеем се ражда Исус Христос, Месията на Израил. След смъртта на Ирод Велики през 4г. пр. Хр., Исус и неговите родители се завръщат в Назарет, в Галилея (Матей 2:19-23). Нямаме сведения за живота на Исус в следващото десетилетие, докато не виждаме 12-годишния Исус да впечатлява религиозните учители при храма (Лука 2:40-52). Исус започва своето публично служение някъде около 27 г. сл. Хр. като началото е поставено при Неговото кръщение (Мат. 3:13-17). Публичното служение на Исус продължава около три години и половина.

През периода 29-30 г. сл. Хр., Исус прекарва по-голямата част от времето си в Юдея, като проповядва, поучава, прави чудеса – включително възкресението на Лазар – и подготвя учениците да продължат делото и след смъртта Му. В началото на 30 г. сл. Хр. Той започва Своето пътуване към Йерусалим. През последната седмица от Неговия живот, Исус празнува Пасхата със Своите приятели, където Той постановява Господната Трапеза (Лука 22:14-20) и изнася прощалната Си проповед. На края, Той е предаден, арестуван, съден, разпънат и възкресен (Мат. 26:36-28:8). Възкръсналият Христос извършва 40-дневно служение, което приключва с Неговото възнасяне на небето (Деяния 1:3-11; 1 Кор. 15:6-7).

Малко след разпъването и възкресяването на Исус, Неговите апостоли и последователи написват книгите на Новия Завет. Първата книга (или Посланието към галатяните или Посланието на ап. Яков) би могла да бъде написана най-рано през 49 г. сл. Хр. или само две десетилетия след смъртта и възкресението на Исус. Това означава, че оригиналните текстове са написани от очевидци, които разказват от първа ръка какво точно се е случило. Последната книга, Откровението на Йоан е написана от апостол Йоан около 95 г. сл. Хр.

По-долу е времева линия на главните събития в Библията, датирани за всяко едно от тях. Забележка: Всички дати са приблизителни. Също така, датите на праисторическата човешка история отразяват гледната точка на теорията на креационизма за младата земя.

4000 пр. Хр. (?) — Сътворението на света

2344 пр. Хр. (?) — Ной, потопът и ковчегът

2166 пр. Хр. — Призоваването на Аврам

2141 пр. Хр. — Раждането на Исак

1526 пр. Хр. — Раждането на Мойсей

1446 пр. Хр. — Изходът на Израил от Египет

1406 пр. Хр. — Израил завладява Обещаната земя

1420 пр. Хр. — Смъртта на Исус Навин

1052 пр. Хр. — Коронясването на цар Саул

1011–971 пр. Хр. — Царуването на цар Давид

959 пр. Хр. — Соломон завършва Храма

931 пр. Хр. — Разделянето на царството

875–797 пр. Хр. — Служението на пророците Илия и Елисей в Израил

739–686 пр. Хр. — Служението на пророк Исая в Юда

722 пр. Хр. — Завладяването на Северното царство от Асирия

586 пр. Хр. — Завладяването на Южното царство от Вавилон

538–445 пр. Хр. — Евреите се завръщат в Йерусалим след заточение

515 пр. Хр. — Вторият храм е завършен

5 пр. Хр. — Раждането на Исус Христос

26–30 сл. Хр.— Служението на Христос, което завършва с Неговата смърт и възкресение

34 сл. Хр.— Обръщението на Савел от Тарс

44–47 сл. Хр. — Първото мисионерско пътуване на ап. Павел

49/50 сл. Хр.— Съборът в Йерусалим

60 сл. Хр.— Първото затворничество на ап. Павел

95 сл. Хр. — Виденията на ап. Йоан на о. Патмос и написването на книгата Откровение


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Можете ли да ми дадете основен времеви период на Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries