settings icon
share icon
Въпрос

Кои били авторите на книгите на Библията?

Отговор


В крайна сметка, отвъд човешкото авторство, Библията е била написана от Бога. Второ Тимотей 3:16 ни казва, че Библията е била „вдъхновена” от Бога. Бог е надзиравал човешките автори на Библията, така че макар да е използвал техния собствен стил на писане и характер, те все пак са записали вярно това, което Бог е имал предвид. Библията не е продиктувана от Бог, но е била съвършено насочвана и изцяло вдъхновена от Него.

Казано по човешки, Библията е била написана от приблизително 40 души с различен произход в течение на 1500 години. Исая бил пророк, Ездра бил свещеник, Матей бил бирник, Йоан бил рибар, Павел бил производител на шатри, Мойсей бил пастир, Лука бил лекар. Въпреки, че е написана от различни автори за 15 века, Библията не си противоречи и не съдържа никакви грешки. Всички автори представят различни перспективи, но всички те прогласяват единия и истинен Бог и един и същ път за спасение – Исус Христос (Йоан 14:6; Деяния 4:12). Няколко от книгите в Библията назовават конкретно своя автор. Ето книгите от Писанието заедно с името на човека, който най-често се приема от библейските учени за автора, заедно с приблизителната дата на написване:

Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие = Мойсей – 1400 г. пр. Хр.
Исус Навиев = Исус Навиев – 1350 г. пр. Хр.
Съдии, Рут, 1 Царе, 2 Царе = Самуил/Натан/Гад – 1000-900 г. пр. Хр.
3 Царе, 4 Царе = Еремия – 600 г. пр. Хр.
1 Летописи, 2 Летописи, Ездра, Неемия = Ездра – 450 г. пр. Хр.
Естир = Мардохей – 400 г. пр. Хр.
Йов = Мойсей ¬– 1400 г. пр. Хр.
Псалми = няколко различни автори, предимно Давид – 1000-400 г. пр. Хр.
Притчи, Еклесиаст, Песен на песните = Соломон – 900 г. пр. Хр.
Исая = Исая – 700 г. пр. Хр.
Еремия, Плач на Еремия = Еремия – 600 г. пр. Хр.
Езекиил = Езекиил – 550 г. пр. Хр.
Даниил = Даниил – 550 г. пр. Хр.
Осия = Осия – 750 г. пр. Хр.
Йоил = Йоил – 850 г. пр. Хр.
Амос = Амос – 750 г. пр. Хр.
Авдий = Авдий – 600 г. пр. Хр.
Йона = Йона – 700 г. пр. Хр.
Михей = Михей – 700 г. пр. Хр.
Наум = Наум – 650 г. пр. Хр.
Авакум = Авакум – 600 г. пр. Хр.
Софония = Софония – 650 г. пр. Хр.
Агей = Агей – 520 г. пр. Хр.
Малахия = Малахия – 430 г. пр. Хр.
Матей = Матей – 55 г. от Хр.
Марко = Йоан Марко – 50 г. от Хр.
Лука = Лука – 60 г. от Хр.
Йоан = Йоан – 90 г. от Хр.
Деяния на апостолите = Лука – 65 г. от Хр.
Римляни, 1 Коринтяни, 2 Коринтяни, Галатяни, Ефесяни, Филипяни, Колосяни, 1 Солунци, 2 Солунци, 1 Тимотей, 2 Тимотей, Тит, Филемон = Павел – 50-70 г. от Хр.
Евреи = неизвестен, най-вероятно Павел, Лука, Варнава или Аполос ¬– 65 г. от Хр.
Яков = Яков – 45 г. от Хр.
1 Петрово, 2 Петрово = Петър – 60 г. от Хр.
1 Йоаново, 2 Йоаново, 3 Йоаново = Йоан – 90 г. от Хр.
Юда = Юда – 60 г. от Хр.
Откровение = Йоан – 90 г. от Хр.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои били авторите на книгите на Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries