settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Библията е непогрешима? Какво е библейска непогрешимост?

Отговор


Думата непогрешим означава “неспособен да греши.” Ако нещо е непогрешимо, това означава, че то никога не греши и е напълно достоверно. По подобен начин, думата безгрешна, отнесена към Библията, означава, че „няма грешка“. С други думи, Библията никога не греши.

Библията твърди, че е непогрешима, според 2 Петрово 1:19, “ И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас;” Ап. Петър продължава с описание как е създадена Библията: “И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.” (2 Петрово 1:20–21).

Също така, виждаме идеята за непогрешимост и в 2 Тимотей 3:16–17, “Всичкото Писание е боговдъхновено” и то има силата да създава Божии служители, които са „съвършено приготвени за всяко добро дело“. Това, че Бог е „вдъхновил“ Писанието осигурява библейската непогрешимост, защото Бог не може да вдъхнови грешка. Фактът, че Библията подготвя Божиите служители „съвършено“ за служение показва, че тя ни води към истина, не към грешка.

Ако Бог е непогрешим, то такова ще бъде и Неговото Слово. Доктрината за непогрешимостта на Писанието се базира на разбирането, че Бог е съвършен по Своя характер. Божието Слово е „съвършено, възвръща душата“ (Псалм 19:7), защото самият Бог е съвършен. Богословски, Бог е тясно свързан със Своето Слово; самият Господ Исус е наречен „Словото“ (Йоан 1:14).

Трябва да се отбележи, че доктрината за непогрешимостта се отнася само до оригиналните документи. Различни преводи, грешки при преписване и отпечатване са очевидни човешки грешки, които в повечето случаи лесно се забелязват. Все пак, това, което библейските автори са написали в първоначален вид е било без грешка и пропуск, тъй като Святия Дух е ръководел тяхна0та дейност. Бог е истинен и достоверен (Йоан 14:6; 17:3), такова е и Неговото Слово (Йоан 17:17).

Библията има претенция за пълно съвършенство (а не частично), според Псалм 12:6, Псалм 19:7, Притчи 30:5 и много други текстове. Това е факт, който осъжда нас, а не обратното. „Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.” (Евреи 4:12).

Библията е единственият обективен източник на това, което Бог е разкрил за Себе си и Неговия план за човечеството. Като Божие непогрешимо Слово, Библията е безгрешна, авторитетна, достоверна и достатъчна да отговори на нашите нужди.


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Библията е непогрешима? Какво е библейска непогрешимост?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries