settings icon
share icon
Въпрос

Как се отразява процесът на превеждане на Библията върху нейната боговдъхновеност и непогрешимост?

Отговор


Този въпрос разглежда три важни аспекта: боговдъхновеност, съхранение и превод.

Доктрината за боговдъхновеността на Библията гласи, че Св. Писание е вдъхновено от Бога; това означава, че Бог лично е ръководил процеса на написване, и е направлявал хората, които са писали, така че напълно да предадат неговото послание в писмена форма. Библията е истинското Божие Слово. Процеса на писане отразява стила и личността на писателя; въпреки това Бог така е ръководил процеса, че каноничните 66 книги са написани без грешка и точно това, което Бог е искал да разберем. Вижте 2 Тим. 3:16; 2 Петр. 1:21.

Разбира се, когато говорим за ‘‘боговдъхновеност‘‘, имаме предвид само процеса, при който са били съставени оригиналните документи. След това идва ред на доктрината за запазване на Библията. Ако Бог е положил толкова усилията да предаде Своето Слово, то със сигурност ще се погрижи да достигне до нас непроменено. Това което виждаме в историята е, че Той точно това е направил.

Старозаветните еврейски писания са били преписвани с педантичност до болка от еврейските книжници. Религиозни групи като Саферимите, Зиготите, Танаимите и Мазоретите са имали голямо страхопочитание към текстовете, които са преписвали. Към това се добавят строги правила, които регулират тяхната работа. Така например имало е ясни указания за размера на белите полета, вида мастило, разстоянието, между думите и тн. Да се пише нещо наизуст е било стриктно забранено. Като средство за двойна проверка на точността са били броени редовете, думите и дори отделните букви. Резултатът е ,че днес имаме същите думи които пророк Исая е записал със своето перо. Откриването на свитъците от Мъртво Море ясно потвърждава прецизността на еврейския текст.

Същото се отнася и за гръцкия текст на Новия Завет. Денс имаме на разположение хиляди ръкописи на гръцкия текст, най-ранните от които се датират към 117г. сл. Хр. Малките отклонения в текста не се отнасят до главни въпроси на вярата и лесно могат да бъдат хармонизирани. Учените са достигнали до извода, че Новият Завет , които имаме днес е практически непроменен от оригиналните текстове. Ученият библеист Сър Фредерик Кениън казва за Библията, ‘‘Можем да бъдем сигурни , че имаме запазено правилното съдържание на всеки текст, който е бил поставен под въпрос. . . .Това не може да бъде казано за нито една друга древна книга в света.”

Така стигаме до превода на Библията. Преводът е до известна степен тълкувателен процес. Когато се превежда от един език на друг се правят някои решения. Трябва ли да се избере буквална дума, която е непозната на съвременния читател. Или да се преведе, по-обяснително за сметка на буквалното звучене?

Например, текстът в Колосяни 3:12 в някои преводи е даден като „съдове пълни с милост“. Гръцката дума за „съдове“ буквално означава „вътрешности“. Други преводи избират по-преносен вариант, например, „сърце, изпълнено със състрадание“ (съвременният читател разбира сърцето като център на емоциите) или просто „милосърдие и благост“ (Синодален превод).

Така, някои преводи са по-буквални, други по-преноси, но важното е да предават правилно идеята на стиха, която в Колосяни 3:12 е да имаме чувства на състрадание.

Повечето преводи на Библията се правят от преводачески комисии. Това гарантира, че в превода няма да бъдат отразени личните предпочитания или едностранчиво богословие на този или онзи преводач в избора на думи и т.н. Важно е да се направи добър, честен превод. Добрият екип преводачи е посветен на науката и ще остави Библията да говори сама за себе си.

Като общо правило, по-буквалните преводи имат по-малко „тълкувание“ в себе си. Колкото „по-свободен“ е преводът, толкова е по-тълкувателен като често е и по-четлив. Има и преводи, които са повече преразказ на Библията, отколкото реален превод.

Като вземем всичко казано до тук, можем ли да кажем, че преводите на Библията са боговдъхновени и безгрешни? Отговорът е не, не са. Бог никъде не дава обещание за боговдъхновеност на преводите на Словото. Дори и много от преводите днес да са изключителни като качество, те не са боговдъхновени и не са съвършени. Това означава ли, че не можем да се доверим на превода на Библията? Отговорът отново е не. Ние можем да разбираме, тълкуваме и прилагаме Св. Писание чрез сериозно изучаване, под ръководството на Святия Дух. Отново, благодарение на посветените усилия на преводачите, под водителството на Святия Дух, днес имаме преводи, които са достоверни и с превъзходно качество. Това, че не можем да припишем непогрешимост на преводите може само да ни мотивира към по-задълбочено изучаване и това да не се привързваме сляпо към този или онзи превод.


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как се отразява процесът на превеждане на Библията върху нейната боговдъхновеност и непогрешимост?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries