settings icon
share icon
Въпрос

Защо трябва да четем Библията / да изучаваме Библията?

Отговор


Простичко казано ние трябва да четем и изучаваме Библията, защото тя е Божието слово към нас. 2 Тимотей 3:16 казва, че Библията е „боговдъхновена”. С други думи тя е Божието Слово към нас. Има толкова много въпроси, които философи и хора са питали, на които Бог отговаря на нас в Писанието: Каква е целта на живота? Откъде идвам? Има ли живот след смъртта? Какво се случва след смъртта? Как да отида в рая? Защо светът е пълен със зло? Защо не е лесно да правя добро? В допълнение към тези „големи” въпроси, то дава множество практически съвети в области като: Какво да търся в партньора си? Как мога да имам успешен брак? Как мога да бъда добър приятел? Как мога да бъда добър родител? Какво е успех и как да го постигна? Как мога да се променя? Какво наистина има значение в живота? Как мога да живея така, че да не гледам назад със съжаление? Как мога да удовлетворя Бог? Как мога да получа прошка? Как мога да управлявам несправедливите обстоятелства и лоши събития от живота победоносно?

Ние трябва да четем и изучаваме Библията, защото тя е напълно надеждна, без грешка. Библията е единствена сред т.нар. „святи” книги в това, че тя не дава само морално учение и не казва, „довери ми се.” Вместо това, тя ни дава способността да я изпитаме като проучим стотиците подробни предсказания, които тя прави, като проверим историческите разкази, които тя е записала и като сверим научните факти, които тя обяснява. Онези, които казват, че Библията има грешки, са затворили ушите си за истината. Исус веднъж попита кое е по-лесно да се каже, „Греховете ти са простени” или „Стани, вдигни постелката си и ходи.” Тогава Той доказа, че имаше способността да прости греховете (нещо, което ние не можем да видим с очите си) като излекува паралитика (нещо, което онези около него можеха да тестват с очите си). По същия начин, на нас ни е дадена гаранция, че Божието Слово е истина, когато то дискутира духовни области, които ние не можем да тестваме с нашите сетива, като се показва вярно в онези области, които ние можем да проверим (историческа точност, научна точност и пророческа точност).

Ние трябва да четем и изучаваме Библията, защото Бог не се променя и защото човешката природа не се променя – тя е точно толкова приложима за нас, колкото и когато беше написана. Макар че технологията се променя около нас, човешките желания и природа не се променят. Откривате, четейки страниците библейска история, че независимо дали говорите за взаимоотношения един с друг или в обществото, „няма нищо ново под слънцето”. И докато човечеството като цяло продължава да търси любов и удовлетворение във всички погрешни места, Бог, нашия добър и благ Създател, ни казва кое ще ни донесе ТРАЙНА радост. Неговото открито Слово, Писанията, са толкова важни, че Исус каза за тях „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.”(Матей 4:4) С други думи, ако искате да живеете живот в пълнота, както Бог беше планирал, слушайте се и вслушвайте в Божието писано слово... то е дори по-важно от яденето!

Ние трябва да четем и изучаваме Библията, защото има толкова много лъжливи учения. Библията ни дава мярката, с която ние можем да определим истината от грешката. Тя ни казва какъв е Бог. Да имаш погрешна представа за Бог е да се покланяш на „идол” или „лъжлив бог.” Ние се покланяме на нещо, което Той не е! Библията ни казва как човек наистина отива в рая... и то не е като бъдеш добър или кръстен, или чрез нещо друго, което ние ПРАВИМ (Йоан 14:6; Ефесяни 2:1-10; Исая 53:6; Римляни 3:10 и следващите, 5:8; 6:23; 10:9-13). По тази линия Божието Слово ни показва колко много Бог ни обича (Римляни 5:6-8; Исая 53:1 и надолу.). И то е в научаването на това, че ние в отговор сме привлечени да Го обичаме (1 Йоан 4:19).

Библията ще ви екипира да служите на Бог (2 Тимотей 3:17; Ефесяни 6:17; Евреи 4:12). Тя ще ви помогне да знаете как да бъдете спасени от греха си и неговото най-крайно последствие (2 Тимотей 3:15). Размишляването върху нея и подчиняването на нейните учения ще носи успех в живота (Исус Навин 1:8; Яков 1:25). Божието Слово ще ви помогне да видите греха във вашия живот и ще ви помогне да се отървете от него (Псалом 119:9,11).То ще ви даде упътване в живота, правейки ви по-мъдри от вашите учители (Псалом 32:8; 119:99; Притчи 1:6). Библията ще ви попречи да прахосате години от вашия живот за онова, което не е трайно и няма значение (Матей 7:24-27).

Четенето и изучаването на Библията ще ви помогне да видите зад привлекателната „примамка” към болезненото „улавяне” в греховни изкушения, така че да можете да се поучите от грешките на други, а не да ги правите. Опитът е голям учител, но когато става дума да се учиш от греха, той е ужасно суров учител. Толкова е по-добре да се учиш от грешките на други. Има толкова много характери в Библията, от които да се поучим, и положителни и отрицателни ролеви модели, и двете често идващи от живота на един и същ човек в различни моменти. Например Давид, в поражението си на великана, Голиат, ни учи, че Бог е по-голям от всяко нещо, пред което Той ни казва да застанем (1 Царе 17). Давид, с предаването си на изкушението да извърши прелюбодеяние с Витсавее, просто разкрива колко продължителни и ужасни могат да бъдат последствията от „моментното удоволствие” (2 Царе 11). Познаването на Библията ни дава истинска надежда и мир, когато всичко около нас изглежда, че се разпада (Римляни 15:4; Псалом 112:7; Авакум 3:17-19).

Библията е книга, която не е за обикновено четене. Тя е книга за изучаване, така че да може да бъде прилагана. В противен случай, тя е като гълтане на храна без дъвчене и връщането и обратно навън... никаква хранителна стойност не е спечелена от нея. Библията е Божието Слово. Като такова, то е толкова обвързващо, колкото и природните закони. Вие можете да я пренебрегнете, но това е във ваша вреда, точно както би станало, ако игнорирате закона за гравитацията. Не може да бъде наблегнато достатъчно силно на това колко важна е Библията за нашия живот. Изучаването на Библията може да бъде сравнено с търсене на злато. Ако направите малко усилие и само „пресипвате камъчетата в потока”, ще намерите само малко златен прах. Но колкото повече правите усилие наистина да „копаете в него”, толкова по-голяма награда ще спечелите за усилието си.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо трябва да четем Библията / да изучаваме Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries