settings icon
share icon
Въпрос

Кои са книгите в Библията? Какво означава това, че Библията е съставена от различни книги?

Отговор


Библията е сборник на писанията и съдържа 66 канонични книги/ The Holy Bible is an anthology of writings that includes 66 books. Библията се състои от две части, Стар и Нов Завет. Старият Завет съдържа 39 книги, а Новият Завет съдържа 27 книги.

В Стария Завет има четири главни раздела. Първият е Петокнижието, което се състои от Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие.

Вторият раздел е наречен Исторически книги и влючва 12 писания: Исус Навин, Съдии, Рут, 1, 2,3 и 4 Царе, 1 и 2 Летописи, Ездра, Неемия и Естир.

Третият раздел са поетическите книги (или Книги на мъдростта) и съдържа Йов, Псалми, Притчи, Еклисиаст и Песен на Песните.

Четвъртият раздел е наречен Пророчески книги и съдържа пет големи пророчески книги (Исая, Йеремия, Плачът на Йеремия, Йезекиил и Данаил) и 12 малки (Осия, Йоил, Амос, Авдий, Йона, Михей, Наум, Авакум, Софония, Агей, Захария и Малахия).

Новият Завет също има четири раздела. Първият раздел са Евангелията, койтто се състои от евангелията на Матей, Марк, Лука и Йоан.

Вторият раздел включва историческата книга Деяния на апостолите.

Третият раздел са Посланията. Те включват 13 послания на ап. Павел (Римляни, 1 и 2 Коринтяни, Галатяни, Ефесяни, Филипяни, Колосяни, 1 и 2 Солунци, 1 и 2 Тимотей, Тит и Филемон) и 8 Общи послания (Евреи, Яков, 1 и 2 Петрово, 1,2 3 Йоаново и Юда).

Четвъртият раздел включва Пророческата книга, Откровението на Йоан.

В Синодалното издание на Библията на Българската Православна Църква се съдържат и 11 неканонични книги, които се разделят на три раздела, както следва:

Първо раздел, исторически, който съдържа: Втора книга на Ездра, Товит, Иудит, 1,2 и 3 Макавейски.

Втори раздел, учителни, съдържа: Книга Премъдрост Соломонова, Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов

Трети раздел, пророчески, съдържа: Книга Послание на пророк Йеремия, Книга на пророк Варух, Трета книга на Ездра.

Неканоничните книги представляват съвкупност от писания , които не влизат в канона на 66 боговдъхновени библейски книги, но са полезни за четене а лично изучаване . Православното становище за техния статут е неизяснено до XVI в . , когато са включени от Римокатолическия събор в Трент в автентичните Писания . Разрешени са за лично ползване и в Лутеранската и Англиканската църква.

Каноничните 66 книги са писани в интервал от около 1400 години от 40 различни автори на староеврейски, арамейски и старогръцки. Тези писания са утвърдени от ранните отци на Църквата, както и от еврейските книжници и религиозни водачи (за Стария Завет). Тези книги са боговдъхновеното Слово на Бога, предназначено за изграждане на духовни ученици (Мат. 28:18-20) и за изграждането на вярващите хора днес (2 Тим. 3:16-17). Библията не е създадена само от човешка мъдрост, но е вдъхновена от Бога (2 Петр. 1:20-21) и ще пребъде във вечността (Мат. 24:35).

Докато Библията пише по много теми, тя има едно централно послание и това е за еврейския Месия, Господ Исус Христос, който е дошъл на света да даде път на спасенице за всички хора (Йоан 3:16). Само чрез библейския Исус Христос човек може да бъде спасен (Йоан 14:16; Деяния 4:12). “И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово” (Римляни 10:17).


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са книгите в Библията? Какво означава това, че Библията е съставена от различни книги?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries