settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Библията е вдъхновена?

Отговор


Когато хора говорят за това, че Библията е вдъхновена, те засягат факта, че Бог божествено повлия върху човешките автори на Писанията по такъв начин, че това, което те написаха, беше самото Слово на Бога. В контекста на Писанията думата вдъхновение просто означава „издишано от Бога”. Вдъхновението ни предава факта, че Библията наистина е Словото на Бог и прави Библията единствена сред всички други книги.

Докато има различни становища за това до каква степен е вдъхновена Библията, няма съмнение, че самата Библията твърди, че всяка дума във всяка част от Библията е вдъхновена от Бог (1 Коринтяни 2:12-13; 2 Тимотей 3:16-17). Този възглед на Писанията често се обяснява като „словесно пълно” вдъхновение. Значението е, че вдъхновението се простира към всяка дума сама по себе си (словесното вдъхновение), а не само концепции или идеи; и че вдъхновението се разширява до всичко части от Писанието и всички неща, засегнати в Писанието (пълно вдъхновение). Има някои хора, които вярват, че само части от Библията са вдъхновени, или само мислите или концепции, които се отнасят до религията, са вдъхновени, но тези идеи за вдъхновението пропадат от това, което самата Библията твърди. Пълното словесно вдъхновение е съществена характеристика на Словото на Бог.

Обхвата на вдъхновението ясно може да бъде видяно в 2 Тимотей 3:16-17 „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело.” Този стих ни казва, че Бог вдъхнови цялото Писание и че това е полезно за нас. Не само частите на Библията, които се занимават с религиозни доктрини, са вдъхновени, а всяко едно и всяка част от Битие до Откровение е самото Слово на Бог. Поради това, че са вдъхновени от Бог, Писанията са достоверни, когато става въпрос за установяване на доктрина, и достатъчни за обучаване на човек за това как да бъде в правилна връзка с Бога, „наставление в правда ”. Библията твърди не само, че е вдъхновена от Бог, но че също така има способността да ни променя и да ни направи „усъвършенствани”, съвършено приготвени за всяко добро дело.

Друг стих, който се занимава с вдъхновението на Писанията, е 2 Петрово 1:21. Този стих ни казва, че „никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух”. Този стих ни помага да разберем, че въпреки това, че хора написаха Писанията, думите, които те написаха бяха самите думи на Бог. Въпреки че Бог използва хора с техните отличителни индивидуалности и стил на писане, Бог божествено вдъхнови всички думи, които те написаха. Самият Исус потвърди словесното пълно вдъхновение в Писанията, когато каза „Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.” (Матей 5:17-18) В тези стихове, Исус подсилва точността на Писанията надолу към най-малкия детайл и най-незначителния препинателен знак – защото те са самото слово на Бог.

Поради факта, че Писанията са вдъхновеното Слово на Бога, ние можем да заключим, че те са също така безпогрешни и авторитетни. Правилно становище за Бога ще води човек към правилен възглед за Неговото Слово. Тъй като Бог е всемогъщ, всезнаещ и напълно съвършен, Неговото Слово в цялата си същност ще има същите характеристики. Същите стихове, които затвърдяват вдъхновението на Писанията, също така установяват, че то е и безпогрешно и авторитетно. Библията без съмнение е това, което твърди, че е – неоспоримото, авторитетно Слово на Бог към човечеството.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Библията е вдъхновена?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries