settings icon
share icon
Въпрос

Какво е библейска херменевтика?

Отговор


Библейска херменевтика е изучаването на принципите и методите за тълкуване на текст от Библията. 2 Тим. 2:15 насърчава вярващият човек да се занимава с херменевтика: . Second Timothy 2:15 commands believers to be involved in hermeneutics: “Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината..” Библейската херменевтика има за цел да ни помогне да знаем как правилно да тълкуваме, разбираме и прилагаме Библията.

Най-важният принцип на библейската херменевтика е този, че Библията трябва да се тълкува буквално. Ние трябва да разбираме Библията в нейното основно, нормално значение, освен ако пасажът очевидно е предназначен да се тълкува символичен или се използват фигури на речта. Библията има предвид това, което казва и казва това, което има предвид. Например, когато Исус казва, че е нахранил „пет хиляди“ в Марк 8:19, принципът на херменевтиката казва, че трябва да тълкуваме „пет хиляди“ буквално – имало е тълпа от гладни хора, която е наброявала пет хиляди и която е била нахранена с реални хляб и риба от един Спасител, който върши чудеса. Всеки опит да се „одухотвори“ числото или да се отрече реалното чудо е несправедливо отношение към текста и пренебрегване на целта на езика, а именно да комуникира. Някои тълкуватели правят грешката да се опитват да четат между редовете на Св. Писание и да изваждат езотерични обяснения, които не са всъщност в текста, все едно, че всеки пасаж има скрит духовен смисъл, който трябва да се дешифрира. Библейската херменевтика ни принуждава да останем верни на основното значение на Писанието и да се пазим от алегоризиране на библейски стихове, които трябва да бъдат разбирани буквално.

Вторият важен принцип на библейската херменвтика е, че пасажите трябва да бъдат разбирани исторически, граматически и контекстуално. Да тълкуваме един пасаж исторически означава, че трябва да разберем историята, средата и ситуацията, които са предизвикали написването на текста. Например, за да разберем напълно бягството на Йона в Йона 1:1-3, трябва да изследваме как историята на Асирия се отнася към Израил. Да тълкуваме един пасаж граматически трябва да спазваме правилата на граматиката и да познаваме нюансите на иврит и древногръцкия език. Например, когато ап. Павел пише за „нашия велик Бог и Спасител Исус Христос“ в Тит 2:13, правилата на граматиката показват, че Бог и Господ са паралелни термини като и двата се съотнасят към Исус Христос – с други думи, ап. Павел ясно нарича Исус „нашия велик Бог“. Да тълкуваме един пасаж контекстуално означава да вземем под внимание контекста на стиха в целия пасаж за да определим правилно значението. Контекстът включва предходните и следващите стихове, главата, книгата и в по-широк смисъл, цялата Библия. Например, има много объркващи изявления в Еклисиаст, които стават по-ясни когато ги сложим в контекст – книгата Еклисиаст е написана от земна гледна точка, „под слънцето“ (Екл. 1:3). Всъщност, фразата „под слънцето“ се повтаря около 30 пъти в книгата като създава контекста на всичко, което е „суета“ в този свят.

Третият принцип на библейска херменевтика е този, че Писанието винаги най-добрият тълкувател Писанието. По тази причина винаги сравняваме Писанието със самото Писание когато се опитваме да определим значението на даден пасаж. Например, това, че Исак осъжда желанието на Юда да потърси помощ от Египет и да се облегне на техните конници и колесници (Исая 31:1) е мотивирано, отчасти, от Божията ясна заповед към Неговия народ да не ходят в Египет да събират коне (Второз. 17:16).

Някои хора отбягват да учат библейската херменевтика, защото погрешно смятат, че тя ще ограничи тяхната способност да научават нови истини от Божието Слово или ще замъгли просветлението от Святия Дух върху Писанието. Страховете на тези хора са необосновани. Целта на библейската херменевтика е да открие правилното тълкувание на боговдъхновения текст. Също така, целта на библейската херменветика е да ни предпази от това да прилагаме неправилно Писанието или да сме пристрастни или да „оцветяваме“ нашето разбиране за истината. Божието Слово е истина (Йоан 17:17). Ние искаме да видим истината, да познаем истината и да живеем според истината доколкото можем и затова библейската херменевтика е от жизненоважно значение за нас.


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е библейска херменевтика?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries