settings icon
share icon
Въпрос

Има ли доказателство за вдъхновението на Библията?

Отговор


Има някои доказателства, че Библията е вдъхновена (Боговдъхновена), както е заявено във 2 Тимотей 3:16:

1) Изпълнено пророчество. Бог говорел на хората като им разказвал за неща, които щял да изпълни в бъдещето. Някои от тях вече са се случили. Други не са се случили. Например Старият Завет съдържа повече от 300 пророчества относно първото идване на Исус Христос. Няма съмнение, че това са пророчества от Бог, защото ръкописите датират отпреди раждането на Христос. Те не са написани след факта, а преди това.

2) Единство на Писанието. Библията е написана от приблизително 40 човешки автора в продължение на период от около 1600 години. Тези мъже били твърде различни. Мойсей бил политически водач; Исус Навиев – военен водач; Давид – овчар; Соломон – цар; Амос – овчар и плодоберач; Даниил – знатен управител; Матей – бирник; Лука – лекар; Павел – равин; и Петър – рибар; сред други. Библията била написана също при различни обстоятелства. Тя била написана на три континента – Европа, Азия и Африка. Въпреки това големите теми на Писанието са запазени във всичките писания. Библията не си противоречи. Няма начин това да е било възможно да се извърши освен Божият Свети Дух да е надзиравал написването на Библията.

Вземете за сравнение ислямския Коран. Той бил съставен от един човек, Заин бин Табит, под ръководството на тъста на Мохамед, Абу-Бекр. Тогава, през 650 г. н.е. група арабски учени създали унифицирана версия и унищожили всички копия на вариантите, за да запазят единството на Корана. Библията била унифицирана от времето на своето написване. Коранът има единство, наложено от човешки редактори.

3) Библията представя своите герои правдиво с всичките им грешки и слабости. Тя не прославя хората както правят другите религии със своите герои. Когато човек чете Библията, той осъзнава, че хората, които тя описва, имат проблеми и съгрешават точно както ние правим. Това, което направило героите на Библията велики, било, че те вярвали в Бог. Един пример е Давид, който е описан като „човек по Божието сърце“ (1 Царе 13:14). Въпреки това Давид извършил прелюбодеяние (2 Царе 11:1-5) и убийство (2 Царе 11:14-26). Тази информация можела лесно да бъде пропусната в Писанието, но Богът на истината я включил.

4) Археологическите находки подкрепят историята, записана в Писанието. Въпреки че много невярващи през историята са се опитвали да открият археологически доказателства, които да опровергаят записаното в Библията, те са се проваляли. Лесно е да се каже, че Писанието е невярно. Доказването, че то е невярно, е друг въпрос. Всъщност, това не е било направено. В миналото всеки път, когато Библията е противоречала на съвременна „научна“ теория, по-късно се доказвало, че Библията е вярна, а научната теория е погрешна. Добър пример е Исая 40:22. През цялото време докато науката твърдяла, че земята е плоска, Библията заявявала, че Бог „седи над кръга на земята“.

Твърденията на Библията за нейния произход от Бог не трябва да се разбират като кръгова аргументация. Свидетелството на надеждни свидетели – особено Исус, но също Мойсей, Исус Навиев, Даниил и Неемия в Стария Завет, и Йоан и Павел в Новия Завет – потвърждава авторитета и буквалното вдъхновение на Светите Писания. Разгледайте следните пасажи: Изход 14:1; 20:1; Левит 4:1; Числа 4:1; Второзаконие 4:2; 32:48; Исая 1:10, 24; Еремия 1:11; Еремия 11:1–3; Езикил 1:3; 1 Коринтяни 14:37; 1 Солунци 2:13; 2 Петрово 1:16–21; 1 Йоаново 4:6.

Също представляват интерес писанията на Тит Флавий Йосиф, еврейски историк, който писал през първи век н.е. Йосиф записал някои събития, които съвпадали с Писанието. Като вземем предвид дадените доказателства, можем чистосърдечно да приемем, че Библията е от Бог (2 Тимотей 3:16).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли доказателство за вдъхновението на Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries