settings icon
share icon
Въпрос

Старият Завет срещу Новият Завет – Какви са разликите?

Отговор


Старият Завет полага основите за учението и събитията, които се намират в Новия Завет. Библията е прогресивно откровение. Ако пропуснете първата половина на всяка добра книга и се опитате да я прочетете докрай, ще ви е трудно да разберете героите, сюжета и края. По същия начин Новият Завет може да се разбере напълно само, когато се види като изпълнение на събитията, героите, законите, жертвената система, заветите и обещанията на Стария Завет.

Ако имахме само Новия Завет, щяхме да дойдем при евангелията и нямаше да знаем защо юдеите очакват Месията (Цар-Спасител). Без Стария Завет нямаше да разберем защо идва този Месия (виж Исая 53) и нямаше да можем да идентифицираме Исус от Назарет като Месията чрез многото подробни пророчества, които бяха дадени за Него, напр. Неговото родно място (Михей 5:2); начина, по който умира (Псалм 22, особено ст. 1, 7-8, 14-18; Псалм 69:21), Неговото възкресение (Псалм 16:10) и много други подробности за Неговото служение (Исая 52:19, 9:2).

Без Стария Завет нямаше да разберем юдейските обичаи, които са споменати мимоходом в Новия Завет. Нямаше да разберем изопачаванията, които фарисеите бяха направили на Божия закон, тъй като добавиха към него и своите традиции. Нямаше да разберем защо Исус беше толкова разстроен, когато очисти двора на храма. Нямаше да разберем, че можем да използваме същата мъдрост, която Христос използва в многото отговори на Своите противници.

Евангелията в Новия Завет и Деянията на апостолите разказват за много изпълнения на пророчества, които бяха записани в Стария Завет стотици години преди това. В обстоятелствата на раждането, живота, чудесата, смъртта и възкресението на Исус, които са разказани в Евангелията, намираме изпълнението на Старозаветните пророчества, които се отнасят за първото идване на Месията. Тези подробности потвърждават твърденията на Исус, че е обещания Христос. Дори пророчествата в Новия Завет (много от които са в книгата Откровение) се позовават върху по-ранни пророчества, които се откриват в Старозаветните книги. Тези Новозаветни пророчества се отнасят за събития, които са свързани с второто идване на Христос. Приблизително всеки два от три стиха в книгата Откровение се базират върху или са свързани със Старозаветни стихове.

Освен това, понеже откровението в Писанието е прогресивно, Новият Завет довежда на фокус учения, които едва са били загатнати в Стария Завет. Книгата Евреи описва как Исус е истинския Първосвещеник и как Неговата единствена жертва заменя всички предишни жертви, които са били единствено онагледявания. Старият Завет дава Закона, който има две части: заповеди и благословение/проклятие, което идва от покорството или непокорството на тези заповеди. Новият Завет изяснява, че Бог е дал тези заповеди, за да покаже на хората тяхната нужда от спасение; те никога не са били предназначени да бъдат средство за спасение (Римляни 3:19).

Старият Завет описва жертвената система, която Бог даде на израилтяните, за да покрива временно техните грехове. Новият Завет изяснява, че тази система загатва за жертвата на Христос, чрез Когото единствено се намира спасение (Деяния 4:12; Евреи 10:4-10). Старият Завет вижда изгубения рай; Новият Завет показва как раят се връща на хората чрез втория Адам (Христос) и как един ден той ще бъде възстановен. Старият Завет обявява, че човек е отделен от Бог чрез греха (Битие, 3 глава), а Новият Завет обявява, че сега човек може да възстанови отношенията си с Бога (Римляни, 3-6 глави). Старият Завет предсказва живота на Месията. Евангелията предават предимно живота на Исус, а посланията интерпретират Неговия живот и как ние трябва да откликнем на това, което Той е направил.

Без Стария Завет няма да можем да разберем обещанията, които Бог тепърва ще изпълни към юдейския народ. В резултат на това няма да видим правилно, че периодът на скръб е седемгодишен период, в който Той конкретно ще работи с юдейския народ, който отхвърли Неговото първо идване, но ще Го приеме при Неговото второ идване. Няма да разберем как хилядагодишното бъдещо царуване на Христос се отнася към обещанията на юдеите, или какво е мястото на езичниците в него. Нито ще видим как краят на Библията свързва свободните краища, които бяха разплетени в нейното начало, като възстановява рая, който е състоянието, в което този свят е създаден да бъде.

В обобщение, Старият Завет полага основата за, и трябваше да подготви израилтяните за идването на Месията, който щеше да пожертва Себе Си за греховете на целия свят (1 Йоан 2:2). Новият Завет разказва живота на Исус Христос и след това се връща към това, което Той е направил и как ние трябва да откликнем на Неговия дар на вечен живот и да живеем с благодарност за всичко, което е направил за нас (Римляни 12). И двата завета откриват един и същ свят, милостив и праведен Бог, който трябва да осъди греха, но който желае да доведе до Себе си падналия човешки род от грешници, чрез опрощение, което е възможно единствено чрез изкупителната жертва на Христос. В двата завета Бог се открива на нас и ни казва как трябва да дойдем при Него чрез Исус Христос. В двата завета намираме всичко, което ни е нужно за вечния живот и за това, да живеем богоугодно (2 Тимотей 3:15-17).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Старият Завет срещу Новият Завет – Какви са разликите?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries