settings icon
share icon
Въпрос

Каква е библейската доктрина за просвещаването?

Отговор


Казано просто, просвещаването в духовния смисъл е „запалването на светлината“ на разбирането в определена област. Когато божественото просветление се занимава с ново знание или бъдещи неща, го наричаме „пророчество“. Когато просветлението се занимава с разбирането и прилагането на вече дадено знание, го наричаме „просвещаване“. Възниква въпросът „Как Бог просвещава умовете на тези, които изучават Неговото Слово?“

Най-основното ниво на просветлението е познанието за грях; без това знание всичко друго е безсмислено. Псалом 18:28 казва: „Защото Ти правиш светилото ми да свети; Господ, Бог мой, озарява тъмнината ми“. Псалом 119, най-дългата глава в Библията, е песен за Словото Божие. Стих 130 казва: „Изявяването на Твоите думи дава светлина и разум на невежите“. Този стих утвърждава основния начин на Божието просвещаване. Когато Божието Слово влезе в сърцето на човек, то дава светлина и разбиране. Поради тази причина непрекъснато ни се казва да изучаваме Словото Божие. Псалом 119:11 казва: „В сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам“. Стихове 98 и 99 казват: „Твоите заповеди ме правят по-мъдър от враговете ми, защото са винаги с мен. По-разумен съм от всичките си учители, защото Твоите свидетелства са размишлението ми“.

Редовното изучаване на Словото Божие ще даде посока и разбиране за нещата от живота. Това е първият начин на Божието просвещаване и отправната точка за всички нас. В Псалом 119 също откриваме друг вид Божие просвещаване. Стих 18 казва: „Отвори очите ми, за да виждам чудеса от Твоя закон“. Тези „чудеса“ не са нови откровения, а неща, написани отдавна и едва сега разбирани от читателя. Подобно, стих 73 казва: „Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме, за да науча Твоите заповеди“. Молитвата е за лично разбиране за прилагане на Божиите закони. В този псалом петнадесет пъти е отправена молбата към Бог да поучава или да дава разбиране за Своите закони.

Един пасаж, който понякога възбужда противоречия относно просвещаването, е Йоан 14:26: „А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал“. Исус говорел на Своите ученици в горната стая, давайки им последни наставления преди смъртта Си. Тази специална група мъже имала отговорността да разпространи добрата вест за Исус Христос из целия свят. Те са прекарали три години и половина с Него, наблюдавали са чудесата Му и и са слушали поученията Му. При предаването на тези учения на останалия свят те се нуждаели от Божията специална помощ за запомнянето им правилно. Исус казал, че Светият Дух ще ги учи и ще им напомня какво е било казано, така че да го разкажат на другите. Докато този стих учи, че апостолите ще имат божествената помощ при написването на Евангелията, той не учи, че Духът ще направи същото с всички вярващи.

Каква тогава е просветителската работа на Духа във вярващите? Ефесяни 1:17-18 ни казва, че Духът дава мъдрост и откровение относно Исус Христос и отваря очите за разбиране, така че да узнаем Божиите цели в нашия живот. В 1 Коринтяни 2:10-13 Бог разкрива Своите планове за нас чрез Светия Дух, който ни учи духовни неща. Контекстът тук посочва Божието Слово като такова, което е било разкрито. Божият Дух винаги ще ни насочва към Божието Слово за наш пътеводител. Както казва Исус на Своите ученици в Йоан 16:12-15, Духът само повтаря това, което Отецът и Синът вече са ни казали. Понякога трябва да чуем нещата няколко пъти преди действително да сме успели да ги „чуем“. Ето тук се явява ролята на Духа.

Едно нещо, което понякога се пренебрегва в дискусията за просвещаването, е неговата цел. Ако чуем някои аргументи, би изглеждало, че цялата цел на просвещаването е точно и академично разбиране на Божието Слово. Несъмнено Бог желае да разбираме точно каквото ни е дал. Думите имат значение и трябва да обръщаме внимание на нюансите в тези думи. Обаче, академичното разбиране на факти не допринася с нищо без практическото прилагане на тези факти.

Ако се върнем към Псалом 119, ще открием твърдения относно целта, свързани със стиховете за просвещаване. „Ще размишлявам върху твоите чудни дела“ (стих 27), „Ще пазя закона ти, наистина ще го пазя с цяло сърце“ (стих 34), „за за познавам твоите сведетелства“ (стих 125), „и ще живея“ (стих 144). Просвещаването винаги насочва към действие. Защо Бог ни помага да разберем Словото Му? За да можем да живеем в неговата светлина. 1 Йоаново 1:6 ни предизвиква: „Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината“. Можем да го перафразираме така: „Ако речем, че сме просветлени, а ходим в тъмнината, лъжем, че разбираме Божието Слово“. Божият Дух, който ни просветлява да разбираме Божието Слово, поема това знание и ни води да го живеем. Римляни 8:14 казва: „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове“. Просветителската работа на Светия Дух в нашия живот е потвърждение, че ние наистина сме Божии деца.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е библейската доктрина за просвещаването?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries