settings icon
share icon
Въпрос

Как да знам, че Библията не е просто митология?

Отговор


Това, че Библията е замислена по Божий замисъл я прави не само уникална спрямо всички останали книги, но и уникално съкровище на цялата земя. Библията разкрива Божия вечен план за изкупление на съгрешилото човечество. Въпреки, че тя е разпространена в многомилионен тираж по целия свят, все още много хора поставят под съмнение нейната истинност. Дали Библията е сборник с митове или това е истинното, боговдъхновено Божие Слово? Въпросът е от изключителна важност за всеки от нас, независимо дали го осъзнаваме или не.

Много религиозни текстове претендират, че предават божествено послание. Библията, обаче, се откроява от всички останали по това, че Бог не оставя никакво място за съмнение дали това е или не е Неговото писано Слово. Ако човек си направи усилието непредубедено да изследва фактите, ще види, че в цялата Библия има безспорен Божий отпечатък. Същият, който с думите си изговори в съществуване сътворението ни е дал и Библията.

За разлика от митологията, Библията има историческа рамка. Описаните герои са реални личности, които са живели в потвърдени места и са участвали в исторически събития. Библията споменава Навуходоносор, Сенахариб, Кир, Ирод, Феликс, Пилат и много други исторически личности. Историята в Библията е в синхрон с историята на Египетската, Еетската, Персийската, Вавилонската и Римската империя. Събитията в Библията са се случили в географски области като Ханаан, Сирия, Египет, Месопотамия и др. Цялата тази достоверна информация оборва идеята, че Библията е митология.

Също така, за разлика от митологията, в Библията има много потвърждения и от други науки като биология, геология, астрономия и археология. През последните 150 години библейската археология много е развита след откритията на стотици хиляди артефакти. Например, преди време скептиците са използвали препратките в Библията към Хетската цивилизация като „доказателство“, че Библията е мит. По време на тази критика не е имало информация за съществуването на такива хора като „хети“. И така, през 1876г. са направени първите открития за древната цивилизация на хетите, която сега е напълно описана и документирана. Археологията продължава да потвърждава библейската историчност. По думите на д-р Хенри Морис, „Днес няма нито едно археологическо откритие, което да доказва грешка на библейския разказ“.

За разлика от митологията, Библията е написана като история. Св. Лука пише своето евангелие като „съвършено потвърдените между нас събития…както ни ги предадоха ония, които отначало са били очевидци”. Лука твърди, че е изследвал „…подробно всичко от началото, да ти пиша наред <за това>, почтени Теофиле, за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.“ (Лука 1:11-4). Лука включва ли чудеса в своя разказ? Да, много. Но тези чудеса са потвърдени от очевидци. Две години по-късно някой скептик може да нарече разказът на Лука „мит“, но многобройните доказателста надделяват над скептика. Така Евангелието на Лука се явява добре изследван исторически документ.

За разлика от митологията, Библията съдържа удивителен брой изпълнени пророчества. В митовете няма пророчества, а една трета от Библията са пророчества. Библията съдържа над 1800 пророчества, по над 700 отделни теми, които се намират в над 8300 стиха. Старият Завет съдържа над 300 пророчества само за Исус Христос, много от тях с удивителна точност. Много от пророчествата вече са изпълнени и те са се случили точно както са предсказани. Математическата вероятност някой да направи тези пророчества и те са случат точно така е на светлинни години от човешките възможности. Тези пророчества и чудеса могат да бъдат изпълнени със свръхестественото водителство само на Онзи, който вижда края още в началото (Исая 46:9-10).

За разлика от митологията, Библията е променила живота на безброй много хора. И въпреки това, много хора позволяват мнението на другите – тези, които никога не са изучавали Библията сериозно – да формира тяхното собствено мнение. Всеки от нас трябва за себе си да изучава и изследва. Живей според принципите на Библията и ще преживееш лично динамичната и трансформираща сила на тази невероятна Книга. Прилагай библейското учение за прошката и ще видиш как се възстановяват нарушени взаимоотношения. Прилагай принципите за финансова отговорност и ще видиш как се подобрява твоята финансова ситуация. Прилагай учението за вярата и ще усетиш успокояващото Божие присъствие в сърцето ти като преминаваш през трудно изпитание в твоя живот. Библията работи. Има причина защо християните в различни страни по света рискуват живота си всеки ден за да предоставят и на други хора достъп до тези живото-променящи истини от тази забележителна Книга.

В крайна сметка, много, които отхвърлят Бога и Неговото Слово правят това от гордост. Те са толкова погълнати от собствените си вярвания, че не могат честно да преценят доказателствата. Ако приемат, че Библията е истина, то тогава ще трябва да мислят сериозно за Бог и своята отговорност пред Него. Ако приемат, че Библията е истина, то това може да промени начинът им на живот. Както отбелязва пастор Ървин Лутцер, „Истината е, че малко хора имат непредубеден ум, особено когато става въпрос за религия…Така изкривените доктрини и предразсъдъци лесно се препредават от едно поколение на друго“.

Милиони умират всяка година като се обзалагат в душата си, че Библията не е вярна и се надяват, че това е само една книга с митове и че Бог не съществува. Това е много рисковано обзалагане и цената е много висока. Ние насърчаваме всеки да чете Библията с непредубеден им, да я остави сама да говори за себе си и да се убеди, че Божието слово е истина (Йоан 17:17).


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как да знам, че Библията не е просто митология?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries