settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Библията е боговдъхновена?

Отговор


Във 2 Тим. 3:16 ап. Павел заявява: „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.” Това е единствената употреба в Библията на думата theopneustos, която се превежда като „боговдъхновен, под вдъхновение от Бога“, но други библейски пасажи подкрепят основната идея, че Библията е вдъхновена от Бога.

Силата на Божието вдъхновение преобладава в Св. Писание. Бог вдъхна „жизнено дихание“ в Адам (Бит. 2:7), и Исус „духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух“ (Йоан 20:22). Във 2 Петр. 1:21 се казва, че „никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Святия Дух.” Тук виждаме истините на Св. Писание описани, че идват директно от Бога, а не от волята на писателите, които Той е използвал за да ги запишат.

Ап. Петър отбелязва за ап. Павел, че той пише „според дадената му мъдрост“, т.е. мъдрост дадена от Бога, и пропускът да се разберат правилно води до погибел (2 Петр. 3:15-16). Св. Писание идва от Святия Дух, който ни го дава „с думи, научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци” (1 Кор. 2:13). Всъщност, вярващите в Берия използват с посвещение вдъхновеното Слово на Бога за да проверят достоверността на учението на ап. Павел: In fact, the Berean believers faithfully used the inspired Word of God to check Paul’s reliability: “И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха Писанията да видят дали това е вярно.” (Деяния 17:11).

Вярата е ключова за това как човек приема достоверността или ценността на Божието вдъхновено Слово. “Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.” (1 Коринтяни 2:14). „Духовният човек“ е този, който е получил дара на вярата (Ефесяни 2:8-9) за спасението на неговата душа. В Евреи 11:1 се казва: А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат” Има праведност в евангелската вест, разкрита от Бог в Писанията, но нашата праведност произлиза и се поддържа само чрез вяра. „Праведният чрез вяра ще живее“ (Римляни 1:17).

Въпреки, че 2 Тим. 3:16 е единственото място в Библията, където се използва фразата „боговдъхновено“ за да опише Божието Слово, св. Писание е изпълнено с подобни изявления. Всъщност това са Божиите думи, които ни напомнят, че там могат да бъдат намерени Божиите думи на истина и любов, които да ни направляват във всички аспекти на нашия живот. Апостол Яков може да е писал именно за естеството на Св. Писание (наред с други неща), когато заявява: „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.” (Яков 1:17).


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Библията е боговдъхновена?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries