settings icon
share icon
Въпрос

Какви са различните форми на библейска литература?

Отговор


Въпреки, че Библията е Божие откровение (Мат. 5:17; Марк 13:31; Лука 1:37; Откр.22:18-19), един от най-вълнуващите факти е този, че обикновени хора са участвали в процеса на написване. Както се казва в Евреи 1:1, “Бог, Който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите предци чрез пророците,.” Различните “начини” включват и различни литературни жанрове. Библейските писатели са използвали различни форми на литературата за да предадат различни послания в различни времена.

Библията съдържа историческа литература (3 и 4 Царе), драма (Йов), правна литература (Изход, Второзаконие), песни (Песен на песните, Псалми), поезия (Исая), мъдрости (Притчи и Еклисиаст), апокалиптична литература (Откровение, части от Данаил), къси разкази (Рут), проповеди (записани в Деяния на апостолите), речи и прокламации (като тези на цар Навуходоносор в книгата на пророк Данаил), молитви (повечето от Псалмите), притчи (като тези, които Исус е разказвал), истории (като тези на Йотам) и послания (например Ефесяни, Римляни).

Може да има и припокриване между различните жанрове. Много от псалмите, например, са също и молитви. В някои от посланията се съдържа и поезия. Всеки вид литература има уникални характеристики и към него трябва да се подхожда по съответния начин. Например, историята, която Йотам разказва (Съдии 9:7-15) не може да бъде тълкувана по същия начин като Десетте Заповеди (Изход 20:1-7). Различно е да се тълкува поезия, с всички особености на метафората и другите поетични изразни средства от това, да се тълкува исторически разказ.

Второ Петрово 1:21 казва, че „святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух“. Ако използваме съвременна терминология, главния редактор на Библията е Святият Божий Дух. Бог слага Своя белег на авторство на всяка от 66-те книги на Библията, независимо от литературния жанр. Бог е „вдъхновил“ писаното слово (2 Тим. 3:16-17). Тъй като хората могат да разбират и оценяват различните видове литературни форми, затова именно Бог използва различни жанрове за да предаде Своето Слово. Читателят на Библията ще открие обща цел, която обединява различните части в сборника. Той ще открие различни целенасочени мотиви, предобрази, повтарящи се теми и личности. Във всичко това ще види, че Библията е най-великият литературен шедьовър на света и едно истинско Слово на Бога.


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са различните форми на библейска литература?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries