settings icon
share icon
Въпрос

Трябва ли чудесата в Библията да се възприемат буквално?

Отговор


Да, чудесата в Библията трябва да се възприемат буквално. Цялото Писание трябва да се възприема буквално с изключение на тези части, които ясно са предназначени да бъдат символични. Пример за символизъм е Псалом 17:8. Ние не сме буквално зеницата в окото на Бога, нито Бог буквално има криле. Но чудесата не са символични случки; те са истински събития, които действително са се случили. Всяко от чудесата в Библията изпълнявало цел и осъществявало нещо, което не можело да бъде осъществено по никакъв друг начин.

Най-ранното и най-трудното за разбиране чудо от всички било това на сътворението. Бог създал всичко ex nihilo — от нищо — и всяко следващо чудо засилвало Неговата невероятна сила. Книгата Изход е изпълнена с чудотворни събития, които Бог използвал да извърши Своята воля. Язвите върху Египет, които започнали с превръщането на водата на Нил в кръв (Изход 7:17) и завършили със смъртта на всички първородни на Египет (Изход 12:12), били буквални събития, които накрая накарали фараона да освободи израилтяните от робство. Ако язвите не са се случили, защо фараонът пуснал хората да си вървят? И ако смъртта на първородните никога не се е случвала, тогава Бог не се е движил през Египет тази нощ, нито е имало някаква причина израилтяните да намажат с кръв стълбовете на вратите си. Ако е така, тогава предсказването на пролятата кръв на Исус на кръста е напразно, което на свой ред поставя самото разпъване на кръста под съмнение. Веднъж почнем ли да се съмняваме в истиннността на някое чудо, трябва да не вярваме на нищо, което Библията казва в резултат на това чудо, което накрая поставя цялото Писание под съмнение.

Сред най-известните старозаветни чудеса е разделянето на Червено море (Изход 14), по време на което фараонът и голяма част от неговата армия били удавени. Ако историята е символична, тогава можем ли да се доверим на нещо от останалата част от историята? Дали израилтяните наистина са напуснали Египет? Дали армията на фараона наистина ги е последвала и ако е така, как са избягали израилтяните? Псалом 78 е един от многото пасажи, където Бог напомня на израилтяните за чудесата, които Той е извършил при освобождавенате им от египетското робство. Тези чудеса също увеличават познаването от заобикалящите народи на Бог Йехова и доказвали, че Той е едиственият, истински Бог (Исус Навиев 2:10). Техните езически дървени и каменни идоли не били способни на такива чудеса.

В Новия Завет Исус извършил многобройни чудеса, които започнали с това при сватбата в Кана Галилейска, където Той превърнал водата във вино (Йоан 2:1-10). Неговото най-вълнуващо чудо било вероятно възкресяването на Лазар след като той бил мъртъв от четири дена (Йоан 11). Всичките чудеса, които Исус направил, били, за да докаже, че Той бил наистина този, който Той казвал, че е – Божият Син. Когато Той успокоил бурята в Матей 8, дори учениците били удивени: „Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?“ (стих 27). Ако чудесата на Исус не били истински, тогава евангелистките разкази за изцеленията на Исус са само хубави истории, а тези хора оставали болни от болестите, поставяйки под съмнение Неговото състрадание (Матей 14:14; 10:34; Марк 1:41). Ако Той не е нахранил наистина хиляди хора с няколко хляба и риби, тези хора са останали гладни и думите на Исус „търсихте ме…., защото ядохте от хлябовете и се наситихте“ (Йоан 6:26) нямат накакъв смисъл. Но Исус наистина лекувал, Той наистина сътворил храна за хиляди, Той наистина превърнал водата във вино и Той наистина възкресил Лазар от мъртвите. Йоан 2:23 ни разказва, че мнозина повярвали в Него поради чудесата.

Всички чудеса имали цел – да докажат, че Бог е като никой друг, че Той има пълния контрол върху творението, и че, ако Той може да направи всички тези чудотворни неща, нищо в нашия живот не е толкова трудно за справяне за Него. Той иска да Му се доверим и да знаем, че Той може да направи чудеса в нашия живот също. Ако чудесата не са се случили, тогава как можем да повярваме на каквото и да е, което ни казва Библията? Как можем да повярваме на добрата новина на Библията за вечния живот чрез Христос? Когато започнем да подлагаме на съмнение някой част от Писанието, цялото Божие слово е несигурно, и ние отваряме вратата за лъжите и изопачаванията на Сатаната, както Той търси да разруши нашата вяра (1 Петрово 5:8). Библията трябва да се чете и разбира буквално, включително разказите за чудесата.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Трябва ли чудесата в Библията да се възприемат буквално?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries