settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява хармонията на Евангелията?

Отговор


„Хармонията“ на Евангелията е съответствието между четирите библейски Евангелия. Четирите новозаветни Евангелия наподобяват певците в квартет. Всеки певец пее своята партия, но партиите заедно правят красива музикална творба. Всяко от четирите Евангелия свидетелства за Исус от малко по-различна перспектива, но всички те разказват същата история. Така те всички са в съзвучие едно с друго. Книгите, които подреждат един до друг разказите на Евангелията хронологически, се наричат хармония на Евангелията, а някои библии включват част с препратки, наречена хармония на Евангелията, със същата цел.

Матей, Марк и Лука са наречени „синоптичните“ Евангелия, защото те включват много от същите събития от живота на Исус (думата синоптичен означава „същото виждане“). Йоан стои самостоятелно като попълва празнини, които другите са оставили. Всяко от тези Евангелия било написано за различна публика и изтъква различни страни от служението на Исус. Евангелието на Матей било написано главно за евреите и набляга на това как Исус изпълнил пророчествата за царския Месия. Марк било написано основно за римляните или езичниците християни, така че то включвало малко старозаветни пророчества и обяснява много еврейски думи и обичаи. В Марк Исус е изобразен като Божествения Слуга. Лука също било написано основно за езичници вярващи и затова то също обяснява еврейските обичаи и използва гръцки имена. Лука целял да напише систематичен разказ за живота на Исус и да го представи като Човешкия Син като изтъква Неговата пълна човешка природа. Евангелието на Йоан набляга на Исус като Божия Син и включва повече отколкото другите Евангелия повечето от откровенията на Исус за Себе Си. То също дава много по-подробна картина на събитията от последните дни на Исус.

Някои хора са се опитали да дискредитират Библията като посочват привидни несъответствия в разказите на Евангелията. Те изтъкват различия в реда, по който събитията са представени, или дребни подробности в тези събития. Когато четирите разказа бъдат сложени един до друг, виждаме, че не всички те следват същата строга хронология. Това се дължи на това, че голяма част от разказа е подреден по тематичен начин, при който събитията са групирани според сходна тема. Тематичният подход е начинът, по който повечето от нас провеждат разговори всеки ден.

Отговорът на разлики в дребни детайли като броя на ангелите на гроба на Христос (Матей 28:5; Марк 16:5; Лука 24:4; Йоан 20:12) също се открива като позволим на текста да говори за себе си. Матей и Марк споменават „ангел“, докато Лука и Йоан споменават два ангела. Обаче, Матей и Марк никога не са казвали, че е имало „само“ един ангел; те само казват, че е имало ангел. Такива разлики са допълващи, а не противоречиви. Може да се добави нова информация, но тя никога не обезсилва истинността на старата информация.

Подобно на останалата част от Писанието четирите Евангелия са красиво свидетелство за Божието откровение към човека. Представете си бирника (Матей), необучен еврейски младеж с минало на малодушен човек (Марк), римския лекар (Лука) и еврейския рибар (Йоан), всички те да пишат хармонични свидетелства за живота на Исус. Няма начин без Божията намеса те да са могли да напишат тези удивително точни разкази (2 Тимотей 3:16). Историята, пророчеството и личните подробности, всички те работят заедно, за да сътворят една изключително точна картина на Исус – Месията, Царят, Слугата и Божият Син.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява хармонията на Евангелията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries