settings icon
share icon
Въпрос

Дали предупреждението в Откровение 22:18-19 се отнася до цялата Библия или само до книгата Откровение?

Отговор


Откровение 22:18-19 съдържа предупреждение към всеки, който подправя библейския текст: „Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга“. Дали тези думи се отнасят до цялата Библия или само до книгата Откровение?

Това предупреждение е дадено специално за тези, които изопачават посланието на книгата Откровение. Самият Исус е авторът на Откровение и е дал видението на апостол Йоан (Откровение 1:1). Като такъв Той завършва книгата като потвърждава решителността на пророчествата. Това са Негови думи и той предупреждава срещу изопачаванетто им по какъвто и да е начин, независимо дали чрез прибавяния, изваждания, фалшификации, промени или нарочни погрешни интерпретации. Предупреждението е ясно и страшно. Язвите на Откровението ще връхлетят всеки виновен за подправянето на откровенията в книгата и онези, които направят така, няма да имат дял във вечния живот на небето.

Въпреки че предупреждението в Откровение 22:18-19 е специфично за книгата Откровение, принципът зад него се прилага за всеки, който нарочно изопачава Божието Слово. Мойсей дава подобно предупреждение във Второзаконие 4:1-2, където той предупреждава израилтяните да слушат и да се подчиняват на заповедите на Господ като нито прибавят, нито отнемат от Неговото Слово. Притчи 30:5-6 съдържа подобно предупреждение към всеки, който би прибавил към Божиите думи: той ще бъде изобличен и доказан като лъжец. Въпреки че предупреждението в Откровение 22:18-19 засяга специално книгата Откровение, принципът трябва да се прилага към цялото Божие Слово. Трябва да внимаваме да се отнасяме към Библията с грижа и почит, така че да не изопачим нейното послание.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Дали предупреждението в Откровение 22:18-19 се отнася до цялата Библия или само до книгата Откровение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries