settings icon
share icon
Въпрос

Наистина ли Библията е Божието Слово?

Отговор


Отговорът на този въпрос не само ще определи какво е виждането ни за Библията и какво е значението й в живота ни, но в крайна сметка ще окаже вечно влияние върху нас. Ако Библията наистина е Божието Слово, тогава трябва да я ценим високо, да я изучаваме, да й се подчиняваме и напълно да й се доверяваме. Ако Библията е Божието Слово, да я отхвърлим би означавало да отхвърлим самия Бог.

Фактът, че Бог ни даде Библията, е свидетелство и проява на Божията любов към нас. Терминът “откровение” просто означава, че Бог представя пред човечеството Своята същност и разкрива как можем да имаме правилни отношения с Него. Това са неща, които не бихме могли да знаем, ако Бог по божествен начин не ги беше разкрил в Библията. Въпреки че Божието откровение в Библията се дава по прогресивен начин – в продължение на 1500 години - то винаги е съдържало всичко, което човекът е трябвал да знае за Бога, за да може да има правилните отношения с Него. Ако Библията е наистина Божието Слово, тогава тя е крайният авторитет по всички Въпроси за вярата, религиозната практика и морала.

Въпросът, който трябва да си зададем, е откъде можем да бъдем сигурни, че Библията е Божието Слово, а не просто една хубава книга? Какво е уникалното в Библията, което я отделя от всички други религиозни книги, писани някога? Съществуват ли някакви доказателства, че Библията наистина е Божието Слово? Това са видът въпроси, които трябва да се разгледат, ако искаме сериозно да изследваме библейското твърдение, че Библията е самото Божие Слово, което е боговдъхновено и напълно достатъчно да отговори на всякакви въпроси относно вярата и практиката.

Не може да има съмнение относно факта, че Библията наистина твърди, че е самото Божие Слово. Това ясно се вижда във II Тимотей 3:15-17: “…от детинство знаеш Свещените Писания, които имат сила да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Исус Христос. Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.”

За да отговорим на тези въпроси, трябва да разгледаме вътрешните и външните доказателства, че Библията наистина е Божието Слово. Вътрешните доказателства се намират вътре в самата Библия и свидетелстват за божествения й произход. Едно от първите вътрешни доказателства, че Библията наистина е Божието Слово е нейното единство. Макар в действителност тя да се състои от 66 книги, написани на три континента, на три различни езика, в продължение на 1500 години, от повече от 40 автора (които са с най-различен произход и начин на живот), Библията си остава едно единно цяло от начало до край и в нея няма противоречия. Това единство е уникално, отличава я от всички други книги, и е доказателство за божествения произход на думите, които Бог е движил мъжете по такъв начин, че да ги запишат.

Друго вътрешно доказателство, което посочва, че Библията е наистина Божието Слово, са подробните пророчества, които нейните страници съдържат. Библията съдържа стотици подробни пророчества, които се отнасят до бъдещето на отделни нации, в това число и на Израел, бъдещето на конкретни градове, бъдещето на човечеството по принцип и относно идването на Месията – Спасителят не само на Израел, но и на всички, които биха повярвали в Него. За разлика от пророчествата в другите религиозни книги или, например, тези на Нострадамус, библейските пророчества са изключително подробни и абсолютно винаги са се изпълнявали. Съществуват приблизително над триста пророчества относно Исус Христос само в Стария Завет. Не само се предсказва къде ще се роди и от чий род ще произлезе, но също и как ще умре, и как ще възкръсне на третия ден. По логичен път не може да се обясни как тези пророчества са се изпълнили, единствено по божествен. Няма друга религиозна книга, която да съдържа предсказателни пророчества в степента или във вида, в който те присъстват в Библията.

Третото вътрешно доказателство за божествения произход на Библията се проявява в нейния уникален авторитет и сила. Въпреки че това свидетелство е по-субективно в сравнение с първите две вътрешни доказателства, то е не по-малко силно като свидетелство за божествения произход на Библията. Библията има уникален авторитет, който е различен от авторитета на коя да било книга, писана някога. Този авторитет и власт най-добре се изявяват в начина, по който живота на безброй много хора се е променил посредством четенето на Библията. Наркомани са били изцелявани от зависимостта си, хомосексуалисти са били освобождавани с помощта на Библията, скитници и безделници са били преобразявани чрез нея, закоравели престъпници са се променяли, грешници са били изобличавани, и омразата се е превръщала в любов посредством четенето на Библията. Библията притежава динамична и трансформираща сила, която е възможна единствено, ако наистина е Божията сила.

Освен вътрешните доказателства, че Библията е наистина Божието Слово, съществуват и външни свидетелства, които доказват това. Едно от тях е историческата достоверност на Библията. Тъй като Библията описва подробно исторически събития, нейната истинност и точност са подложени на проверка, подобно на другите исторически документи. Археологически и други писмени документи многократно са доказали, че историческите разкази в Библията са точни и истинни. Всъщност, археологическите доказателства и ръкописи, които са в подкрепа на Библията, я правят най-добре документираната книга в древния свят. Фактът, че Библията точно и истинно отразява исторически удостоверими събития е много важен показател за нейната истинност що се отнася до религиозни теми и доктрини и потвърждава нейното твърдение, че е Божието Слово.

Друго външно доказателство, че Библията е наистина Божието Слово, е почтеността на хората, които са я писали. Както вече споменахме, Бог използва хора с различен произход и начин на живот, за да запише Своите думи към нас. Изучавайки живота на тези мъже, нямаме основания да смятаме, че те не са били почтени и искрени. Като изследваме живота им и като имаме предвид факта, че са били готови да умрат (често чрез мъчителна смърт) за това, в което са вярвали, бързо става ясно, че тези обикновени, но честни мъже, наистина са вярвали, че Бог им е говорил. Мъжете, написали Новия Завет, заедно със стотици други вярващи (I Коринтяни 15:6), знаели, че посланието им е истинно, защото са видели Исус и са прекарали време с Него, след като Той възкръснал от мъртвите. Фактът, че са видели Възкръсналия Исус, има огромно влияние върху тях и напълно променя живота им. И ако преди това са се криели от страх да не бъдат хванати и убити, след като виждат Исус възкръснал, те са готови да умрат за посланието, което Бог им е открил. Техният живот и смърт потвърждава факта, че Библията наистина е Божието Слово.

И последното външно свидетелство, което ще споменем тук, в полза на твърдението, че Библията наистина е Божието Слово, е неразрушимостта и цялостта на Библията. Поради значимостта й и твърденията й, че е самото Божие Слово, Библията е ожесточено атакувана и са правени опити да бъде унищожена много повече от която и да било книга в историята на човечеството. Като се тръгне от времето на императорите от ранната Римска империя, например, Диоклециан, мине се през периода на комунистическите диктатори и се стигне до съвременните атеисти и агностици, Библията е издържала и е надживяла всички, които са я атакували, и продължава и до днес да е най-издаваната книга в света.

През различните епохи, скептиците са се отнасяли към Библията като към митологична книга, но археологията е установила нейната историческа достоверност. Опонентите й са атакували поучението й, като са изтъквали, че е примитивно и остаряло, но моралните и законовите понятия, както и ученията на Библията са оказали положително влияние върху общества и култури в целия свят. Тя продължава да е атакувана от науката, психологията и политическите движения, и въпреки това е точно толкова приложима и адекватна днес, колкото е била и когато е била написана. Тя е променила живота на безброй много хора и култури през последните 2000 години.

Независимо от това как опонентите й се опитват да я атакуват, унищожат или дискредитират, Библията си остава точно толкова силна, истинна и приложима, колкото е била и преди да започнат да я атакуват. Правилността на Библията, която се е запазила независимо от многобройните опити да я изопачат и да я унищожат, е ясно доказателство за факта, че тя наистина е Божието Слово. Не бива да се изненадваме, че независимо от това колко е атакувана, Библията никога не се променя и излиза невредима от тези битки. В крайна сметка не случайно Исус казва: “Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат” (Марко 13:31). След като разгледа свидетелствата, човек може да каже без ни най-малко да се съмнява: “Да, Библията наистина е Божието Слово.”

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Наистина ли Библията е Божието Слово?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries