Какво са гностическите евангелия?


Въпрос: Какво са гностическите евангелия?

Отговор:
Гностическите евангелия са написани от ранни „християнски“ гностици. След първи век, в християнството се развиват две течения – православното (в тази статия терминът православие или ортодоксия се използва в широкия смисъл на думата т.е. библейски правилно християнство – бел. пр.) и гностиците. Православните християни се придържат към книгите, които сега имаме в Библията и това, което днес имаме като православно богословие. Гностическите християни, доколкото те могат да бъдат наречени „християни“ са имали друго виждане за Библията, Исус Христос, спасението и практически за всяка важна християнска доктрина. Въпреки всичко, те не са имали подкрепа на своите убеждения от писанията на апостолите.

Ето защо и по тази причина са създадени гностическите евангелия. Гностиците неправомерно прикачват имената на известни християни към своите писания, например евангелие от Тома, евангелие от Петър, евангелие на Мария и т.н. Откритието на библиотеката Наг Хамади в южен Египет през 1945г. представлява и главно откритие за гностическите евангелия. Тези гностически евангелия често са обявявани за предполагаеми „изгубени книги от Библията“.

Какъв трябва да бъде нашият отговор на гностическите евангелия? Дали някои от тях или всички трябва да бъдат в Библията? Не, не трябва. Първо, както беше споменато по-горе, гностическите евангелия са фалшификати, лъжливо представени като написани от апостолите за да им придадат достоверност в ранната църква. Слава Богу, ранните отци на Църквата са били почти единодушни в това да разпознаят лъжеученията в гностическите евангелия. Има безброй много противоречия между гностическите евангелия и истинските евангелия на Матей, Марк, Лука и Йоан. Гностическите евангелия могат да бъдат добър източник за изследване на ересите в Ранната Църква, но те трябва да бъдат отхвърлени като различни от Библията и такива, които не предават истинската християнска вяра.


English
Върнете се обратно на основната българска страница

Какво са гностическите евангелия?

Научете как да...

Прекарате вечността с БогаПолучите прошка от Бога