settings icon
share icon
Въпрос

Библията приказка ли е?

Отговор


Обвинението, че Библията не е нещо повече от приказка и книга с интересни истории не е ново. Без съмнение, Библията е най-влиятелната книга, някога позната на света, която е променила живота на безброй много хора. Защо тогава, въпросът дали Библията е приказка или не е все още реален за много хора по света?

От книга Битие до книга Откровение ние четем историята на Божия вечен план как да изкупи един духовно паднал свят. Тъй като Бог е автора, това прави Библията най-великата световна литературна творба. Огромно множество хора през вековете са посветили живота си да прокламират библейските истини. Също така много хора са извършили най-голямата саможертва за това, други да могат да държат в ръката си Библия. Въпреки всичко това, няма друга книга, която да е била така ожесточено атакувана, както Библията. Библията е била забранявана, изгаряна, подигравана и унижавана. Много хора са били убивани само за това, че имат своя Библия. Все още, обаче, идеята, че Библията продължава да съществува.

„Князът на този свят“ (дяволът – Еф. 2:2 - бел. пр.) е заслепявал хората за истината още от началото на времената. Той е започва своето „дело“ още в началото като поставя под съмнение Божието слово (Битие 3:1-5) и от тогава продължава да прави същото. Накъдето и да погледнем процъфтява лъжливото учение – по телевизията и радиото, в книгите и списанията, в училища и университети, и за съжаление, и в някои църкви и християнски колежи, именно там, където Божията истина трябва да бъде дързостно защитавана. Щом учим децата, че нашите прадеди са изпълзели от морето преди милиони години, то тогава не приравняваме ли с приказка историята за сътворението на Адам и Ева? Това е същото, като да слушаме учени и академици, които ни казват, че си губим времето да търсим „митичния“ Ноев Ковчег.

Всъщност, много хора в църквата позволяват нови тълкувания на книга Битие за да я съгласуват със съвременната еволюционна теория и да лакействат с академичната общност. Така те изпращат послание към света, че Библията не означава това, което е написано в нея, а има някакво друго значение. По същия начин, когато свръхестествените събития в Библията се обясняват като алегории от натуралистите, съвсем разбираемо е , че тези, които не са изучавали Библията са объркани дали тя е истинна. Колко е вероятно за тези, които никога не са преживявали истината на Божието Слово да повярват в магаре, което говори, или риба, която е погълнала и изплюла човек, или жена, която се е превърнала в стълб от сол?

Независимо от всичко, съвсем сигурно е, че Библията не е приказка. Всъщност, Библията е „боговдъхновена“ (2 Тим. 3:16) и това реално означава, че Бог я е написал. Авторите са писали под влияние на Бога, движени от Святия Дух (2 Петрово 1:21). Затова този божествен текст от близо 1 милион думи е съвършен в хармония от началото до края. В Библията няма противоречия, въпреки, че е нейните 66 канонични книги имат 40 различни автори от различен социален произход, написани на три различни езика в продължение на почти 16 века. Как е възможна тази невероятна съгласуваност ако Бог не е движил ръцете на авторите? Един праведен Бог никога няма да подтикне към грешка. Един справедлив Бог никога не би нарекъл Писание с грешки "свято и истинно“. Един милостив Бог не би заявил, че Неговото Слово е съвършено ако то не е и един всезнаещ Бог може така да го напише, че да е толкова актуално днес, като и преди хиляди години.

Отново и отново, историчността на Библията е била потвърждавана от биологията, геологията и астрономията. И въпреки, че Библията не винаги е в съгласие с натуралистичните хипотези, тя не е в конфликт с истинските, установени научни факти. През последните сто години археологията е извадила наяве истинско богатство от библейски истини, които учените са поставяли под съмнение с векове, като например свитъците от Мъртво Море, базалтовия камък, който съдържа надписа „Домът на Давид“, свитък в амулет от 7 век пр. Хр., който съдържа името на Бог, камък, върху който има надпис с името и титлата на Пилат Понтийски, управителят на Юдея, който заповядва екзекуцията на Исус Христос. Без съмнение, Библията е най-добре документираната книга от древния свят с повече от 24 000 цели и частични открити ръкописи. Няма друг документ от древността, който да има дори близко до това количество доказателства за достоверност.

Друго потвърждение за божественото авторство на Библията са множеството подробни библейски пророчества, които са се изпълнили точно, както са написани. Виждаме псалмистът, например, който разказва за кръстната смърт на Исус Христос почти хиляда години преди тя да се случи (Псалм 22) и стотици години преди дори да е измислена тази форма на екзекуция! С други думи, невъзможно е за хората да видят толкова напред в бъдещето стотици пъти с такава точност и прецизност. Наистина, напълно нелогично е да повярваме, че тези доказани пророчества са нещо различно от дело на Бога. Неслучайно и невероятно, експертите ни казват, че математическата вероятност на само 48 пророчестват да се сбъднат за една личност (т.е. Христос) са едно на 10 на 157-ма степен!

Най-голямото доказателство, обаче, че Библията не е приказка е променения живот на безброй много хора. Чрез действието на Святия Дух, духовните истини на Библията са преобразили милиони грешници в светии. Наркозависими са били изцелени, хомосексуални са били освободени, бездомни и безделници са преобразени, престъпници са променени, грешници изобличени и омразата се превръща в любов чрез страниците на Библията. Колкото и човек да чете „Пепеляшка“, или „Снежанка и седемте джуджета“ не може да преживее такава промяна в душата си. Библията наистина притежава динамична и преобразяваща сила, която е възможна само защото тя е истинското Божие Слово.

В светлината на всичко казано до тук, най-големия въпрос, тогава, е как може човек да не повярва на тези убедителни, боговдъхновени, безгрешни, животопроменящи истини? За съжаление, отговорът е лесен. Бог казва, че ако не отворим сърцата си за Него, Той няма да отвори очите ни за истината. Исус ни обещава, че Святият Дух ще ни учи (Йоан 14:26) и ще ни ръководи в истината (Йоан 16:13). Божията истина се намира в Божието Слово (Йоан 17:17). Така, за тези, които вярват, тези святи думи са живот, но за тези без Духа, Библията не е нищо друго освен глупост (1 Кор. 2:14).


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Библията приказка ли е?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries