settings icon
share icon
Въпрос

Какво е Петокнижието?

Отговор


Петокнижието е името на първите пет книги от Библията, които консервативните теолози вярват, че били написани предимно от Мойсей. Въпреки че самите книги на Петокнижието не разкриват ясно автора, има много пасажи, които ги приписват на Мойсей или пасажи като негови думи (Изход 17:14; 24:4-7; Числа 33:1-2; Второзаконие 31:9-22). Едно от най-важните доказателства, че Мойсей е автор на Петокнижието е, че Самият Исус нарича този раздел от Стария Завет „Мойсеевия Закон“ (Лука 24:44). Макар че има някои стихове в Петокнижието, които изглежда, че са били добавени от някой друг, а не от Мойсей – например, Второзаконие 34:5-8, които описват смъртта и погребението на Мойсей – повечето учени приписват голямата част от тези книги на Мойсей. Дори ако Исус Навиев или някой друг в действителност да са написали оригиналните ръкописи, учението и откровението могат да се проследят от Бог чрез Мойсей и без значение кой в действителност е записал думите, върховният автор бил Бог и книгите са все пак вдъхновени.

Думата „Петокнижие“ идва от съчетанието на гръцката дума penta, означаваща „пет“, и teuchos, която може да бъде преведена „свитък“. Следователно, „Петокнижието“ просто се отнася до петте свитъка, които съставляват първия от трите раздела на еврейския канон. Името Петокнижие може да бъде проследено до 200 г. н.е., когато Тертулиан нарекъл с това име първите пет книги на Библията. Също известни като Тората, което е еврейската дума, означаваща „Закон“, тези пет книги от Библията са Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие.

Евреите общо са разделили Стария Завет на три различни дяла. Законът, Пророците и Писанията. Законът или Тората съдържа историческото минало за сътворението и Божия избор на Авраам и еврейския народ за Негов избран народ. Тората също съдържа закона, даден на Израил на Синайската планина. Писанието нарича тези пет книги с различни имена. В Исус Навиев 1:7 за тях е казано „закона (Тората), за който ти заповяда слугата Ми“ и те са наречени „Мойсеевия закон“ в 3 Царе 2:3.

Петте книги на Библията, които съставляват Петокнижието, са началото на Божието прогресивно откровение към човека. В Битие намираме началото на сътворението, грехопадението на човека, обещанието за изкупление, началото на човешката цивилизация и началото на Божиите заветни отношения с Неговия избран народ, Израил.

Следващата книга е Изход, която записва Божието избавление на Неговия заветен народ от робство и тяхното подготвяне за притежаване на Обетованата Земя, която Бог е отделил за тях. Изход записва избавлението на Израил от Египет след 400 години на робство както Бог обещал на Авраам (Битие 15:13). Изход записва завета, който Бог прави с Израил на Планината Синай, указанията за построяването на скинията, даването на Десетте Заповеди и други указания как Израил трябва да се покланя на Бог.

След Изход следва Левит, който разширява указанията как заветният народ (Израил) трябва да се покланя на Бог и да се управляват. Той излага изискванията на системата на пожертвования, която ще позволи Бог да прощава греховете на Неговия народ до съвършената жертва на Христос, която напълно щяла да изкупи греха.

След Левит е Числа, която покрива ключови събития по време на 40 години, когато Израил бродел из пустинята, и дава указания за поклонение на Бог и живеене като Негов заветен народ. Последната от петте книги, които съставляват Петокнижието, е Второзаконие. Второзаконие понякога се нарича „вторият закон“ или „повторение на закона“. Тя записва последните думи на Мойсей преди народът на Израил да влезе в Обещаната Земя (Второзаконие 1:1). Във Второзаконие се повтаря и се разяснява Божият Закон, даден на Планината Синай. Тъй като Израил навлиза в нова глава от своята история, Мойсей им напомня за Божиите заповеди и благословенията, които ще бъдат техни, ако се подчиняват на Бог, и проклятията, които ще последват при неподчинение.

Петте книги на Петокнижието общо се считат за исторически книги, защото записват исторически събития. Въпреки че те често са наричани Тората или Законът, всъщност те съдържат много повече от закони. Те предлагат преглед на Божия план за изкупление и осигуряват фон за всичко, което следва в Писанието. Също като останалата част от Стария Завет, обещанията, образите и пророчествата, които се съдържат в Петокнижието, имат своето окончателно изпълнение в личността и делото на Исус Христос.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е Петокнижието?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries