settings icon
share icon
Въпрос

Вдъхновени ли са писанията на апостол Павел (виж 1 Коринтяни 7:12)?

Отговор


Голямата част от консервативната евангелска общност вярва в това, което се нарича буквално абсолютно вдъхновение на Писанието, което означава, че всяка отделна дума на Библията е „вдъхната“ от Бог (2 Тимотей 3:16). Ако библейските критици могат да твърдят, че 1 Коринтяни 7:12 не е вдъхновено, а е мнение на Павел, за какви други пасажи биха твърдели, че са мнението на човешки автор, а не заповедта на божествения Автор? Този въпрос удря в самата сърцевина на библейския авторитет.

Павел написал това писмо до група християни, живеещи в Коринт, който бил много покварен град. Част от тази поквара се дължала на присъствието на храма на Афродита, дом на над 1000 храмови проститутки. Всъщност, мнозинството от паството произлизало от неморалния коринтски начин на живот. Църквата в в Коринт се състояла от бивши блудници, бивши идолопоклонници, бивши прелюбодейци, бивши хомосексуалисти и бивши пияници (1 Коринтяни 6:9-11).

Когато Павел навлиза в глава 7 от писмото си, той отговаря на въпрос, който църквата имала, относно сексуалните взаимоотношения между мъжете и жените. Като се има предвид обществения климат в Коринт, коринтяните мислели, че ще бъде добре всеки да остане безбрачен. Павел е съгласен, че безбрачието е добро нещо и дори заявява, че желае повече хора да могат да са безбрачни както самият той. Павел не омаловажава брака. Това, което той просто изявява, са очевидните предимства, които безбрачието предлага за служението. Обаче, Павел споменава, че безбрачието е дар от Бога, и че не всички притежават дара (стих 7). За онези, които са понастоящем женени, Павел им казва да останат женени, и в стих 10 Павел казва „и то не аз, а Господ“. Това означава, че Павел отправя пряка заповед от Исус към коринтяните. Тази заповед идва от учението на Исус в Евангелията, в частност Матей5:32.

Накрая, в стих 12 Павел говори за „смесените бракове“ – тези между вярващ и невярващ. С оглед на преобладаващата обстановка, християните могат да бъдат изкушени да се разведат със своите невярващи партньори като мислят ,че като правят това те ще се очистят. Павел казва на вярващия партньор да остане с невярващия като отбелязва, че заповедта идва от него, а не от Исус. Но Павел не предлага своето собствено мнение тук. Това, което той казва, е, че Исус никога не е засягал този въпрос пряко по време на Своето земно служение. Евангелията не съдържат никакво пряко учение на Исус, засягащо положението на вярващ партньор, женен за невярващ. Исус дал само една законна причина за развод (Матей 5:32; 19:19) и тя не била бракът с невярващ.

Така че най-добрият отговор е, че Павел предоставил ново откровение в област, която Исус не бил специално засягал. Ето защо Павел казва „аз, а не Господ“. С други думи, аз, а не Исус, ви давам тази заповед, въпреки че се основава на принципите, проповядвани от Исус. Колкото и всеобхватно да било служението на Исус, Той не изговорил всичко относно християнския живот. Ето защо Той заръчал на апостолите да продължат Неговото служение след Неговото възнесение; ето защо имаме боговдъхновена Библия, „за да бъде Божият човек съвършенно подготвен за всяко добро дело“. Павел бил отговорен за много нови откровения, въпреки че в основата си тези откровения идвали от Светия Дух. В много от своите послания Павел разкривал „тайни“. Думата „тайна“ е технически термин, който означава някаква неразкрита досега истина, която сега се разкрива, като такава, че църквата се състои както от юдеи, така и от езичници (Римляни 11:25) или грабването и възнасянето ни на небето при Второто пришествие (1 Коринтяни 15:51-52). Павел само ни дава допълнително откровение относно брака, за което Исус не е дал допълнителни подробности.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Вдъхновени ли са писанията на апостол Павел (виж 1 Коринтяни 7:12)?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries