settings icon
share icon
Въпрос

Библията приложима ли е днес?

Отговор


Евреи 4:12 казва, „Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.” Докато Библията е била написана от повече от 40 автора през период на повече от 1500 години, нейната точност и приложимост за днешно време остават непроменени. Библията е единствения обективен източник на цялото откровение, което Бог ни е дал за Себе Си и Неговият план за човечеството.

Библията съдържа голямо количество информация за естествения свят, която е била потвърдена от научни наблюдения и проучвания. Някои от тези пасажи включват Левит 17:11, Еклесиаст 1:6-7, Йов 36:27-29, Псалом 102:25-27 и Колосяни 1:16-17. Следвайки библейската история за Божия изкупителен план за човечеството, много различни характери са живо описани. По този начин Библията предоставя много информация за човешкото поведение и наклонности. Нашия собствен ежедневен опит ни показва, че тази информация за състоянието на човека е била по-точна и описателна от който да е учебник по психология. Много исторически факти, записани в Библията, са били потвърдени от извън-библейски източници. Често, историческото проучване показва огромно съответствие между библейски описания и извън-библейски описания на едни и същи събития. В много случаи Библията е била сметната за исторически по-точна.

Въпреки това Библията не е нито книга по история, учебник по психология или научен журнал. Библията е описанието, което Бог ни даде за това кой е Той и какви са Неговите желания и планове за човечеството. Най-значителният компонент от това разкриване е историята за нашето разделяне от Бог от греха и Божието снабдяване за възстановяване на това разбирателство чрез жертвата на Неговия Син, Исус Христос, на кръста. Нашата нужда от изкупление не се променя. Нито Божието желание да ни помири със Себе Си.

Библията съдържа много точна и приложима информация. Най-важното послание от Библията – изкупление – е всеобщо и вечно приложимо за човечеството. Божието Слово никога бъде остаряло, преустановено или подобрено. Културите се променят, законите се променят, поколения идват и си отиват – но Словото на Бога е толкова приложимо днес, колкото и когато беше първо писано. Не всичкото Писание непременно се отнася изрично за нас днес, но цялото Писание съдържа истина, която ние можем и би трябвало да прилагаме в живота си днес.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Библията приложима ли е днес?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries