settings icon
share icon
Въпрос

Какви са различните имена и наименования на Библиията?

Отговор


Има над дузина имена и наименования на Библията, които се намират както в Стария, така и в Новия Завет. Следва списък от най-известните:

Книга на Закона (Второзаконие 31:26) – „Вземете тая книга на закона и турете я край ковчега за плочите на завета на Господа нашия Бог; и там ще бъде за свидетелство против тебе.“ Библията е описана като като книга със закони, закони, които не са предназначени да ни заробват, нито да задушават нашето взаимоотношение с Бог, а закони, които са предназначени да увеличават нашето познание за Божията праведност и да ни сочат Христос.

Благовестие (Римляни 1:16) – „Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва…“ Библията ни разкрива благовестието, добрата новина за Господа Исус Христос. Чрез Божия Син се прощават нашите грехове и ни се дава спасение.

Светите Писания (Римляни 1:2) – „Благовестието, което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания“. Библията е сборник от свещени писания, които са святи и авторитетни, тъй като са вдъхновени от Бог.

Законът на Господа (Псалом 19:7) – „Законът на Господа е съвършен, освежава душата; свидетелството на господа е вярно, прави невежия мъдър“. Законите на Библията не трябва да се бъркат с никакви други; те са Господните заповеди и единствените Господни заповеди, а не човешките криволици.

Животворни Думи (Деяния 7:38) – „Това е оня, който е бил в църквата в пустинята заедно с ангела, който му говореше на Синайската планина, както и с бащите ни, който и прие животворни думи, да ги предаде на нас“. Библията е жива книга; всяка книга, глава и стих са живи със знание и мъдрост за Самия Бог.

Христовото Слово (Колосяни 3:16) – „Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си“. Христовото слово е словото на спасение от греха чрез Единствения, който може да го направи.

Писанието (2 Тимотей 3:16) – „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“. Вдъхновена от Бог, Библията е сборник от писания, които на приличат на нищо друго. Тя е единствената книга, написана от мъже, подтиквани или „движени“ от Божия Дух (2 Петрово 1:21).

Свитъка (Псалом 40:7) – „Ето, дойдох; в свитъка на книгата е писано за мене“. При пророкуването за Исус Библията се позовава на себе като свитък, руло пергамент, документиращ безценно знание, което да бъде споделяно от поколение на поколение.

Меча на Духа (Ефесяни 6:17) – „Вземете…меча на Духа, който е Божието слово“. Подобно на меч Библията може да парира всяка атака и да пронизва с Божията истина. Авторът на Евреи казва, че Библията е по-остра от всеки „двуостър меч“, защото е способна да „разделя душата и духа, ставите и мозъка и е съдия на помислите и намеренията на сърцето (Евреи 4:12).

Истина (Йоан 17:17) – „Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина“. Тъй като Библията е Божието Слово, тя е истината. Всяка дума е от ума на Бога. Тъй като Той е истината, затова и Неговото Слово трябва да е истина.

Божието Слово (Лука 11:28) – „Блажени онези, които слушат Божието слово и го пазят“. Библията е като устата на Бог, тъй като чрез всяка книга Той ни говори пряко.

Словото на Живота (Филипяни 2:16) – „….държите словото на живота“. Библията ни разкрива разликата между живота и смъртта – вечният живот, който се намира пред тези, които приемат Исус Христос като техен Спасител и вечната смърт за онези, които не го приемат.

Думите на Господа (Псалом 12:6) – „Думите на Господа са чисти думи, като сребро, претопено в пещ от пръст, пречистено седем пъти“. Думите на Библията са съвършени и без недостатък, защото те са думите на Господа, говорени чрез пророци и апостоли, за да разкриват Божията любов и слава.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са различните имена и наименования на Библиията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries