Pitanja o spasenju


српски
Šta je spasenje? Koja je hrišćanska doktrina spasenja?

Šta je plan spasenja?

Da li se spašavamo samo verom, ili verom plus delima?

Da li hrišćanin može da izgubi spasenje?

Da li je večna sigurnost spasenja Biblijska?

Jednom spašen zauvek spašen?

Kako mogu da imam sigurnost mog spasenja?

Šta je to žrtva pomirenja?

Kako su se ljudi spašavali pre nego što je Isus umro za naše grehe?

Šta se dešava sa onima koji nikada nisu imali priliku da čuju za Isusa? Da li će Bog da osudi osobu koja nikad nije čula za Njega?

Da li je večna sigurnost "dozvola" za greh?

Kako Božija suverenost i ljudska slobodna volja zajedno sudeluju u spasenju?

Zašto je bitno vaskrsenje Isusa Hrista?

Šta se dešava sa bebama i mlađom decom kada umru? Gde se u Bibliji govori o dobu odgovornosti?

Zašto je Bog u Starom Zavetu zahteva životinjske žrtve?

Ako je naše spasenje sigurno za celu večnost, zašto nas Biblija tako snažno upozorava o otpadanju od vere?

Da li hrišćani treba da nastave da traže oproštaj za svoje grehe?

Da li je krštenje neophodno za spasenje? Šta je kršteno obnovljenje?

Šta je opravdanje?

Šta je hrišćansko izmirenje? Zašto je potrebno da se izmirimo sa Bogom?

Koji je smisao hrišćanskog iskupljenja?

Šta je pokajanje i da li je potrebno za spasenje?

Da li je hrišćanin koji stalno pada u greh i dalje spašen?

Da li 1. Petrova 3:21 podučava da je krštenje neophodno za spasenje?

Da li Dela 2:38 podučavaju da je krštenje neophodno za spasenje?

Da li Jovan 3:5 podučava da je krštenje neophodno za spasenje?

Da li Marko 16:16 podučava da je krštenje neophodno za spasenje?

Šta Biblija kaže o obraćenju na samrtnoj postelji?

Može li ime neke osobe bude izbrisano iz Knjige Života?

Šta ako se ne osećam spašenim?

Da li će Bog da nastavi da oprašta ako iznova ponavljaš isti greh?

Može li hrišćanin da „vrati“ spasenje?

Da li Bog oprašta velike grehe? Hoće li Bog oprostiti ubici?

Koje su osnovne odlike evanđeoske poruke?

Šta to znači da je Isus umro za naše grehe?

Da li ima razlike između knjige života i Jagnjetove knjige života?

Koja je razlika između milosti i blagodati?

Kako i kome je Isus platio naš otkup?

Ako sumnjas u svoje spasenje, da li to znači da nisi stvarno spašen?

Šta je posvećenje? Šta je definicija hrišćanskog posvećenja?

Da li osoba može da bude spašena kroz opštu objavu?

Da li će postojati druga šansa za spasenje posle smrti?

Koji su neki od znakova istinske spasonosne vere?

Da li postoji neki greh koji Bog neće da oprosti?

Šta je istinsko evanđelje?

Koliko mlad možeš da budeš i zamoliš Isusa da bude tvoj Spasitelj?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o spasenju