settings icon
share icon

Pitanja o spasenju

српски
Šta je spasenje? Koja je hrišćanska doktrina spasenja?

Šta je plan spasenja?

Da li se spašavamo samo verom, ili verom plus delima?

Da li hrišćanin može da izgubi spasenje?

Da li je večna sigurnost spasenja Biblijska?

Jednom spašen zauvek spašen?

Kako mogu da imam sigurnost mog spasenja?

Šta je to žrtva pomirenja?

Kako su se ljudi spašavali pre nego što je Isus umro za naše grehe?

Šta se dešava sa onima koji nikada nisu imali priliku da čuju za Isusa? Da li će Bog da osudi osobu koja nikad nije čula za Njega?

Da li je večna sigurnost "dozvola" za greh?

Kako Božija suverenost i ljudska slobodna volja zajedno sudeluju u spasenju?

Zašto je bitno vaskrsenje Isusa Hrista?

Šta se dešava sa bebama i mlađom decom kada umru? Gde se u Bibliji govori o dobu odgovornosti?

Zašto je Bog u Starom Zavetu zahteva životinjske žrtve?

Ako je naše spasenje sigurno za celu večnost, zašto nas Biblija tako snažno upozorava o otpadanju od vere?

Da li hrišćani treba da nastave da traže oproštaj za svoje grehe?

Da li je krštenje neophodno za spasenje? Šta je kršteno obnovljenje?

Šta je opravdanje?

Šta je hrišćansko izmirenje? Zašto je potrebno da se izmirimo sa Bogom?

Koji je smisao hrišćanskog iskupljenja?

Šta je pokajanje i da li je potrebno za spasenje?

Da li je hrišćanin koji stalno pada u greh i dalje spašen?

Da li 1. Petrova 3:21 podučava da je krštenje neophodno za spasenje?

Da li Dela 2:38 podučavaju da je krštenje neophodno za spasenje?

Da li Jovan 3:5 podučava da je krštenje neophodno za spasenje?

Da li Marko 16:16 podučava da je krštenje neophodno za spasenje?

Šta Biblija kaže o obraćenju na samrtnoj postelji?

Može li ime neke osobe bude izbrisano iz Knjige Života?

Šta ako se ne osećam spašenim?

Da li će Bog da nastavi da oprašta ako iznova ponavljaš isti greh?

Može li hrišćanin da „vrati“ spasenje?

Da li Bog oprašta velike grehe? Hoće li Bog oprostiti ubici?

Koje su osnovne odlike evanđeoske poruke?

Šta to znači da je Isus umro za naše grehe?

Da li ima razlike između knjige života i Jagnjetove knjige života?

Koja je razlika između milosti i blagodati?

Kako i kome je Isus platio naš otkup?

Ako sumnjas u svoje spasenje, da li to znači da nisi stvarno spašen?

Šta je posvećenje? Šta je definicija hrišćanskog posvećenja?

Da li osoba može da bude spašena kroz opštu objavu?

Da li će postojati druga šansa za spasenje posle smrti?

Koji su neki od znakova istinske spasonosne vere?

Da li postoji neki greh koji Bog neće da oprosti?

Šta je istinsko evanđelje?

Koliko mlad možeš da budeš i zamoliš Isusa da bude tvoj Spasitelj?

Šta je Knjiga života?

Da li Bog može da me spasi?

Šta znači da nas Bog privlači spasenju?

Koliiko je lako verovati?

Zašto je vera bez dela mrtva?

Kako spasenje nije po delima kada se zahteva vera? Zar nije i verovanje delo?

Da li je neophodno potpuno razumeti evanđelje da bi se išlo na nebo? Da li je dovoljno verovati u evanđelje, iako ga ne razumemo u potpunosti?

Šta je proslavljanje?

Zašto nije dovoljno biti dobra osoba za odlazak na nebo?

Šta Biblija kaže o spasenju domaćinstva?

Ako je kazna za naše grehe večnost u paklu, kako je Isus platio našu kaznu, ako On nije proveo večnost u paklu?

Zašto je opravdanje po veri tako bitna doktrina?

Šta je spasenje pod Hristovim gospodstvom?

Da li mentalno oboleli ljudi idu na nebo? Da li Bog pokazuje milost onima koji su mentalno zaostali, oboleli ili hendikepirani?

Koliko su uska vrata zaista uska?

Kako možeš da veruješ u spasenje samo po veri, kada jedino pominjanje „samo po veri" u Bibliji (Jakovljeva 2:24) kaže da spasenje nije samo po veri?

Kako mogu da znam da li sam jedan od izabranih?

Šta je izmirenje?

Da li je javno ispovedanje neophodno za spasenje (Rimljanima 10:9-10)?

Šta je obnova prema Bibliji?

Da li spasenje utiče na nešto više osim samo na život posle smrti?

Zašto je spasenje po delima preovlađujuće gledište?

Šta je spasonosna blagodat?

Ako hrišćanin izvrši samoubistvo, da li je on/ona spašena?Vrati se na Srpsku stranu

Pitanja o spasenju
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries