settings icon
share icon
Pitanje

Kako su se ljudi spašavali pre nego što je Isus umro za naše grehe?

српски

Odgovor


Od kada je čovek pao, osnova za spasenje je oduvek bila Hristova smrt. Niko, ni pre, ni posle krsta, ne može biti spašen bez tog centralnog događaja u istoriji sveta. Hristova smrt je platila kaznu za prošle grehove svetaca Starog zaveta i buduće grehove svetaca Novog zaveta.

Uslov za spasenje je oduvek bila vera. Objekat nečije vere za spasenje je oduvek bio Bog. Psalmista je napisao: "Blagosloveni su oni koji se u Njega uzdaju" (Psalam 2:12). Prva Mojsijeva 15:6 kaže da je Avram verovao u Boga i to mu je bilo uračunato u pravednost (vidi takođe Rimljanima 4:3-8). Starozavetni žrtveni sistem nije uklanjao greh, kao što se u Jevrejima 9:1-10:4 jasno vidi. Ali je, međutim, upućivao na dan kada će Sin Božiji proliti svoju krv za grešni ljudski rod.

Ono što se promenilo sa vremenom je ono u šta vernici veruju. Božiji uslov u šta se mora verovati se zasniva na količini otkrivenja koju je On dao ljudima do tog trenutka. Ovo se zove progresivno otkrovenje. Adam je verovao u obećanje koje je Bog dao u Prvoj Mojsijevoj 3:15 da će ženino seme pokoriti Satanu. Adam Mu je verovao, i to je pokazao kroz ime koje je dao Evi (stih 20) i Gospod je pokazao svoje prihvatanje time što ih je odmah pokrio odećom od kože (stih 21). U to vreme, to beše sve što je Adam znao, ali je verovao u to.

Avram je verovao Bogu na osnovu obećanja i novog otkrivenja koje mu je Bog dao u Prvoj Mojsijevoj 12 i 15. Pre Mojsija, nije bilo Svetog pisma, ali je ljudski rod bio odgovoran za ono što im je Bog otkrio. Kroz ceo Stari zavet, vernici su se spašavali jer su verovali da će jednoga dana Bog rešiti problem njihovog greha. Danas, gledamo unazad, verujući da je On već rešio problem našeg greha na Golgoti. (Jovan 3:16; Jevrejima 9:28).

Šta je sa vernicima u Isusovo vreme, pre nego što je stavljen na krst i pre vaskrsenja, u šta su oni verovali? Da li su oni razumeli celu sliku Hrista koji umire na krstu za njihove grehe? Kasnije u svojoj službi: "Otada poče Isus kazivati svojim učenicima da On treba da ode u Jeruslim i mnogo da postrada od starešina, prvosveštenika i književnika, da bude ubijen, i da treći dan vaskrsne" (Matej 16:21). Kakva je bila reakcija njegovih učenika na ovo? '" Petar Ga uze na stranu i poče Ga koriti govoreći: ‘’Bože sačuvaj Gospode, neće ti se to dogoditi! '" (16:22). Petar i ostali učenici nisu znali celu istinu, ali su ipak bili spašeni jer su verovali da će se Bog pobrinuti za njihove grehe. Oni nisu znali tačno kako će to On učiniti, ništa više nego što su to Adam, Avram, Mojsije ili David znali, ali su verovali u Boga.

Danas, mi imamo mnogo više otkrivenja nego ljudi koji su živeli pre Hristovog vaskrsenja, mi imamo celu sliku. "Bog, koji je od davnine mnogo puta i na mnogo načina govorio našim očevima preko proroka, u ove poslednje dane progovorio nam je preko Sina" (Jevrejima 1:1-2). Naše spasenje se još uvek zasniva na Hristovoj smrti, naša vera je još uvek uslov za spasenje i objekat našeg verovanja je još uvek Bog. Ono u šta mi verujemo danas, je da je Hrist umro za naše grehe, da je sahranjen i da je vaskrsnuo na treći dan (Prva Korinćanima 15:3-4).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako su se ljudi spašavali pre nego što je Isus umro za naše grehe?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries