settings icon
share icon
Pitanje

Da li je večna sigurnost "dozvola" za greh?

српски

Odgovor


Najčešća primedba doktrini o večnoj sigurnosti je ta, da ona navodno promoviše ideju da hrišćani mogu da žive kako žele – i da još uvek budu spašeni. Dok je ovo "tehnički" istina, to nije "suština" večnog spasenja. Neko ko je istinski prihvatio Isusa Hrista kao svog Spasitelja "može" da živi u grehu – ali on to "neće" činiti. Moramo da napravimo razliku između toga kako Hrišćani treba da žive – i šta neko treba da uradi da bi primio spasenje.

Biblija je više nego jasna je je spasenje samo po blagodati, samo kroz veru i samo u Isusa Hrista(Jovan 3:16; Efescima 2:8-9; Jovan 14:6). Osoba se spašava verom – i samo verom. Onog momenta kada neko poveruje u Isusa Hrista, on je spašen i siguran u tom spasenju. Spašenje se ne dobija verom a onda da se održava delima. Apostol Pavle govori o ovome u Galatima 3:3: "Zar ste tako nerazumni? Počeli ste Duhom, a sad svršavate telom?" Ako smo spašeni verom, naše spasenje se isto tako održava verom. Mi ne možemo da zaradimo sopstveno spasenje. Samim tim, ne možemo da zaradimo sposobnost da održimo naše spasenje. Bog je taj koji održava naše spasenje (Juda, stih 24). Božija ruka je ta koja nas čvrsto drži svojim stiskom (Jovan 10:28-29). To je Božija ljubav od koje nas ništa ne može rastaviti (Rimljanima 8:38-39).

Svako poricanje večne sigurnosti je u svojoj osnovi verovanje da moramo da održimo svoje spasenje dobrim delima. Ovo je u potpunosti suprotno spasenju po blagodati. Mi smo spašeni zbog Hristove zasluge, a ne naše (Rimljanima 4:3-8). Da tvrdimo da moramo da poslušamo Božiju reč ili da živimo bogougodan život da bi održali naše spasenje je isto kao da tvrdimo da Isusova smrt nije bila dovoljna da plati cenu našeg greha. Isusova smrt je bila apsolutno dovoljna da plati za sve naše grehe - prošle, sadašnje, i buduće, pre spasenja i posle spasenja (Rimljanima 5:8; Prva Korinćanima 15:3; Druga Korinćanima 5:21).

Tako da sa svim ovim što je rečeno, da li to znači da Hrišćani mogu da žive kako god hoće i da još uvek budu spašeni? Ovo je u osnovi hipotetičko pitanje, jer Biblija jasno kaže da Hrišćani neće živeti "onako kako žele." Hrišćani su nova stvorenja (Druga Korinćanima 5:17). Hrišćani demonstriraju plod Duha (Galatima 5:22-23), a ne telesnost (Galatima 5:19-21). Prva Jovanova 3:6-9 jasno pokazuje da istinski Hrišćanin neće živeti u stalnom grehu. Kao odgovor na to da blagodat promoviše greh, Apostol Pavle je objavio: " Šta ćemo, dakle, reći? Da ostanemo i dalje u grehu− da bi se blagodat umnožila? Daleko od toga! Kako ćemo mi, koji smo umrli grehu i dalje u njemu živeti?" (Rimljanima 6:1-2).

Večna sigurnost nije "dozvola" za greh. Radije, to je sigurnost da znamo da je Božija ljubav garancija za one koji veruju u Hrista. Poznavajnje i vera u Božiji neverovatan dar spasenja postiže suprotno od davanja "dozvole" za greh. Kako može neko, znajući kakvu je cenu Isus platio za nas, da ide i da živi u grehu i dalje (Rimljanima 6:15-23)? Kako može neko ko razume Božiju bezuslovnu i zagarantovanu ljubav za one koji veruju, da uzme tu istu ljubav i da je baci Bogu pravo u lice? Takva osoba pokazuje, ne da joj je data dozvola da greši već da ta osoba verovatno nije istinski iskusila spasenje kroz Isusa Hrista. " Svako, ko ostaje u Njemu, ne greši; svako, ko greši, nije Ga video niti poznavao" (Prva Jovanova 3:6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je večna sigurnost "dozvola" za greh?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries