settings icon
share icon
Pitanje

Jednom spašen zauvek spašen?

српски

Odgovor


Jenom kada je osoba spašena, da li je zauvek spašena? Kada ljudi upoznaju Hrista kao svog Spasitelja, oni ulaze u odnos sa Bogom koji im garantuje njihovo spasenje kao večno sigurno. Nebrojeno mnogo odlomaka u Pismu navodi ovu činjenicu. (a) Rimljani 8:30 izjavljuju, "Koje je pak predodredio, te je i pozvao; a koje je pozvao, te je i opravdao, a koje je opravdao, te je i proslavio." Ovaj stih nam kaže, da od momenta kada nas je Bog izabrao, mi smo proslavljeni u Njegovoj prisutnosti na nebu. Ne postoji ništa što može jednog vernika da spreči da bude proslavljen zato što je to nešto što je Bog uradio na nebu. enom kad je osoba opravdana, njeno spasenje je zagarantovano – ona je sigurana jer je već proslavljena na nebu.

(b) Pavle postavlja dva kritična pitanja u Rimljanima 8:33-34 "Ko će podići tužbu protiv izabranika Božijih? Bog koji ih opravdava? Ko je taj koji će ih osuditi? Da li Hristos Isus koji je umro, i šta više vaskrsao, koji je s desne strane Bogu i koji se zauzima za nas?" Ko će podići optužnicu protiv Božijih izabranih? Niko, jer je Hrist naš advokat. Ko će nas osuditi? Niko, jer je Hrist, Onaj koji je umro za nas, taj koji osuđuje. Mi imamo i advokata i sudiju u svom Spasitelju.

(c) Vernici su nanovo rođeni (obnovljeni) kada poveruju (Jovan 3:3; Tit 3:5). Da bi Hrišćanin izgubio svoje spasenje, morao bi da se vrati u prvobitno stanje. Biblija ne daje nikakve dokaze o tome da se novo rođenje može oduzeti. (d) Sveti Duh prebiva u svim vernicima (Jovan 14:17; Rimljani 8:9) i krštava sve vernike u Telo Hristovo (1 Korinćanima 12:13). Da vernik više ne bude spašen, značilo da bi ga Duh Sveti napustio, i da je odvojen od Tela Hristovog.

(e) Jovan 3:15 izjavljuje, da ko god poveruje u Isusa Hrista će "imati večni život." Ako veruješ u Hrista danas i ako imaš večni život, a izgubiš ga sutra, onda on nikada i nije bio "večan". Prema tome, ako izgubiš svoje spasenje, obećanja večnog života u Bibliji, bi bila greška. (f) Kao najbolji zaključni argument, mislim da ga najbolje kaže samo Pismo, "Ubeđen sam naime, da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, niti kakvo drugo stvorenje, ne može rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem" (Rimljani 8:38-39)." Upamti, da isti Bog koji te je spasao, je isti Bog koji će te sačuvati. Jednom kad smo spaseni, zauvek smo spaseni. Naše spasenje je najsigurnije večno sigurno!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Jednom spašen zauvek spašen?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries