settings icon
share icon
Pitanje

Da li Bog može da me spasi?

српски

Odgovor


Pitanje „Da li Bog može da me spasi?″ milioni ljudi postavlja godinama. Ne samo da Bog može da te spasi, već jedino Bog može da te spasi. Da bi razumeli zašto je odgovor na pitanje da li Bog može da me spasi pozitivan, moramo da razumemo zašto nam je uopšte potrebno spasenje. Kada je Adam pokazao neposlušnost Bogu u rajskom vrtu, njegov greh zatrovao je ostatak stvorenja (Rimljanima 5:12), a grešna priroda koju smo nasledili od Adama nas je razdvojila od Boga. Međutim, zbog Božije velike ljubavi prema nama, On je imao plan (Postanje 3:15). Doći će na zemlju kao ljudsko biće u ličnosti Isusa Hrista i dobrovoljno će položiti svoj život za nas, preuzimajući kaznu koju smo zaslužili. Kada je naš Spasitelj uzviknuo sa krsta „Svršeno je" (Jovan 19: 30), naš dužnički greh bio je isplaćen u potpunosti. Isus Hristos nas je spasao sigurne smrti i strašne večnosti bez Boga.

Da bi smo mogli da primimo dobrobiti Hristove iskupljujuće žrtve, moramo da verujemo jedino Njemu, kao i da je Njegova žrtva plata za naš greh (Jovan 3:16; Dela 16:31). I Bog će nas pokriti Hristovom pravednošću u trenutku kada to učinimo (Rimljanima 3:22). Ali, da nije ove pripisane pravednosti, mi nikada ne bismo mogli da se približimo našem svetom Bogu (Jevrejima 10:19-25).

Naše spasenje ima uticaj ne samo na našu večnu sudbinu, već ima i neposredan uticaj. Dobra vest je da nas je Hristovo svršeno delo na krstu spasilo od večne odvojenosti od Boga, ali I od sile koju greh, trenutno, ima nad našim životima. Jednom kada primimo Hrista, Njegov Duh obitava u nama i nas više ne kontroliše naša grešna priroda. Ova sloboda omogućava nam da kažemo „ne" grehu i da prevaziđemo ropstvo našim grešnim željama tela. „A vi niste sasvim u telu, nego u Duhu, ako Duh Božiji stvarno obitava u vama″ (Rimljanima 8:9).

Nije bitno ko si ili šta si uradio. Isus Hristos došao je na ovaj svet da spasi grešnike (1. Timoteju 1:15) i mi smo svi grešnici (Rimljanima 3:23). Niko od nas nije van domašaja Božije spasonosne blagodati (Isaija 59:1). Apostov Pavle je sjajan primer Božije dalekosežne blagodati. Pavle je proveo prvi deo svog života u mržnji, hapseći, progoneći i čak ubijajući hrišćane. Onda, jedan susret sa Isusom Hristom pretvorio je Pavla u jednog od najvećih hrišćanskih misionara koji su ikada živeli. Ako Bog može da spase Pavla, prvog među grešnicima (1. Timetoju 1:15), može da spasi bilo koga.

Čovečanstvo je kruna Božijeg stvorenja, stvoreno po Njegovom liku (Postanje 1:26). Bog želi da svi budemo spašeni (1. Timoteju 2:4) i da niko ne propadne (2. Petrova 3:9; Jezekilj 18:32). Onima koji veruju u Isusovo ime, Bog daje pravo da postanu Božija deca (Jovan 1:12). Šta će Gospod uraditi za svoju decu opisano je u Psalmu 91: „Kad postavi u me ljubav svoju izbaviću ga, uzvisiću ga; jer ime moje zna. Zazvaće me i uslišiću ga; s njim ću biti u nevolji; izbaviću ga i proslaviću ga" (Psalam 91:14-16).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li Bog može da me spasi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries