settings icon
share icon
Pitanje

Koliko su uska vrata zaista uska?

српски

Odgovor


Uska vrata, koja se, takođe, nazivaju i uskim putem, Isus pominje u Mateju 7:13-14 i Luki 13:23-24. Isus upoređuje uska vrata sa „širokim putem" koji vodi u uništenje (pakao) i kaže da će „mnogi" biti na tom putu. Kao kontrast tome, Isus kaže da su „uska vrata i stešnjen put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze″. Šta znači da ih je „malo" i „mnogo"?

Prvo, moramo da razumemo da Isus predstavlja vrata kroz koja svi moramo da uđemo u večni život. Ne postoji drugi način, jer On jedini jeste „put, istina i život" (Jovan 14:6). Put ka večnom život ograničen je na samo jedan prilaz – Hrista. U tom smislu, put je uzak, jer je to jedini put i relativno mali broj ljudi će ući kroz ta uska vrata. Mnogi drugi će pokušati da nađu alternativni put ka Bogu. Pokušaće da uđu tamo kroz ljudska pravila i propise, kroz lažnu religiu ili sopstvenim naporima. Oni koij pripadaju „mnogima" slediće širok put koji vodi ka večnom uništenju, dok ovce čuju glas Dobrog Pastira i prate ga na uskom putu ka večnom životu (Jovan 10:7-11).

Iako će biti relativno malo ljudi koji će proći kroz uska vrata u poređenju sa mnogima na širokom putu, ipak će biti mnoštvo onih koji će slediti Dobrog Pastira. Apostol Jovan video je ovo mnoštvo u svojoj viziji u knjizi Otkrivenja: „Potom videh, i gle, mnogi narod koga niko nije mogao izbrojati, od svake narodnosti i plemena i naroda i jezika, gde stoje pred prestolom i pred Jagnjetom, obučeni u bele haljine sa palmama u rukama svojim. I vikahu snažnim glasom govoreći: spasenje pripada Bogu našemu, koji sedi na prestolu, i Jagnjetu″ (Otkrivenje 7:9-10).

Ulazak kroz uska vrata nije lak. Isus je to jasno stavio do znanja kada je uputio svoje učenike da se „potrude" da učine to. Grčka reč prevedena „potruditi" je agonizomai, od koje dobijamo značenje „biti u agoniji″. Ukazuje se na to da oni koji teže da uđu kroz uska vrata moraju da učine to kroz borbu i napor, kao sportista koji trči trudeći se da dođe do cilja, dok su svi mišići napeti i dok ulaže maksimalan napor. Ali, ovde moramo da budemo jasni. Nikakva količina napora ne može da nas spase; spasenje je po Božijoj blagodati kroz dar vere (Efescima 2:8-9). Niko ne može da zasluži nebo trudeći se oko toga. Ali, ulazak kroz uska vrata je i dalje težak, zbog protivljenja ljudskog ponosa, naše prirodne ljubavi prema grehu, Satane i sveta koji on kontroliše, a sve to je protiv nas u našoj težnji ka večnosti.

Upozorenje da se trudimo da uđemo je zapovest da se pokajemo i uđemo kroz vrata, a ne samo da stojimo i gledamo u njih, razmišljamo o njima, žalimo se što su suviše mala ili suviše teška ili nepravedno uska. Ne treba da pitamo zašto drugi ne ulaze; ne treba da pravimo izgovore ili odlažemo. Ne treba da se brinemo oko broja onih koji će ući ili neće ući. Treba da se trudimo da idemo napred i uđemo! Zatim, treba da upozoravamo i druge da se trude da uđu, pre nego što bude suviše kasno.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koliko su uska vrata zaista uska?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries