settings icon
share icon
Pitanje

Da li postoji neki greh koji Bog neće da oprosti?

српски

Odgovor


Za nanovo rođeno Božije dete, ne postoji neoprostiv greh. Svaki greh oprošten je na krstu za one koji pripadaju Hristu. Kada je Isus rekao „Svršeno je“ (Jovan 19:30), On je pod tim mislio da je kazna za greh plaćena u potpunosti. Reč koja je prevedena kao „svršeno je“ je grčka reč tetelestai. Reč se koristila na nekoliko načina. Bila je korišćena da zapečati reč „plaćeno“ na računu, a takođe je korišćena da se stavi pečat na optužbu kriminalca, kada je odslužio kaznu. Tetelestai je pribijena na vrata kuće kriminalca da se dokaže da je on zaista platio u celosti za svoja zlodela.

Možete videti primenu ovog naravnjanja na Krstu između Gospoda Isusa i Boga Oca. Isus Hristos je završio zakonsku obavezu i zadovoljio Božiji pravedni zahtev kao platu za greh. Gospod Isus postao je naša žrtva za greh I „Jagnje Božije koje ukljanja greh sveta” (Jovan 1:29). Kada se Hristos odvojio od Boga Oca tokom ta tri sata natprirodne tame (Mateja 27:45), dogovor je bio zapečaćen. Kao što čitamo u Luki, Isus se ponovo sjedinio sa Ocem. „Tada Isus povika veoma glasno i reče: “Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke. I kad ovo reče izdahnu”(Luka 23:46). Tako, sav greh bio je plaćen jednom za svagda.

Međutim, postoji uslov da Bog oprosti greh. Čovek mora da dođe Bogu jedino kroz Isusa Hrista. „Reče mu Isus: ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene“ (Jovan 14:6). Božije oproštenje na raspolaganju je svima onima koji će doći (Jovan 3:16), ali za one koji ne poveruju u Gospoda Isusa Hrista, nema oproštenja ili oslobođenje od greha (Dela 10:43). Tako, jedine grehe koje Bog neće oprostiti su gresi onih koji umru, a koji pre toga nisu poverovali u Isusa Hrista. Ako osoba prolazi kroz život na zemlji i nikada ne iskoristi ono što je Bog obezbedio kroz Isusa Hrista, odlazi u večnost odvojena od Boga i stoga, bez oproštenja.

Nanovo rođeni vernici takođe greše i kada se to desi, nismo u zajednici sa Gospodom. Međutim, Bog je za to ima pokriće. Sveti Duh koji obitava u svakom nanovo rođenom verniku ubeđuje nas da smo pogrešili i kada se to desi, imamo izbor da odgovorimo na pravi način i obnovimo naše zajedništvo. Kada je osoba nanovo rođena i primi Hrista kao svog Spasitelja, ne postoji način da izgubi večni život na osnovu svojih dela. Možemo izgubiti zajednicu sa Bogom i radost spasenja, ali to može da se popravi kroz ispovedanje.

Prva poslanica Jovanova je pismo napisano nanovo rođenim vernicima i ima praktičnu primenu kako da se hoda u zajedništvu. „Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan - da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti.“ (1. Jovanova 1:9). Ovaj stih, kada se pravilno upotrebi, postaje način kako da se obnovi zajedništvo kada zgrešimo. „Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama.“ (1. Jovanova 1:8). Zapamtite, ovo je pismo napisano nanovo rođenim vernicima. Bog nema nikakvih iluzija po pitanju nas i naše sposobnosti da zgrešimo, pa ne treba ni mi da imamo.

„Ako” na početku oba prethodna stiha znači „možda da, možda ne.” Ovde postoji uslov, ako mi „priznamo.” Ova reč na grčkom je homologia i znači „reći istu stvar ili citirati slučaj”. Homo znači „isto” a logia znači „reč“. To znači da se slažemo sa Bogom da smo zgrešili. Ali svaki greh oprošten je na krstu i kao nanovo rođenim vernicima, sav naš greh je oprošten. I zato što je ovo zakonska činjenica, treba da hodamo u svetlu i zajednici, jer je to naš status u Isusu Hristu. „Ako pak hodimo u svetlosti, kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan s drugim i krv Sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakoga greha.“ (1. Jovanova 1:7). To nam ne daje odrešene ruke da nastavimo sa grehom; nego, nanovo rođeni vernici koji hodaju u svetlu i zajedništvu sa Bogom brzo će priznati greh, da bi ostali u stalnom i jasnom zajedništvu sa Gospodom. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li postoji neki greh koji Bog neće da oprosti?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries