settings icon
share icon
Pitanje

Šta je istinsko evanđelje?

српски

Odgovor


Istinsko evanđelje je dobra vest da Bog spašava grešnike. Čovek je, po svojoj prirodi, grešan i odvojen od Boga bez nade da može da popravi situaciju. Ali, Bog je obezbedio sredstva čovekovog iskupljenja kroz smrt, sahranu i vaskrsenje Spasitelja, Isusa Hrista.

Reč „evanđelje” doslovno znači „dobra vest”. Ali da bismo istinski shvatili koliko je ovo dobra vest, moramo prvo da razumemo lošu vest. Kao rezultat čovekovog pada u rajskom vrtu (Postanje 3:6), svaki deo ljudskog bića – njegov um, volja, emocija i telo- pokvareni su grehom. Zbog čovekove grešne prirode, on ne traži i ne može da traži Boga. On nema želju da dođe Bogu i njegov um je neprijateljski nastrojen prema Bogu (Rimljanima 8:7). Bog je objavio da je čovekov greh doveo do osude večnosti u paklu, odvojenosti od Boga. U paklu čovek plaća ceh greha protiv jednog svetog i pravednog Boga. Ovo bi zaista bila loša vest, da ne postoji lek.

Ali u evanđelju, Bog, po svojoj milosti, obezbeđuje lek, zamenu za nas – Isusa Hrista- koji je došao da plati kaznu za naš greh žrtvujući se na krstu. Ovo je suština evanđelja koje je Pavle propovedao Korinćanima. U 1. Korinćanima 15:2-4, on objašnjava tri elementa evanđelja- smrt, sahrana i vaskrsenje Hrista radi nas. Naša stara priroda umrla je sa Hristom na krstom i sahranjena je sa Njim. Zatim smo vaskrsli sa Njim u novi život (Rimljanima 6:4-8). Pavle nam govori da se „držimo čvrsto” ovog istinitog evanđelja, jedinog koje spašava. Verovanje u bilo koje drugo evanđelje znači uzaludno verovati. U Rimljanima 1:16-17, Pavle takođe izjavljuje da je istinsko evanđelje „sila Božija na spasenje svakom ko u njega veruje”, a sredstvo spasenja ne postiže se ljudskim naporima, već po blagodati Božijoj kroz dar vere (Efescima 2:8-9).

Zbog evanđelja, kroz Božiju silu, oni koji veruju u Hrista (Rimljanima 10:9) nisu samo spašeni od pakla. Nama je, u stvari, data potpuno nova priroda (2.Korinćanima 5:17) sa promenjenim srcem i novom željom, voljom i stavom koji se pokazuje kroz dobra dela. To je plod koji Sveti Duh proizvodi u nama po svojom sili. Dela nisu nikad sredstvo spasenja, ali ona jesu dokaz spasenja (Efescima 2:10). Oni koji su spašeni po Božijoj sili uvek će pokazivati dokaz spasenja, kroz promenjen život. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je istinsko evanđelje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries