Da li Bog oprašta velike grehe? Hoće li Bog oprostiti ubici?


Pitanje: Da li Bog oprašta velike grehe? Hoće li Bog oprostiti ubici?

Odgovor:
Mnogi ljudi pogrešno veruju da Bog oprašta „male” grehe kao što su laganje, ljutnja i nečiste misli, ali ne oprašta „velike” grehe kao što su ubistvo i preljuba. To nije istina. Ne postoji toliko veliki greh koji Bog ne može da oprosti. Kada je Isus umro na krstu, On je platio kazne svih grehova celog sveta (1. Jovanova 2:2). Kada osoba poveruje u Isusa Hrista za spasenje, svi njegovi gresi su oprošteni. To uključuje prošle, sadašnje i buduće, male ili velike. Isus je umro da plati cenu za sve naše grehe i kada ih jednom oprosti, svi su oprošteni (Kološanima 1:14; Dela 10:43).

Svi smo mi zgrešili (Rimljanima 3:23) i zaslužujemo večnu kaznu (Rimljanima 6:23). Isus je umro za nas, da plati kaznu umesto nas (Rimljanima 5:8). Svakome ko veruje u Isusa Hrista za spasenje je oprošteno, bez obzira koje grehe je počinio (Jovan 3:16). Ubica ili preljubnik će verovatno snositi ozbiljnije posledice (pravne, u odnosima itd) za svoja zla dela, nego neko ko je „samo” lagao. Ali gresi jednog ubice ili preljubnika su u potpunosti i trajno oprošteni od trenutka kada on poveruje i pouzda se u Hrista.

Ovde nije odlučujući faktor veličina greha; već veličina iskupljujuće Hristove žrtve. Ako je prolivena krv bezgrešnog Božijeg Jagnjeta dovoljna da pokrije sve grehe miliona ljudi koji bi ikada poverovali u Njega, onda ne postoji ograničenje za veličinu ili tip pokrivenog greha. Kada je rekao „Svršeno je”, grehu je došao kraj, obezbeđeno je potpuno iskupljenje, zadovoljenje i oproštenje, sklopljen je mir i postignuto je otkupljenje od svih grehova. Spasenje je bilo osigurano i potpuno; ništa nije potrebno njemu dodati, niti je to moguće. Hristovo delo spasenja učinjeno je u potpunosti bez ljudske pomoći i ne može se ukinuti. English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li Bog oprašta velike grehe? Hoće li Bog oprostiti ubici?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga