settings icon
share icon
Pitanje

Da li će postojati druga šansa za spasenje posle smrti?

српски

Odgovor


Iako je ideja o drugoj šansi za spasenje privlačna, Biblija jasno kaže da je smrt kraj svih prilika. Jevrejima 9:27 nam kaže da kada umremo, suočavamo se sa sudom. Tako, dok god je osoba živa, ima drugu, treću, četvrtu, petu itd ….šansu da prihvati Hrista i bude spašena (Jovan 3:16, Rimljanima 10:9-10; Dela 16:31). Kada osoba umre, ne postoje druge prilike. Ideja o čistilištu, mestu gde ljudi idu posle smrti da plate za svoje grehe, nema biblijsku osnovu, već je tradicijia Rimokatoličke crkve.

Da bi se razumelo šta se dešava nevernicima, pošto umru, pogledaćemo Otkrivenje 20:11-15 koje opisuje veliki Beli presto suda. Ovde se dešava otvaranje knjiga „i mrtvacima se sudilo na osnovu onoga što je napisano u knjigama - po delima njihovim.“ Knjige sadrže sve misli i dela onih kojima se sudi i mi znamo iz Rimljana 3:20, da „po delima zakona niko neće biti opravdan”. Stoga, svi, kojima se sudi po delima i mislima, osuđeni su na pakao. Vernicima u Hristu, sa druge strane, ne sudi sa po knjigama koje sadrže dela, već su njihova imena napisana u drugoj knjizi – „Jagnjetovoj Knjizi života” (Otkrivenje 21:27). To su oni koji su poverovali u Gospoda Isusa i jedino će njima biti dozvoljen ulaz u raj.

Svi kojima su imena zapisana u Jagnjetovoj Knjizi života „spašeni su pre stvaranja sveta” (Efescima 1:4) po Božijoj suverenoj spasonosnoj blagodati da budu deo neveste Njegovog Sina, crkve Isusa Hrista. Ovim ljudima nije potrebna „druga šansa” za spasenje, jer je njihovo spasenje osigurao Hristos. On ih je izabrao, On ih je spasao i On će ih sačuvati spašenim. Ništa ih ne može odvojiti od Hrista (Rimljanima 8:39). Oni za koje je On umro biće spašeni, jer će se Isus za to pobrinuti. On je izjavio „sve što mi daje Otac doći će k meni (Jovan 6:37) i „dajem im večni život pa neće nikada propasti, niti će ih ko oteti iz moje ruke” (Jovan 10:28). Za vernike, nema potrebe za drugom šansom, jer je prva dovoljna.

Šta je sa onima koji ne veruju? Zar se oni neće pokajati i poverovati ako im se da druga šansa? Odgovor je ne, jer njihova srca se ne menjaju samo zato kada umru. Njihova srca i umovi su „u neprijateljstvu” sa Bogom i neće ga prihvatiti čak ni kada ga vide licem u lice. Ovo se vidi u priči o bogatašu i Lazaru u Luki 16:19-31. Ukoliko je postojao bilo ko ko je trebalo da se pokaje kada mu je data druga šansa da jasno vidi istinu, to je bio bogataš. Ali, iako se mučio u paklu, on je jedino tražio od Avrama da vrati Lazara natrag na zemlju da upozori svoju braću, tako da oni ne moraju da dožive istu sudbinu. Avramov odgovor kaže sve: „Ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće ih pridobiti ni onaj ko vasrksne iz mrtvih (Luka 16:31). Ovde vidimo da je biblijsko svedočanstvo dovoljno za spasenje onih koji poveruju i nijedno drugo svedočanstvo neće doneti spasenje onim koji ne veruju. Ni druga, ni treća ni četvrta šansa ne bi bila dovoljna da preokrene kameno srce u srce od mesa.

Filipljanima 2:10-11 kaže: „Da se u ime Isusovo prikloni svako koleno onih koji su na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i da svaki jezik ispovedi da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Oca.“ Jednog dana, svako će se pokloniti pred Hristom i priznati da je On Gospod i Spasitelj. Tada, međutim, biće previše kasno za spasenje. Posle smrti, sve što čeka nevernika je sud (Otkrivenje 20:14-15). Zato mu moramo verovati u ovom životu. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li će postojati druga šansa za spasenje posle smrti?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries