settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da nas Bog privlači spasenju?

српски

Odgovor


Najjasniji stih o tome kako nas Bog privlači spasenju je Jovan 6:44 gde Isus izjavljuje: „Niko ne može da dođe ka Meni, ako ga ne privuče Otac koji me je poslao, i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan″. Grčka reč koja je znači„privuče" je helkuo, što znači „dovući" (doslovno ili u prenesenom značenju). Jasno je da je ovo privlačenje jednostrana radnja. Bog čini da budemo privučeni ka spasenju; mi koji smo privučeni, imamo pasivnu ulogu u tom procesu. Nema sumnje da mi odgovaramo na Njegovo privlačenje, ali samo privlačenje je Njegova uloga.

Helkuo se koristi u Jovanu 21:6 i označava tešku mrežu punu ribe koja se dovlači na obalu. U Jovanu 18:10, vidimo Petra kako izvlači svoj mač, a u Delima 16:19 helkuo se koristi da opiše kako su Pavle i Sila dovučeni na trg pred glavare. Jasno je da mreža nije imala nikakvu ulogu u tome što je dovučena na obalu, Petrov mač nije sam od sebe bio izvađen, a Pavle i Sila nisu sami sebe dovukli na trg. Isto može da se kaže i o Bogu koji privlači nekog ka spasenju. Neki dođu svojevoljno, neki su dovučeni protiv svoje volje, ali, na kraju, svi dođu, iako mi ne igramo nikakvu ulogu u privlačenju.

Zašto Bog mora da nas privuče spasenju? Jednostavno rečeno, da On to ne čini, mi nikada ne bismo prišli. Isus objašnjava da nijedan čovek ne može da dođe, ako ga Otac ne privuče (Jovan 6:65). Prirodni čovek nema sposobnost da priđe Bogu, niti ima želju. Pošto je njegovo srce tvrdo i um pomračen, nepreporođena osoba ne može da želi Boga i, zapravo je, Božiji neprijatelj (Rimljanima 5:10). Kada Isus kaže da nijedan čovek ne može da priđe bez Božijeg privlačenja, On govori o potpunoj izopačenosti grešnika i univerzalnosti tog stanja. Srce nespašene osobe je toliko pomračeno, da ona to i ne shvata: „Srce je iznad svega prevrtljivo i opako; ko ga može poznati?″ (Jeremija 17:9). Zato, jedino zahvaljujući milostivom i blagodatnom Božijem privlačenju mi smo spašeni. Prilikom preobraćanja grešnika, Bog prosvetljuje um (Efescima 1:18), priklanja volju sebi i utiče na dušu, bez čijeg uticaja duša ostaje u tami i buntovništvu protiv Boga. Sve ovo uključeno je u process privlačenja.

Postoji shvatanje po kome Bog privlači sve ljude. Ovo je poznato kao „opšti poziv" i razlikuje se od „stvarnog" poziva Božih izabranika. Odlomci kao što su Psalam 19:1-4 i Rimljanima 1:20 potvrđuju činjenicu da su Božija večna sila i božanska priroda „jasno vidljive" i „razumljive" na osnovu onog što je stvoreno tako da ljudi „nemaju izgovora". Ali ljudi i dalje poriču Boga, a oni koji priznaju Njegovo postojanje i dalje mu ne prilaze radi spasonosnog upoznanjavanja sa Njim, osim ako ih On ne privuče. Samo oni koji su privučeni putem posebnog otkrivenja – silom Svetog Duha i Božijom blagodaću – doći će Hristu.

Postoje opipljivi načini pomoću kojih oni koji su privučeni spasenju to i osete. Prvo, Sveti Duh nas ubeđuje u naše grešno stanje i našu potrebu za Spasiteljem (Jovan 16:8). Drugo, On u nama budi prethodno nepoznato interesovanje za duhovne stvari i stvara želju za njima koja ranije nije postojala. Iznenada, naše uši su otvorene, naša srca priklanjaju se Njemu i Njegova Reč počnje da nam bude nova i uzbudljiva. Naš duh počinje da razaznaje duhovnu istinu koja ranije nije imala smisla: „A zemaljski čovek ne prima što je od Božijeg Duha, jer je to za njega ludost, i ne može da sazna, zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati″ (1. Korinćanima 2:14). Na kraju, počinjemo da imamo nove želje. On u nas stavlja novo srce koje mu se priklanja, srce koj želi da ga upozna, sluša i hoda u „novom životu" (Rimljanima 6:4) koji je obećao.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da nas Bog privlači spasenju?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries