settings icon
share icon
Pitanje

Kako možeš da veruješ u spasenje samo po veri, kada jedino pominjanje „samo po veri" u Bibliji (Jakovljeva 2:24) kaže da spasenje nije samo po veri?

српски

Odgovor


Potpuno je istina da jedini stih koji sadrži tačnu frazu „samo po veri" naizgled govori protiv spasenja samo po veri. Jakovljeva 2:24 kaže: „Vidite da se čovek opravdava delima, a ne samo verom″. Međutim, odbacivanje doktrine spasenja samo po veri na osnovu ovog stiha sadrži dva problema. Prvi, kontekst Jakovljeve 2:24 ne govori protiv doktrine spasenja samo po veri. Drugo, u Bibliji nema potrebe da stoji tačna fraza „samo po veri" da bi se jasno podučavalo spasenje samo po veri.

Jakovljeva 2:14-26, a posebno stih 24 bili su predmet nekih zbunjujućih tumačenja. Ovaj odlomak izgleda da stvara ozbiljne probleme za koncept „spasenja samo po veri". Prvo, treba da razjasnimo zabludu, a to je da, Jakov misli na istu stvar kad koristi reč „opravdan" u Jakovljevoj 2:24, kao Pavle u Rimljanima 3:28. Pavle koristi reč opravdan u značenju „proglašen pravednim pred Bogom". Pavle govori o Božijem zakonskom proglasu nas kao pravednih, jer se Hristova pravednost primenjuje na nas. Jakov upotrebljava reč opravdan da označi da je nešto „pokazano i dokazano".

Jakovljeva 2:24 može se tumačiti ovako: „Vidiš da se osoba smatra pravednom zbog onog što radi, a ne samo po veri". Ili „Vidiš, pokazuje se da smo mi ispravni pred Bogom zbog onog što radimo, a ne samo po veri". Ceo odlomak iz Jakovljeve 2:14-26 je dokazivanje iskrenosti tvoje vere na osnovu onog što radiš. Iskreno spasenje po veri u Isusa Hrista neizbežno će voditi ka dobrim delima (Efescima 2:10). Dela su pokazatelj i dokaz vere (Jakovljeva 2:18). Vera bez dela je beskorisna (Jakovljeva 2:20) i mrtva (Jakovljeva 2:17); drugim rečima, to, uopšte, nije prava vera. Spasenje je jedino po veri, ali vera nikada ne može da bude sama.

Iako je Jakov 2:24 jedini stih koji sadrži preciznu frazu „samo po veri", postoje mnogi drugi stihovi koji podučavaju spasenje samo po veri. Svaki stih koji pripisuje spasenje po veri, bez drugih uslova, je objava da je spasenje samo po veri. Jovan 3:16 objavljuje da je spasenje dato „svakom ko veruje u Njega". Dela 16:31 kažu: „Poveruj u Gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen″. Efescima 2:8 kaže: „Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni″. Vidi, takođe, Rimljanima 3:28; Galatima 2:16; Efescima 1:13 i Filipljanima 3:9. Pored ovih, mogu da se navedu i drugi stihovi.

U zaključku, Jakovljeva 2:24 ne protivi se spasenju samo po veri. Umesto toga, protivi se spasenju koje stoji samo, kome nedostaju dobra dela i poslušnost Božijoj Reči. Jakov želi da pokaže da je naša vera u skladu sa onim što radimo (Jakovljeva 2:18). Bez obzira što nije prisutna precizna fraza „samo po veri", Novi zavet podučava da je spasenje proizvod Božije blagodati u odgovoru na našu veru. „Gde je, dakle, hvalisanje? Ono je isključeno. Kojim zakonom? zakonom dela? Ne, nego zakonom vere″ (Rimljanima 3:27). Nema drugog uslova.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako možeš da veruješ u spasenje samo po veri, kada jedino pominjanje „samo po veri" u Bibliji (Jakovljeva 2:24) kaže da spasenje nije samo po veri?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries