settings icon
share icon
Pitanje

Da li spasenje utiče na nešto više osim samo na život posle smrti?

српски

Odgovor


Često ističemo kako spasenje utiče na život posle smrti, ali zanemarujemo kako treba da utiče na naše živote sada. Dolazak Hristu u veri predstavlja životnu prekretnicu na toliko mnogo načina – jednom kada smo spašeni, oslobođeni smo greha i dat nam je novi život i nova perspektiva. Kao što je Džon Njuton rekao: „Jednom sam bio izgubljen, ali sada sam nađen, bio sam slep, ali sada vidim". Posle spasenja, sve se menja.

U poslanicama se stalno naglašava život na dnevnoj osnovi. Prema Efescima 2:10, razlog zašto smo spašeni je, ne samo da provedemo večnost na nebu, već smo „stvoreni za dobra dela, koja je Bog unapred pripravio — da u njima živimo″. Ova „dobra dela" treba da se čine ovde, na ovom svetu. Ako se naše večno spasenje ne ogleda u našim svakodnevnim životima, postoji problem.

Jakov je napisao svoju poslanicu da bi ohrabrio praktičnu veru. Naše spasenje treba da, za ishod, ima kontrolu jezika (Jakovljeva 1:26) i druge promene u našim životima. Vera koja postoji sama, odvojena od dobrih dela je „mrtva" (Jakovljeva 2:20). Pavle je pisao u 1. Solunjanima 2:12 da treba da „živimo dostojno pred Bogom koji vas poziva u svoje carstvo i slavu″. Život koji je posvećen i poslušan Bogu je prirodni izdanak spasenja. Isus je podučavao da smo mi Njegove sluge, postavljeni ovde da sprovodimo Njegovo delo, dok čekamo Njegov povratak (Luka 19:12-27).

U knjizi Otkrivenja, Bog šalje pisma sedam crkava (Otkrivenje 2-3) i u svakom pismu postoje posebne oblasti svakodnevnog života koje su, ili predmet pohvale ili osude. Crkva u Efesu, bila je poznata po svom radu i strpljenju, a crkvu u Smirni hvale za vernost tokom iskušenja i siromaštva. Sa druge strane, crkva u Pergamu je prekorena, jer je tolerisala lažnu doktrinu, a crkva u Tijatiri što prati lažnog učitelja u vezi sa seksualnim gresima. Očigledno je da je Isus smatrao da spasenje treba da utiče na svakodnevni život pojedinca, a ne samo na život posle smrti.

Spasenje je početak novog života (2. Korinćanima 5:17). Bog je u stanju da obnovi ono što je bilo uništeno grehom. U knjizi proroka Joila 2:25, Bog je obećao Izraelu da će, iako ih je osudio zbog greha, „nadoknaditi godine koje su skakavci pojeli", kada se Izrael pokaje i vrati Njemu. Slično obećanje o obnovi Izraelu je dato u Zahariji 10:6. To ne znači da spasenje podrazumeva da je sve srećno i bez nevolja u ovom životu. Postoje trenuci kada Bog bira da dozvoli teškoće kao podsetnik na visoku cenu greha ili zbog naše potrebe da se na Njega oslanjamo još više. Ali, mi se suočavamo sa tim iskušenjima kroz novu perspektivu i sa snagom odozgo. U stvari, teškoće koje podnosimo su Božiji darovi zbog kojih rastemo u veri i koji nam pomažu da budemo blagoslov drugima (2. Korinćanima 1:4-6; 12:8-10).

U Isusovoj službi, svako ko je došao ka Njemu verujući, bio je, zauvek, promenjen. Čovek sa nečistim duhom iz Dekapolja otišao je kući kao evanđelista (Marko 5:20). Gubavci su se vraćali u društvene tokove, očišćeni i radosni (Luka 17:15-16). Ribari su postajali apostoli (Matej 4:19), poreznici su postajali filantropi, a grešnici sveci (Luka 19:8-10). Spašeni smo po veri (Efescima 2:8), a promena koju donosi spasenje počinje sada.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li spasenje utiče na nešto više osim samo na život posle smrti?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries