Šta to znači da je Isus umro za naše grehe?


Pitanje: Šta to znači da je Isus umro za naše grehe?

Odgovor:
Jednostavno rečeno, bez Isusove smrti na krstu za naše grehe, niko ne bi imao večni život. Sam Isus je rekao: „Ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi Ocu – sem kroz mene“ (Jovan 14:6). U ovoj izjavi, Isus objavljuje razlog svog rođenja, smrti i vaskrsenja – da obezbedi put do neba za grešno čovečanstvo, koje tamo nikad samostalno ne bi moglo da stigne.

Kada je Bog stvorio Adama i Evu, bili su savršeni u svakom pogledu i živeli su u istinskom raju, Rajskom vrtu (Postanje 2:15). Bog je stvorio čoveka po svom liku, što znači da je on takođe imao slobodu da donosi odluke i izbore shodno svojoj slobodnoj volji. Postanje 3 dalje opisuje kako su Adam i Eva popustili pred Sataninim iskušenjima i lažima. Tim postupkom, pokazali su neposlušnost Božijoj volji time što su jeli sa drveta znanja koje im je bilo zabranjeno: „Jedi slobodno sa svakoga stabla u vrtu; ali sa stabla spoznanje dobra i zla ne jedi, jer onoga dana kad okusiš s njega, umrećeš!” (Postanje 2:16-17). Ovo je bio prvi počinjeni ljudski greh, i kao rezultat, celokupno čovečanstvo podložno je fizičkoj i večnoj smrti zbog naše grešne prirode koju je nasledilo od Adama.

Bog je izjavio da, svi koji zgreše, umreće, i fizički i duhovno. Ovo je sudbina celokupnog čovečanstva. Ali, Bog, u svojoj blagodati i milosti, obezbedio je način da se izađe iz ove dileme, prolivena krv Njegovog savršenog Sina na krstu. Bog je izjavio da „bez prolivanja krvi, nema oproštenja” (Jevrejima 9:22),ali prolivanjem krvi, obezbeđeno je iskupljenje. Mojsijev zakon (Izlazak 20:2-17) obezbedio je način da se ljudi smatraju „bezgrešnim” ili „ispravnim” u Božijim očima – putem prinošenja žrtve životinja koje su žrtvovane za greh. Ove žrtve bile su, ipak, privremene i predstavljale su prethodnicu savršene Hristove žrtve na krstu, jednom učinjene za svakog (Jevrejima 10:10).

Zato je Isus došao i zato je umro, da bi postao krajnja i finalna žrtva, savršena žrtva za naše grehe (Kološanima 1:22; 1. Petrova 1:19). Kroz Njega, obećanje večnog života sa Bogom stupa na snagu kroz veru onih koji veruju u Isusa,„ da se na osnovu vere u Isusa Hrista da obećanje onima koji veruju“ (Galatima 3:22). Ove dve reči, „vera” i “verovanje” ključne su za naše spasenje. Kroz verovanje u prolivenu Hristovu krv za naše grehe, mi primamo večni život. „Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali“ (Efescima 2:8-9). English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta to znači da je Isus umro za naše grehe?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga