settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da imam sigurnost mog spasenja?

српски

Odgovor


Kako možeš sigurno da znaš da si spašen? Razmotrite Prvu Jovanovu 5:11-13 : " I ovo je svedočanstvo: Bog nam je dao večni život i ovaj večni život je u Njegovom Sinu. Ko ima Sina ima večni život; ko nema Sina Božijeg, nema života. Ovo napisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg − da znate da imate večni život." Ko su ti koji imaju Sina? Oni koji veruju u Njega i koji Ga prihvataju (Jovan 1:12). Ako imaš Isusa, imaš život. Večni život. Ne privremen, već večan.

Bog želi da imamo sigurnost spasenja. Ne možemo da živimo naš hrišćanski život pitajući se i brinući se svakog dana da li smo zaista spašeni ili ne. Zato Biblija predstavlja plan spasenja vrlo jasno. Veruj u Isusa i bićeš spašen (Jovan 3:16; Dela 16:31). Da li veruješ da je Isus Spasitelj, da je umro da bi platio cenu tvojih greha (Rimljanima 5:8; Druga Korinćanima 5:21)? Da li jedino Njemu veruješ za spasenje? Ako je tvoj odgovor da, onda si spašen! Sigurnost znači "staviti izvan svake sumnje." Primajući Božiju reč ka srcu, možete " staviti izvan svake sumnje" činjenicu i stvarnost svog večnog života.

Sam Isus kaže sledeće u pogledu onih koji su poverovali u Njega: "Dajem im večni život, pa neće nikada propasti, niti će ih ko oteti iz moje ruke. Moj Otac − koji mi dade − veći je od svih, i niko ne može da otima iz ruke moga Oca" (Jovan 10:28-29). I iznova, ovde je naglasak na "večan." Večni život je upravo to—večan. Ne postoji niko, niti ti sam, ko može da ti oduzme Bogom dan dar života.

Upamti ove stihove. Mi zatvaramo Božiju reč u svoje srce da ne bi grešili protiv Njega (Psalam 119:11), i ovo uključuje i sumnju. Radujte se zbog onog što vam Božija reč govori. Da umesto sa sumnjom možemo da živimo sa pouzdanjem! Možemo da imamo sigurnost iz same Hristove reči da naše spasenje nikada neće doći u pitanje. Naša sigurnost se zasniva na Božijoj ljubavi za nas kroz Isusa Hrista. Juda 24-25: "A onome koji može da vas sačuva od spoticanja i da vas postavi neporočne u klicanju pred svoju slavu, jedinom Bogu spasitelju našem posredstvom Isusa Hrista Gospoda našega, slava, veličanstvo, sila i vlast pre svakog vremena i sad i u sve vekove. Amin."

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da imam sigurnost mog spasenja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries