settings icon
share icon
Pitanje

Da li hrišćanin može da izgubi spasenje?

српски

Odgovor


Pre odgovora na ovo pitanje treba definisati pojam „hrišćanin“. Hrišćanin nije osoba koja je izgovorila molitvu, došla do oltara ili koja potiče iz hrišćanske porodice. Iako sve ove stvari mogu da budu deo hrišćanskog iskustva, one ne čine hrišćanina. Hrišćanin je osoba koja je po veri primila i u potpunosti se pouzdala u Hrista kao jedinog Spasitelja (Jovan 3:16; Dela 16:31; Efescima 2:8-9).

Kako onda, imajući ovu definiciju na umu, hrišćanin može da izgubi spasenje? Možda je najbolji način da se odgovori na ovo ključno pitanje da se preispita šta Biblija govori o spasenju i prouči šta bi gubitak spasenja uključivao. Evo nekoliko primera:

Hrišćanin je novo stvorenje. „Prema tome, ako je ko u Hristu - novo je stvorenje; staro je prošlo, vidi, postalo je novo.” (2. Korinćanima 5:17). Ovaj stih govori o osobi koja je postala sasvim novo biće zbog toga što je „u Hristu“. Da bi hrišćanin izgubio spasenje novo stvorenje bi moralo da nestane i vrati se na staro.

Hrišćanin je otkupljen. „Znajući da od svog sujetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta” (1. Petrova 1:18-19). Reč „otkupljenje“ se odnosi na kupovinu, cenu kojom je plaćena. Da bi hrišćanin izgubio spasenje sam Bog bi morao da povuče svoju kupovinu koju je platio dragocenom Hristovom krvlju.

Hrišćanin je opravdan. „Pošto smo, dakle, opravdani verom, imamo mir s Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista”. „Opravdati“ znači proglasiti pravednim. Svi oni koji su primili Isusa Hrista kao Spasitelja proglašeni su pravednima od strane Boga. Da bi hrišćanin izgubio spasenje Bog bi morao da preinači svoju Reč i porekne ono što je objavio.

Hrišćaninu je obećan večni život. „Jer je Bog tako zavoleo svet da je dao svog jedinorođenog sina da svaki koji veruje u njega ne pogine nego da ima večni život“ (Jovan 3:16). Večni život je obećanje večnog života sa Bogom na nebu. Bog obećava: „Veruj i imaćeš večni život“ Ako bi vernik izgubio spasenje, io bi mu uzet večni život. Ako je hrišćaninu obećan večni život, kako onda Bog može da prekrši obećanje oduzimajući večni život?

Hrišćaninu se garantuje slava. „Koje je pak predodredio, te je i pozvao; a koje je pozvao, te je i opravdao, a koje je opravdao, te je i proslavio”. (Rimljanima 8:30). Kao što smo videli u Rimljanima 5:1, opravdanje je objavljeno u trenutku kad osoba poveruje. Prema Rimljanima 8:30, slava je obezbeđena za sve one koji je Bog opravdao. Slava se odnosi na to da će hrišćanin primiti savršeno vaskrsnuto telo na nebu. Ako hrišćanin može da izgubi spasenje onda stih Rimljanima 8:30 greši jer Bog ne bi mogao da garantuje slavu za sve one koje je predodredio, pozvao i opravdao.

Postoje mnoge još ilustracije spasenja. Čak i ovih nekoliko jasno govori da hrišćanin ne može da izgubi spasenje. Većina, ako ne i sve od onoga što Biblija govori da nam se dešava kada primimo Isusa Hrista kao Spasitelja može da se obezvredi ako spasenje može da se izgubi. Spasenje se ne može poništiti. Hrišćanin ne može da vrati unazad nanovo rođenje. Otkupljenje ne može da bude poništeno. Večni život ne može da se izgubi ako je već večan. Ako hrišćani može da izgubi spasenje Bog onda mora da preinači svoju Reč i svoj um – a to su dve stvari koje po Bibliji On nikada ne čini.

Najčešće zamerke verovanju da hrišćanin ne može da izgubi spasenje su: 1) Šta je sa onim hrišćanima koji neprekidno žive nemoralnim životom? 2) Šta je sa onim hrišćanima koji su jednom hrišćani ali kasnije odbiju veru i poreknu Hrista? Problem sa te dve zamerke je izraz „koji su hrišćani“. Biblija tvrdi da pravi hrišćanin neće neprekidno živeti nemoralnim životom (1. Jovanova 3:6). Biblija tvrdi da svako ko napusti veru pokazuje da nikada nije zaista bio hrišćanin (1. Jovanova 2:19). Zato ni jedna od ove dve zamerke ne stoji. Hrišćani ne žive neprekidno nemoralno niti odbiju veru i poreknu Hrista. Takvi postupci pokazuju da nikada nisu ni bili otkupljeni.

Ne, hrišćanin ne može da izgubi spasenje. Ništa ne može hrišćanina da odvoji od Božije ljubavi (Rimljanima 8:38-39). Ništa ne može da ukloni hrišćanina iz Božije ruke (Jovan 10:28-29). Bog je voljan i u stanju da garantuje i održi spasenje koje nam je dao. Judina 24-25: „A onome koji može da vas sačuva od spoticanja i da vas postavi neporočne u klicanju pred svoju slavu, jedinom Bogu spasitelju našem posredstvom Isusa Hrista Gospoda našega, slava, veličanstvo, sila i vlast pre svakog vremena i sad i u sve vekove. Amin.“

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li hrišćanin može da izgubi spasenje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries