සභාව (පල්ලිය) පිළිබඳ ප්‍රශ්නසභාව (පල්ලිය) පිළිබඳ ප්‍රශ්න

සභාව යනු කුමක්ද?

අද සභාවේ අරමුණ කුමක්ද?

ක්‍රිස්තියානි බව්තීස්මයේ ඇති වැදගත් කම කුමක්ද?

ස්වාමින්ගේ රාත්‍රි භෝජනයේ වටිනාකම (වැදගත්කම) කුමක්ද? / කිතුනු රාත්‍රි භෝජනයේ වටිනාකම කුමක්ද?

කාන්තාවන් පාලකවරියන් (දේවගැතිවරියන්) / දේශකවරියන් ලෙස සේවය කළ යුතුද? සේවයේ යෙදී සිටින ස්ත්‍රීන් සම්බන්ධයෙන් ශුද්ධ බයිබලය කුමක් පවසයිද?

සභාවට පැමිණීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?

සංවිධානාත්මක ආගම් ගැන මම විශ්වාසය තැබිය යුත්තේ ඇයි?

සබත් දවස කවදාද? සෙනසුරාදාද? ඉරිදාද? කිතුනුවන් විසින් සබත් දවස පැවැත්විය යුතුද?

බයිබලානුකුල වෙන්වීම නම් කුමක්ද?

සභාව විනයානුගත කිරීම / නෙරපීම පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?

සභා පාලන ක්‍රමය පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද (ආණ්ඩුක්‍රමය)?

සභා වර්ධනය පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?

කිතුනු සංවිධාන (නිනායන්) බොහෝමයක් තිබෙන්නේ ඇයි?

බොහෝ වෙනස් ක්‍රිස්තියානි පරිවර්ථනයන් (අර්ථ කථනයන්) තිබෙන්නේ ඇයි?

බොහෝ කිතුනු එවැන්ජලිස්ත නායකයන් අපකීර්තියට පත්ව ඇත්තේ ඇයි?

ක්‍රිස්තු ධර්මයේ ඉතිහාසය නම් කුමක්ද?

1 තිමොති 3:2 හී සඳහන් “එක භාර්යාවට පුරුෂයෙක්” යැයි සඳහන් කර ඇත එහි අදහස කුමක්ද? දික්කසාද පුද්ගලයෙකුට දේවගැති ලෙස, වැඩිමහල්ලෙක් ලෙස, උපස්ථායක ලෙස වැඩ කළ හැකිද?

බව්තිස්මයේ නිවැරදි ක්‍රමයන් මොනවාද?

කිතුනුවන් සබත පැවැත්විය යුතුයැයි දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවාද?

විශ්වීය සභාව හා ප්‍රාදේශීය සභාව අතර වෙනස කුමක්ද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටසභාව (පල්ලිය) පිළිබඳ ප්‍රශ්න