සභාව (පල්ලිය) පිළිබඳ ප්‍රශ්න


සභාව යනු කුමක්ද?

අද සභාවේ අරමුණ කුමක්ද?

ක්‍රිස්තියානි බව්තීස්මයේ ඇති වැදගත් කම කුමක්ද?

ස්වාමින්ගේ රාත්‍රි භෝජනයේ වටිනාකම (වැදගත්කම) කුමක්ද? / කිතුනු රාත්‍රි භෝජනයේ වටිනාකම කුමක්ද?

කාන්තාවන් පාලකවරියන් (දේවගැතිවරියන්) / දේශකවරියන් ලෙස සේවය කළ යුතුද? සේවයේ යෙදී සිටින ස්ත්‍රීන් සම්බන්ධයෙන් ශුද්ධ බයිබලය කුමක් පවසයිද?

සභාවට පැමිණීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?

සංවිධානාත්මක ආගම් ගැන මම විශ්වාසය තැබිය යුත්තේ ඇයි?

සබත් දවස කවදාද? සෙනසුරාදාද? ඉරිදාද? කිතුනුවන් විසින් සබත් දවස පැවැත්විය යුතුද?

බයිබලානුකුල වෙන්වීම නම් කුමක්ද?

සභාව විනයානුගත කිරීම / නෙරපීම පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?

සභා පාලන ක්‍රමය පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද (ආණ්ඩුක්‍රමය)?

සභා වර්ධනය පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?

කිතුනු සංවිධාන (නිනායන්) බොහෝමයක් තිබෙන්නේ ඇයි?

බොහෝ වෙනස් ක්‍රිස්තියානි පරිවර්ථනයන් (අර්ථ කථනයන්) තිබෙන්නේ ඇයි?

බොහෝ කිතුනු එවැන්ජලිස්ත නායකයන් අපකීර්තියට පත්ව ඇත්තේ ඇයි?

ක්‍රිස්තු ධර්මයේ ඉතිහාසය නම් කුමක්ද?

1 තිමොති 3:2 හී සඳහන් “එක භාර්යාවට පුරුෂයෙක්” යැයි සඳහන් කර ඇත එහි අදහස කුමක්ද? දික්කසාද පුද්ගලයෙකුට දේවගැති ලෙස, වැඩිමහල්ලෙක් ලෙස, උපස්ථායක ලෙස වැඩ කළ හැකිද?

බව්තිස්මයේ නිවැරදි ක්‍රමයන් මොනවාද?

කිතුනුවන් සබත පැවැත්විය යුතුයැයි දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවාද?

විශ්වීය සභාව හා ප්‍රාදේශීය සභාව අතර වෙනස කුමක්ද?

නූතන සභාව තුළ දෙවියන් වහන්සේ අපෝස්තුළුවරුන් ගේ හා අනාගතවකතෘවරුන්ගේ නිලයන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් සිටින සේක්ද?

පුද්ගලයකු ස්වාමින්වහන්සේගේ රාත්‍රි භෝජනය ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් බව්තීස්මය ලැබිය යුතුද?

කිතුණුවන් දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කළ යුතු නිවැරදි ආකාරය කුමක්ද?

සභාව තුළ ඇතිවන ඝට්ටන පාලනය කල යුත්තේ කෙසේද?

සභා රෝපණය කිරීම යනු කුමක්ද?

සභාවක් ඔවුනට ලැබෙන පූජා වලින් සියයට 10 ක් ඔතු ලෙස වෙන් කළ යුතුද?

සභාවේ නමස්කාරයට කෙතරම් දුරට ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතුද?

කිතුණු ස්ථිර කිරීම පිළිබඳ බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

සභාවේ උපස්ථායකවරුන්ගේ වගකීම් මොනවාද?

දේව සභාවේහි වැඩිමහල්ලන්ගේ කර්තව්‍ය කුමක් ද?

ක්‍රිස්තියානි ස්ත්‍රින් සභාව තුල හිස් වැස්ම අනිවාර්යද?

අපගේ සබතෙහි විවේකය වන යේසුස් වහන්සේ කෙසේද?

දික්කසාද වූ කාන්තාවකට විවාහවූ පුරුෂයෙකුට සභාවේ නායකත්වය තුළ සේවය කළ හැකිද?

අප සභාව තුළ සංගීත භාණ්ඩ භාවිත කිරීමට හැකිද?

ආඥා පණත් හා සක්‍රමේන්තුන් අතර ඇති වෙනස කුමක්ද?

අපි අපගේ සභාපාලකවරුන්ට අවනත විය යුතුවෙමුද?

නූතන සභාවේ අනාගතවක්තෘවරුන් වෙත්ද?

මාව බෞතීස්ම කරනු ලැබුයේ බයිබලයට අනුකුල නොවන අන්දමටය. නැවත මම බෞතීස්මය ලැබිය යුතුද?

මතෙව් 16:18 හි සඳහන් පර්වතය කුමක්ද?

මුද්‍රික පානය හෝ මිදි යුෂ ස්වාමින්වහන්සේගේ රාත්‍රී භෝජන සදහා භාවිතා කළ යුතුද?

කාන්තාවන්ට සභාවේ උපස්ථායකයන් ලෙස සේවය කළ හැකිද?

කාන්තාවකට වැඩිමහල්ලෙක් ලෙස සභාවේ සේවය කළ හැකිද?

සභාවේදී කාන්තාවන් නිහඬවිය යුතුද?

බයිබලය හා සම්බන්ධ සැබෑ නමස්කාර මෙහෙයකට අවශ්‍ය අංගයන් මොනවාද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට සභාව (පල්ලිය) පිළිබඳ ප්‍රශ්න