settings icon
share icon

Pytania dotyczące Chrześcijańskiego Życia

Kim jest chrześcijanin?

Jaki jest sens życia?

Jak mogę zwyciężyć grzech w moim chrześcijańskim życiu?

Co Biblia mówi na temat walki duchowej?

Post u chrześcijan: co Biblia mówi na temat postu?

Czym jest duchowy wzrost?

Jak mogę przebaczyć tym, którzy grzeszą przeciwko mnie?

Jak mogę ewangelizować przyjaciół i rodzinę nie obrażając ich i nie odpychając?

Jak mogę rozpoznać głos Boży?

Kim jest „cielesny chrześcijanin”?

Dlaczego wszyscy chrześcijanie są hipokrytami?

Jak mogę doświadczać radości w życiu chrześcijańskim?

Czym jest medytacja chrześcijańska?

Czym jest duchowość chrześcijańska?

Dlaczego musimy wyznawać nasze grzechy, skoro jesteśmy zbawieni (1 Jana 1.9)?

Skoro jestem zbawiony, a moje wszystkie grzechy są mi przebaczone, to dlaczego nie miałbym/miałabym dalej grzeszyć?

Czym jest „cała zbroja Boża”?

Kiedy, dlaczego i w jaki sposób Pan Bóg dyscyplinuje nas gdy zgrzeszymy?

W jaki sposób chrześcijanin powinien poradzić sobie z uczuciem winy za wcześniej popełnione grzechy, zarówno te „sprzed” jak i „po nawróceniu”?

Co Biblia mówi na temat legalizmu?

Kim jestem w Chrystusie?

Co Jezus miał na myśli, gdy obiecywał życie w obfitości?

Dlaczego tak ważny jest indywidualny czas z Bogiem?

Czym jest pomazanie/namaszczenie? Co to znaczy być pomazańcem?

Czy powinniśmy wyznawać grzechy tym, wobec których zgrzeszyliśmy?

Jak mogę być efektywnym świadkiem Chrystusa w zgubionym świecie?

Co w sytuacji, gdy nie czuję się zbawiony?

Co oznacza prawdziwe naśladowanie Chrystusa?

Skąd mogę wiedzieć, kiedy Bóg mówi do mnie bym coś zrobił?

Czy Bóg daje nam obietnicę, że nie obciąży nas ponad to, ile jesteśmy w stanie znieść?

Jak mogę przezwyciężać pokusę?

Duchowe warownie- jaki jest biblijny pogląd?

Jak mogę panować nad swoimi myślami?

Skąd mogę wiedzieć, jak właściwie uwielbiać Boga?

Jak chrześcijanie powinni bronić swojej wiary w tak antychrześcijańskim świecie?

Czy chrześcijanie mają moc, by uciszyć szatana?

Jak mogę stać się bardziej podobnym do Chrystusa?

Jak mogę pogłębić relację z Bogiem?

Popełniłem grzech… Czy Bóg mi przebaczy?

Jak powinienem przeżyć życie dla Boga?

Czy niewłaściwe jest bycie chrześcijaninem potajemnie po to, aby zachować własne życie?

Czy możliwe jest osiągnięcie całkowitego uświęcenia/ bezgrzesznej doskonałości w tym życiu?

Czy cierpienie dla Chrystusa jest zawsze elementem naśladowania Chrystusa?

Z jakiego powodu Bóg dopuszcza różne próby i doświadczenia w naszym życiu?

Czym jest prawdziwe uwielbienie?

Jak mogę nauczyć się ufać Bogu?

W jakim sensie bycie chrześcijaninem jest trudne?

Co to jest uczniostwo chrześcijańskie?

Czym jest przywództwo chrześcijańskie?

Jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie?

Jakie są biblijne zasady podejmowania decyzji?

Jak mogę pozostać skupionym na Chrystusie?

Czy Biblia naucza nas, abyśmy przebaczali i zapominali?

Co mówi Biblia na temat przebaczenia sobie samemu?

Jak wierzący mogą być w świecie, ale nie ze świata?

Co to znaczy, być w Chrystusie?

Jak mogę rozwinąć moją wiarę?

Co to znaczy, że nie mamy kochać świata?

Jestem świeżo nawróconym chrześcijaninem. Jaki jest kolejny krok?

Co mówi Biblia na temat przezwyciężania pożądania?

Jak mogę osiągnąć pasję dla Jezusa?

Skąd mam wiedzieć, które z Bożych obietnic są dla mnie?

Jak mogę otrzymać Bożą opiekę?

Jak mogę odnowić moją duszę?

Z jakiego powodu powinienem chcieć służyć Bogu?

Czy codziennie grzeszymy? Czy możliwe jest, aby spędzić cały dzień bez popełnienia grzechu?

Jak mamy się podporządkować Bogu?

Co miał na myśli Jezus, gdy mówił, "Bierz krzyż swój i naśladuj mnie"? (Ew. Mateusza 16.24; Ew. Marka 8.34; Ew. Łukasza 9.23)?

Czy chrześcijanin ma dwie natury?

Co to znaczy trwać w Chrystusie?

Co to znaczy odpaść od wiary?

Czym jest biblijne szafarstwo?

Jak chrześcijanin powinien reagować/ odpowiedzieć na prześladowania?

Co to znaczy 'umierać dla siebie samego' według nauczania Biblii?

Jak możemy doświadczyć prawdziwej wolności w Chrystusie?

Co to znaczy uwielbiać Boga?

Co to znaczy strzec swojego serca?

Jak mogę uczynić Jezusa Panem mojego życia?

Czym jest prawo Chrystusa?

Co oznacza, że mamy być żywą ofiarą?

Co to znaczy, kochać Pana całym sercem, duszą i umysłem?

Z jakiego powodu czynienie uczniami jest ważne?

Co to znaczy być człowiekiem Bożym?

Jak mogę być myśli Chrystusowej?

Co to znaczy, że chrześcijanin jest nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17)?

Co oznacza poszukiwanie najpierw królestwa Bożego?

Jak mogę dzielić się moim świadectwem chrześcijańskim?

Czy chrześcijanie są grzesznikami, świętymi czy jednym i drugim?

Jakie są duchowe dyscypliny?

Co to znaczy być dla kogoś przeszkodą?

Skoro Bóg powstrzymuje przebaczenie, czy my także mamy tak robić?

Co to znaczy być kobietą Bożą?

Z jakiego powodu powinienem rozmawiać o wierze w moim miejscu pracy?

Jak mogę stać się radośniejszym dawcą?

Czy Biblia nas instruuje, abyśmy mieli dziecięcą wiarę?

Jaka jest różnica pomiędzy chrześcijaninem a uczniem?

Jak mogę osiągnąć czyste sumienie?

Jakie rzeczy w tym świecie mają prawdziwie wieczną wartość?

W jaki sposób mogę prawdziwie doświadczać Boga?

Jak mogę nauczyć się ufać, że Bóg ma kontrolę?

Skąd mogę wiedzieć jaki jest Boży plan?

Skąd mogę wiedzieć, jaki jest Boży czas?

Jak mogę przezwyciężyć stale powtarzający się grzech?

Z jakiego powodu kochanie innych jest często takie trudne?

W jaki sposób stawanie się chrześcijaninem jest stawaniem się całkowicie nowym mężczyzną/ nową kobietą?

Czym jest cichy czas?

Jakie są sposoby opierania się pokusie?

Jak mogę być pewien, że mój gniew jest świętym/ sprawiedliwym oburzeniem?

Co to znaczy być uświęconym?

Co mogę zrobić, gdy doświadczam duchowego ataku?

Czy powinniśmy być świadomi bitwy duchowej jaka się odbywa wokół nas?

Jak mogę wzmocnić moje duchowe rozeznanie?

Czym jest duchowa podróż?

Czym jest dojrzałość duchowa? Jak mogę stać się dojrzalszym duchowo?

Co mówi Biblia na temat nieprzebaczenia?

Z jakiego powodu tak trudno jest czekać na Boga?

Co to znaczy, uwielbiać Pana w duchu i w prawdzie?Powrót na polską stronę główną

Pytania dotyczące Chrześcijańskiego Życia
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries