settings icon
share icon

Pytania dotyczące Chrześcijańskiego Życia

Kim jest chrześcijanin?

Jaki jest sens życia?

Jak mogę zwyciężyć grzech w moim chrześcijańskim życiu?

Co Biblia mówi na temat walki duchowej?

Post u chrześcijan: co Biblia mówi na temat postu?

Czym jest duchowy wzrost?

Jak mogę przebaczyć tym, którzy grzeszą przeciwko mnie?

Jak mogę ewangelizować przyjaciół i rodzinę nie obrażając ich i nie odpychając?

Jak mogę rozpoznać głos Boży?

Kim jest „cielesny chrześcijanin”?

Dlaczego wszyscy chrześcijanie są hipokrytami?

Jak mogę doświadczać radości w życiu chrześcijańskim?

Czym jest medytacja chrześcijańska?

Czym jest duchowość chrześcijańska?

Dlaczego musimy wyznawać nasze grzechy, skoro jesteśmy zbawieni (1 Jana 1.9)?

Skoro jestem zbawiony, a moje wszystkie grzechy są mi przebaczone, to dlaczego nie miałbym/miałabym dalej grzeszyć?

Czym jest „cała zbroja Boża”?

Kiedy, dlaczego i w jaki sposób Pan Bóg dyscyplinuje nas gdy zgrzeszymy?

W jaki sposób chrześcijanin powinien poradzić sobie z uczuciem winy za wcześniej popełnione grzechy, zarówno te „sprzed” jak i „po nawróceniu”?

Co Biblia mówi na temat legalizmu?

Kim jestem w Chrystusie?

Co Jezus miał na myśli, gdy obiecywał życie w obfitości?

Dlaczego tak ważny jest indywidualny czas z Bogiem?

Czym jest pomazanie/namaszczenie? Co to znaczy być pomazańcem?

Czy powinniśmy wyznawać grzechy tym, wobec których zgrzeszyliśmy?

Jak mogę być efektywnym świadkiem Chrystusa w zgubionym świecie?

Co w sytuacji, gdy nie czuję się zbawiony?

Co oznacza prawdziwe naśladowanie Chrystusa?

Skąd mogę wiedzieć, kiedy Bóg mówi do mnie bym coś zrobił?

Czy Bóg daje nam obietnicę, że nie obciąży nas ponad to, ile jesteśmy w stanie znieść?

Jak mogę przezwyciężać pokusę?

Duchowe warownie- jaki jest biblijny pogląd?

Jak mogę panować nad swoimi myślami?

Skąd mogę wiedzieć, jak właściwie uwielbiać Boga?

Jak chrześcijanie powinni bronić swojej wiary w tak antychrześcijańskim świecie?

Czy chrześcijanie mają moc, by uciszyć szatana?

Jak mogę stać się bardziej podobnym do Chrystusa?

Jak mogę pogłębić relację z Bogiem?

Popełniłem grzech… Czy Bóg mi przebaczy?

Jak powinienem przeżyć życie dla Boga?

Czy niewłaściwe jest bycie chrześcijaninem potajemnie po to, aby zachować własne życie?

Czy możliwe jest osiągnięcie całkowitego uświęcenia/ bezgrzesznej doskonałości w tym życiu?

Czy cierpienie dla Chrystusa jest zawsze elementem naśladowania Chrystusa?

Z jakiego powodu Bóg dopuszcza różne próby i doświadczenia w naszym życiu?

Czym jest prawdziwe uwielbienie?

Jak mogę nauczyć się ufać Bogu?

W jakim sensie bycie chrześcijaninem jest trudne?

Co to jest uczniostwo chrześcijańskie?

Czym jest przywództwo chrześcijańskie?

Jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie?

Jakie są biblijne zasady podejmowania decyzji?

Jak mogę pozostać skupionym na Chrystusie?

Czy Biblia naucza nas, abyśmy przebaczali i zapominali?

Co mówi Biblia na temat przebaczenia sobie samemu?

Jak wierzący mogą być w świecie, ale nie ze świata?

Co to znaczy, być w Chrystusie?

Jak mogę rozwinąć moją wiarę?

Co to znaczy, że nie mamy kochać świata?

Jestem świeżo nawróconym chrześcijaninem. Jaki jest kolejny krok?

Co mówi Biblia na temat przezwyciężania pożądania?

Jak mogę osiągnąć pasję dla Jezusa?

Skąd mam wiedzieć, które z Bożych obietnic są dla mnie?

Jak mogę otrzymać Bożą opiekę?

Jak mogę odnowić moją duszę?

Z jakiego powodu powinienem chcieć służyć Bogu?

Czy codziennie grzeszymy? Czy możliwe jest, aby spędzić cały dzień bez popełnienia grzechu?

Jak mamy się podporządkować Bogu?

Co miał na myśli Jezus, gdy mówił, "Bierz krzyż swój i naśladuj mnie"? (Ew. Mateusza 16.24; Ew. Marka 8.34; Ew. Łukasza 9.23)?

Czy chrześcijanin ma dwie natury?

Co to znaczy trwać w Chrystusie?

Co to znaczy odpaść od wiary?

Czym jest biblijne szafarstwo?

Jak chrześcijanin powinien reagować/ odpowiedzieć na prześladowania?

Co to znaczy 'umierać dla siebie samego' według nauczania Biblii?

Jak możemy doświadczyć prawdziwej wolności w Chrystusie?

Co to znaczy uwielbiać Boga?

Co to znaczy strzec swojego serca?

Jak mogę uczynić Jezusa Panem mojego życia?

Czym jest prawo Chrystusa?

Co oznacza, że mamy być żywą ofiarą?

Co to znaczy, kochać Pana całym sercem, duszą i umysłem?

Z jakiego powodu czynienie uczniami jest ważne?

Co to znaczy być człowiekiem Bożym?

Jak mogę być myśli Chrystusowej?

Co to znaczy, że chrześcijanin jest nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17)?

Co oznacza poszukiwanie najpierw królestwa Bożego?

Jak mogę dzielić się moim świadectwem chrześcijańskim?

Czy chrześcijanie są grzesznikami, świętymi czy jednym i drugim?

Jakie są duchowe dyscypliny?

Co to znaczy być dla kogoś przeszkodą?

Skoro Bóg powstrzymuje przebaczenie, czy my także mamy tak robić?

Co to znaczy być kobietą Bożą?

Z jakiego powodu powinienem rozmawiać o wierze w moim miejscu pracy?

Jak mogę stać się radośniejszym dawcą?

Czy Biblia nas instruuje, abyśmy mieli dziecięcą wiarę?

Jaka jest różnica pomiędzy chrześcijaninem a uczniem?

Jak mogę osiągnąć czyste sumienie?

Jakie rzeczy w tym świecie mają prawdziwie wieczną wartość?

W jaki sposób mogę prawdziwie doświadczać Boga?

Jak mogę nauczyć się ufać, że Bóg ma kontrolę?

Skąd mogę wiedzieć jaki jest Boży plan?

Skąd mogę wiedzieć, jaki jest Boży czas?

Jak mogę przezwyciężyć stale powtarzający się grzech?

Z jakiego powodu kochanie innych jest często takie trudne?

W jaki sposób stawanie się chrześcijaninem jest stawaniem się całkowicie nowym mężczyzną/ nową kobietą?

Czym jest cichy czas?

Jakie są sposoby opierania się pokusie?

Jak mogę być pewien, że mój gniew jest świętym/ sprawiedliwym oburzeniem?

Co to znaczy być uświęconym?

Co mogę zrobić, gdy doświadczam duchowego ataku?

Czy powinniśmy być świadomi bitwy duchowej jaka się odbywa wokół nas?

Jak mogę wzmocnić moje duchowe rozeznanie?

Czym jest duchowa podróż?

Czym jest dojrzałość duchowa? Jak mogę stać się dojrzalszym duchowo?

Co mówi Biblia na temat nieprzebaczenia?

Z jakiego powodu tak trudno jest czekać na Boga?

Co to znaczy, uwielbiać Pana w duchu i w prawdzie?

Czy bycie świętym jest w ogóle możliwe, skoro tylko Bóg jest święty?

Czy chrześcijanie- mężczyźni lub kobiety- powinni nosić kolczyki?

Czy chrześcijanin powinien nosić biżuterię, taką jak krzyżyk?

Co oznaczy wzrastanie w wierze dla chrześcijanina?

Jak mogę przezwyciężyć ducha krytycyzmu?

Dlaczego naśladowanie Chrystusa jest takie trudne?

Jak Boża suwerenna wola współdziała z wolną wolą?

Czy dobrze jest mieć bliskie przyjaźnie z niewierzącymi?

Skąd mogę wiedzieć, że słyszę Boga, szatana czy własne myśli?

Co mówi Biblia na temat świętości? Co to znaczy być świętym?

Życie dla Boga- dlaczego jest takie trudne?

Co to znaczy kochać Boga?

Co to znaczy kochać Jezusa?

Co to znaczy kochać jak Jezus?

Jak mogę przezwyciężyć presję rówieśników?

Czy chrześcijanie powinni troszczyć się o wygląd fizyczny?

Jak mogę być dobrym chrześcijaninem?

Czy powinniśmy składać dziesięcinę z naszego przychodu brutto czy netto?

Co to znaczy, że "życiem jest Chrystus" (Filipian 1.21)?

Co to znaczy poddać się Bogu?

Kim jest prawdziwy chrześcijanin?

Co Bóg chce, żebym zrobił/ -a?

Czy chrześcijanki powinny nosić spodnie?

Dlaczego powinnam/ powinienem być ochrzczony?

Dlaczego w ewangelizacji wspomina się o „przyjęciu Chrystusa”, skoro nie ma o tym w Biblii?

Zgrzeszyłem/ -łam. Czy muszę być ponownie ochrzczony/ - a?

Jakie spełnić warunki, aby wydawać owoców jako chrześcijanin?

Kiedy chrześcijanin powinien upominać innego chrześcijanina?

Wolność chrześcijańska- co mówi Biblia?

Jak mogę nauczyć się ufać wierności Bożej?

Dlaczego zdarzają się chwile, kiedy Bóg wydaje się cichy/nieobecny w życiu wierzącego?

Dlaczego dziękowanie Bogu jest ważne?

Jak powinniśmy prowadzić nasze życie w kontekście naszej tożsamości w Chrystusie?

Czym jest radość Pana?

Jak Bóg mnie postrzega w Chrystusie?

Jak mogę zadowolić Boga?

Jak mogę znaleźć to do czego Bóg mnie powołuje?

Co tak naprawdę oznacza stawianie Boga na pierwszym miejscu?

Jak chrześcijanie powinni postrzegać sport/ lekkoatletykę?

Czy jest jakiś sens w tragedii?

Dlaczego nie potrafię przestać grzeszyć? Proszę pomóż!

Co jest najistotniejszego w zwalczaniu grzechu?

Jak mogę oddać wszystkie moje zmartwienia i problemy Bogu?

Co to znaczy dążyć do sprawiedliwości?

Co oznacza chodzenie z Bogiem?

Co Bóg ode mnie chce?

Jak mogę zdobyć pasję zdobywania dusz?

Czy to źle życzyć sobie czegoś?

Czy złe jest obwinianie Boga?

Co mówi Biblia na temat zachowania chrześcijańskiego?

Co mówi Biblia na temat radzenia sobie z wyrzutami?

Czy to źle, że chrześcijanin jest w depresji?

Czy czarni ludzie są przeklęci?

Jakie są praktyczne sposoby polegania wyłącznie na Bogu?

Jak mogę uniknąć dopuszczania kogoś do popełniania grzechu?

Czy Bóg ma dla mnie plan?

Co mogę zrobić, gdy nie czuję żadnej miłości do Boga?

Co to znaczy być wolnym od grzechu?

Jak mogę oddać życie Bogu?

Czy można żyć swoim życiem, robiąc tylko to, co oddaje cześć Bogu?

Co Biblia mówi o jedzeniu niezdrowego jedzenia?

Jak się nie niechęcić, gdy znalezienie dobrej pracy wydaje się niemożliwe?

Czy kochanie Boga jest emocją, uczuciem czy decyzją?

Dlaczego tak ważne jest posiadanie osobistych przekonań?

Co jest kluczowe w zwycięskim życiu chrześcijańskim?

Co to znaczy, że powinniśmy być skorzy do słuchania i nieskorzy do mówienia? Jakie jest znaczenie Listu Jakuba 1:19?

Jak mogę przestać być kimś, kto chce zadowolić ludzi?

Kim Bóg mówi, że jestem?

Dlaczego Bóg mnie stworzył? Dlaczego Bóg mnie uczynił?

Dlaczego powinnam przebaczać?

Co mówi Bóg o mnie?

Co to znaczy, że nie możesz służyć dwóm panom z Ew. Mateusza 6.24?Powrót na polską stronę główną

Pytania dotyczące Chrześcijańskiego Życia
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries